מידע כללי:
בספרייה של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב - קמפוס אילת יש אוסף של ספרים וכתבי עת בנושאים שונים כשהדגש הוא על הרחבת האוסף הרלבנטי ללימודים האקדמיים.
הספרייה פתוחה לעיון ולהשאלה לכל אוכלוסיית האקדמיה. לקהל הרחב הספרייה פתוחה לעיון בלבד וללא תמורה.
הדרכות אישיות לחיפוש בקטלוג הספריות ובמאגרי המידע יינתנו רק לאוכלוסיית האקדמיה. הנחיות כלליות יינתנו לכלל המבקרים.
 
טלפון 08-6304545
דואר אלקטרוני libeilat@bgu.ac.il
שעות פתיחה בשנת הלימודים :
בימים א'-ה' בשעות 08:00-19:00
ביום ו' בשעות 09:00-12:00
שעות פתיחה בחופשות :
בימים א'-ה' בשעות 08:00-16:00
 
שימוש בקטלוג
 
 
הקטלוגים בספרייה ממוחשבים במערכת "אלף". הקטלוג מספק פרטים ביבליוגראפיים כגון:
שם המחבר, כותר, מו"ל, מקום הוצאה, מהדורה, נושאים ועוד. במקרים רבים יש קישור לטקסט המלא. בנוסף, נמסר מידע על מצאי פרטי הקטלוג. (מיקום, מספר כרכים, מספר עותקים, סטטוס השאלה, הזמנת ספר מושאל ועוד).
הקשה על "קטלוג אלף - ספריות אחרות - ספריית קמפוס אילת" מאפשרת חיפוש באוסף של ספריית קמפוס אילת בלבד.
לחיפוש כתבי עת בכל הפורמטים (דפוס ואלקטרוני) בספריות אחרות בארץ יש לבחור בקטלוג המאוחד לכתבי עת – ULS. החיפוש נעשה על פי שם כתב העת.
פריטים שאינם נמצאים בספריית קמפוס אילת (ספרים ו/או מאמרים), ניתן להזמין מספריות אחרות בארץ באמצעות השאלה בין-ספרייתית דרך קטלוג אלף של ספריית ארן. השירות כרוך בתשלום.
ההזמנה נעשית על ידי מסירת בקשה לאחראית הספרייה.
 

אילו פעולות ניתן לבצע ישירות דרך כרטיס הקורא?

  • בדיקת מועד החזרתם של ספרים המושאלים על ידך.
  • הארכת תקופת ההשאלה של ספרים המושאלים על ידך.
  • בירור אם הגיע ספר שהזמנת.
  • שיחזור ספרים שהושאלו בעבר.
  • בירור אם נצבר קנס.

לצורך ביצוע הפעולות הנ"ל יש להיכנס לכרטיס הקורא בקטלוג אלף באינטרנט. כיצד?

  1. בחר בקישור ל "כרטיס הקורא". נפתח טופס הזדהות.
  2. הזדהות: באמצעות מספר תעודת הזהות והסיסמא (קוד סודי בן 4 ספרות).
 
הדרכה  בשימוש בקטלוג אלף
על כל הסטודנטים לתואר ראשון להירשם לקורס "הכרת הספרייה", שמטרתו העיקרית הכרת קטלוג הספרייה, אוספי הספרייה ושירותיה.
הקורס הוא חובה לסטודנטים לתואר ראשון, ויש לבצע אותו בסמסטר הראשון של שנת הלימודים הראשונה. הקורס אינו מעניק נקודות זכות אבל מהווה חלק מהחובות להשלמת התואר, וללא השלמתו לא יאושר סיום התואר. הרישום נעשה בתקופת הייעוץ או בתקופת השינויים.
 
שרותי השאלה
מידע על תקופת ההשאלה של כל פריט נמצא ברשומת המצאי שלו בקטלוג.
בדרך כלל, ספרי עיון ניתנים להשאלה לשבוע וספרי קריאה – לחודש.
סטודנטים לתואר ראשון ושני זכאים לשאול עד 10 ספרים בו זמנית.
הספרייה מפעילה תוכנית הארכה אוטומטית לספרים מושאלים – מותנה בכך שאין הזמנה לספרים אלה. הספרים שיוארכו הם רק אלה שמועד החזרתם חל בטווח היומיים הבאים. כמו כן, קורא יכול להאריך בעצמו את תקופת ההשאלה דרך כרטיס הקורא.
לאחר ההארכה יש לבדוק אם אכן בוצעה בהצלחה ונעשתה לכל הספרים או רק לחלקם.
המחשב מודיע גם מה הסיבה לאי הארכה.
 
