כניסה
|
Ben-Gurion University of the Negev
Eilat Campus

הרשמה לקורסים אוניברסיטת בן-גוריון באילת

הרשמה לקורסים לשנת הלימודים תשע"ג (סמסטר ב')

סמסטר ב' תשע"ג מתחיל ביום ראשון, כ"ח באדר תשע"ג, 10 למרץ 2013
בהרשמה לקורסים חייבים להשתתף כל תלמידי הקמפוס (מלבד ביולוגיה ימית) 
הרישום לקורסים יתבצע באמצעות האינטרנט בתאריך ובשעות הבאים:
יום ד' 20/02/2013 משעה 8:00 ועד השעה: 23:59
לבדיקת חלונות הזמן יש להיכנס ל"קיוסק המידע לסטודנטים" ובתוכו "חלונות זמן אישיים לקראת רישום", כ -10 ימים לפני תחילת הרישום, בכתובת הבאה: http://bgu4u.bgu.ac.il/html/consulting.html
 
תקופת השינויים תתקיים בתאריכים הבאים:
10.3.2013 החל מהשעה 8:00 ועד לתאריך: 20.3.2013 בשעה 23:59
תקופת שינויים נוספת החל מיום שלישי 2.4.2013 בשעה 8:00 ועד יום א' 7.4.2013 בשעה 16:00

כדי לבצע את הרישום הממוחשב לקורסים יש לפעול בהתאם להנחיות הבאות:
א. להיכנס לאתר האינטרנט של האוניברסיטה www.bgu.ac.il
ב. ל"סטודנטים".
ג. ל"רישום לקורסים"- קמפוס אילת.
ד. להקליד שם משתמש, סיסמה ומספר תעודת זהות.
ה. רישום סטודנטים חדשים - הרישום לקורסים עבורכם יתאפשר רק לאחר פתיחת חשבון משתמש באמצעות האינטרנט:
יש לפעול כאמור בסעיפים א'-ב' ולהיכנס ל "הרשאות מחשוב"-"פתיחת חשבון משתמש".
לפתית חשבון משתמש באינטרנט יש להצטייד בקוד הסודי המורכב מ-4 מספרים (מופיע על גבי  שובר מיוחד בפנקס התשלומים ובהודעת הקבלה, בצד ימים למטה).
 

הודעות כלליות:

• תלמידי שנה א' חייבים בקורס "הכרת הספרייה" מס' 151-1-1001. תלמיד שלא ישתתף בקורס זה לא יוכל לסיים את התואר בתום לימודיו.
• על הסטודנטים לשלם את שכ"ל לשנת הלימודים תשע"ג ו/או להסדיר את החובות הקודמים ולא לא יוכלו להירשם לקורסים.
• הרישום לקורסים הוא באחריות הסטודנט. על כל סטודנט לוודא כי כל הקורסים אליהם נרשם מופיעים בתדפיס הרישום לקורסים. לאחר תום תקופת השינויים לא יתקבלו בקשות להוספת/ביטול קורסים.
• יש להוציא תדפיס רישום לקורסים אחרי כל שינוי ברישום.
• חל איסור הרשמה לשני קורסים (או יותר) המתקיימים באותם ימים/שעות. האיסור תקף גם במקרה שבאחד מן הקורסים הנ"ל אין חובת נוכחות. סטודנט שיירשם לשני קורסים חופפים למרות האמור מעלה – רשאית הקמפוס לבטל הקורס החופף באופן מיידי וללא אפשרות ערעור.
• על פי כלל האוניברסיטה לא תתאפשר הרשמה מאוחרת לקורסים לאחר תום תקופת השינויים.
• יש להפיק תדפיס רישום לקורסים אחרי כל שינוי ברישום ולשמור אותו עד לקבלת כרטיס הנבחן/סיום הסמסטר.
• אישורי לימודים ניתן להפיק באופן עצמאי ללא תשלום באמצעות האינטרנט (בקיוסק המידע "שירותי מידע אישי" עבור הסמסטר הנוכחי בלבד). אישורים המופקים על ידי מזכירות הפקולטה כרוכים בתשלום.
• סטודנטים שלא השלימו את חובות האנגלית, כנדרש על פי הודעת הקבלה, יהיו חייבים ללמוד אנגלית בסמסטר ב' תשע"ג. 
• סטודנטים שלא יבצעו רישום לקורסים עד תום תקופת השינויים ולא יודיעו למזכירות על רצונם לצאת לחופשת לימודים\הפסקת לימודים, יופסקו לימודיהם בגין "אי רישום לקורסים". החזרה ללימודים תעשה על ידי חידוש הרשמה דרך מדור רישום.
• סטודנטים שנרשמו לקורסים שאינם רשאים ללמוד, הקורסים לא יוכרו בתואר ולא יאושר ביטולם.
• לתשומת לב הסטודנטים תלמידי שנה ג' הסוגרים את התואר בסוף שנה"ל תשע"ג – יש לסגור את התואר עם לפחות 120 נק"ז כמפורט בתוכנית הלימודים. סטודנט שיצבור פחות מ-120 נק"ז לא יהיה זכאי לסגור את התואר. אנא עשו חשבון והירשמו בהתאם.
• חובה לקרוא את שנתון הפקולטה הקיים באתר האוניברסיטה לידיעת הזכויות והחובות.

