14 אוק' 2018
14:00

​​נתיב.jpg
http://in.bgu.ac.il/eilat/Pages/nativ_academia.aspx​