הזמנת ספרים:
ניתן להזמין אך ורק ספר מושאל!
הזמנה כזו אפשרית אך ורק דרך קטלוג הספרייה באינטרנט.
תתקבל הודעה בדוא"ל על הגעת ספר מוזמן.
אפשרות אחרת: ניתן לבדוק אם הספר המוזמן הגיע, דרך כרטיס הקורא שלכם בקטלוג אלף.
 
לא להשאלה:
ספרים מסומנים  במדבקה ירוקה, אנציקלופדיות, מילונים וכתבי עת.
השאלה קצרה זמנית - ספרים השמורים לקורסים או לבחינות (בהתייעצות עם המרצים או על-פי החלטת הספרייה).
במקרים מיוחדים, על-פי אישור הספריה, חומרים לא להשאלה יושאלו רק לפרק זמן קצר.
לספריה זכות לשנות תקופות ההשאלה לפי הצורך.
 
החזרת ספרים וקנסות בגין איחורים
 
תיבת החזרות:
יש להחזיר את הפריטים בתאריך הנקוב, לא יאוחר משעה לפני סגירת הספרייה.
כאשר הספרייה סגורה או בשעות העומס, ניתן להחזיר ספרים לתיבת ההחזרות (סמוך לדלת הכניסה של הספרייה).
על הקורא מוטלת האחריות להחזיר את הספרים במועד. לשם כך יש לבדוק את מועד ההחזרה בכרטיס הקורא בקטלוג הספרייה. הספרייה שולחת תזכורת דו שבועית לדוא"ל לגבי מועדי החזרת הספרים. אי קבלת התזכורת לא פוטר מהחזרת הספרים בזמן.
הספרייה רשאית לדרוש מהקורא לשלם עבור ספר שלא הוחזר. מועד הדרישה וגובה התשלום ייקבעו על פי שיקולי הספרייה.
 
קנסות:
איחור בהחזרת ספר גורר קנס כספי. הקנס יחושב החל מיום האיחור הראשון.
להלן פירוט הקנסות:
יום איחור לספר המושאל ל-7 ימים: 8 ₪ לכל יום איחור אם הספר לא הוזמן ע"י קורא אחר,
 12 ₪ ליום אם הספר מוזמן.
יום איחור לספר המושאל ל-30 ימים: 4 ₪ ליום אם הספר אינו מוזמן,
 8 ₪ ליום אם הספר מוזמן.
יום איחור לספר המושאל ליום אחד (בדרך כלל מסומן בסרט ירוק): 12 ₪.
יום  איחור לסרט: DVD: 12 ₪.
אנא הימנעו מקנסות ועימדו בלוח הזמנים!
נא לשים לב לתאריכי ההחזרה המופיעים לאחר פרטי כל ספר.
נא לשים לב לסיבת אי-ההארכה בטור המתאים.
כשספר מוזמן לא ניתן להאריך את תקופת ההשאלה.
 
שירותי צילום, סריקה והדפסה
מכונות הצילום והמדפסות נמצאות מחוץ לספריה:
 
צילום וסריקה:
4 מכונות צילום שחור-לבן (לדפים A3 ו- A4).
סורק (ל- A3 ו- A4)  באחת ממכונות הצילום.
 
הדפסה:
מדפסת שחור-לבן (מול הספרייה) ומדפסת צבעונית (סמוך לדלת הספרייה). ניתן להפנות למדפסת הצבעונית הדפסות ממחשבי הספרייה או מהמחשבים בכיתות המחשבים.
ניתן לשלם באמצעות כרטיסי אשראי או כרטיסי צילום רב-פעמיים הניתנים לרכישה ולהטענה במכונה הממוקמת בספרייה.
השירות למכונות הצילום וההדפסה ניתן על ידי חברת "מפעיל", ניתן ליצור קשר עם נציג השירות בטלפון 052-2475820 (אלכס).