​לחברות וחברי הסגל, 

לידיעתכם/ן, עלתה לאוויר מערכת הצבעות חדשה, אשר פותחה בהתאם לצרכינו ובמטרה לשמור ככל שניתן על חשאיות ההצבעות והליך בחירות מאובטח.

לשימושכם/ן:

מדריך לכ​​ניסה ראשונית למערכת