הנחיות חשובות לתלמידי תואר שני ושלישי  
 
המחלקה למדעי המחשב, אוניברסיטת בן-גוריון

 
מסטרנטים:
 
 • יש למצוא מנחה עד סוף הסמסטר הראשון ללימודים (ולהגיש טופס בהתאם)
 •  
 • יש להגיש תוכנית מחקר עד סוף הסמסטר השני ללימודים
 •  
 • במהלך התואר יש להירשם לקורס עבודת גמר בן 15 נק"ז. ניתן לפצל את הרישום למספר סמסטרים.
 •  
 • מלבד אתר המחלקה, אתר הפקולטה למדעי הטבע מכיל חומר מועיל למסטרנטים (טפסים, הנחיות, וכד')
 
דוקטורנטים:
 
 • יש להגיש טופס קביעת מנחה (לא מספיק רישום המנחה בטופס ההרשמה)
 •  
 • יש להגיש הצעת מחקר עד שנה ממועד תחילת הלימודים
 •  
 • יש להגיש דו"ח התקדמות אחת לשנה
 •  
 • יש לתת הרצאה בסמינר המחלקתי במהלך התואר
 

שנת לימודים פורייה לכולם !