 

הודעות אקדמיות:

לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה:
הקורסים המוצעים בשנת תשע"ג בחטיבות היסטוריה של עם ישראל ומחשבת ישראל יוצעו אחת לשנתיים. בבואכם לבנות מערכת שעות, הנכם מתבקשים לקחת את הקורסים של החטיבות הללו בעדיפות ראשונה.
במדעי ההתנהגות 
בסמסטר ב' תשע"ג ייפתח קורס בחירה חדש "אנתרופולוגיה של תיירות". הקורס יינתן בשלושה מפגשים מרוכזים במהלך הסמסטר (כל אחד יומיים, תאריכים יינתנו בתחילת הסמסטר) בנוסף ייערך סיור לימודי-חובה.
מדעי ההתנהגות ופסיכולוגיה
בשנתונים רשום כי הקורס התנהגות אבנורמלית (שנה ב') ניתן באופן שנתי. באילת הקורס ניתן בסמסטר ב' בלבד. יש להירשם לשני החלקים.
הפקולטה לניהול
לסטודנטים בתואר השני הנדרשים לקורסי ההשלמה יישומי מחשב א' ו/או ב', יוצעו בשבוע הראשון ללימודים של סמסטר ב' תשע"ג, מבחני פטור בקורסים הללו.
יש לשלם סך של 92 ₪ אצל יאנה/חיה בהנהלת חשבונות בטל' 08-6304536/7.
עבודה סוציאלית תואר ראשון
הקורס "הזקן ומשפחתו" הינו קורס חובה לשנה ב'. הקורס יינתן ע"י פרופ' אסתר יקוביץ' בין התאריכים: 6-8/7. הרישום לקורס יתבצע יחד עם שאר הרישום לסמסטר ב'.
סטודנטים לתארים מתקדמים
במחלקה למנהל, חברה ומדיניות החינוך בוצע רישום אוטומטי לחלק ב' של הקורסים השנתיים.  מחובתכם לבדוק אם הקורסים השנתיים אליהם נרשמתם בתחילת השנה הועתקו. במידה ולא, נא להירשם לקורסים אלו ביום הרישום לקורסים.
        
  • חשוב ביותר: 
     יש להירשם לקורסים כלליים ולקורסי אנגלית דרך רכיב 151.
     יש להירשם לקורסים ברכיבים המתאימים.


                                                                                           בברכת שנת לימודים פורייה ומוצלחת,
                                                                                                        מזכירות אקדמית
                                                                                                           קמפוס אילת