​סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים זכאי לקבל 50 צילומים עבור כל יום שבו נעדר מהלימודים. 

סטודנט לאחר שירות מילואים של 10 ימים ומעלה זכאי לקבל מדיקנאט הסטודנטים שיעורי עזר

 

לתקנון המלא

פרטים אצל גב' רונית כהן, רכזת דיקאנט הסטודנטים.

בטלפון: 08-6304506;  דוא"ל : ronitco@exchange.bgu.ac.il

 

 ​