כניסה
|
Ben-Gurion University of the Negev
Office of the Academic Secretary

 תקנון משמעת ופסקי דין

 

 

 

פסקי דין מייצגים
הצג הכל        הסתר הכלמעשה מרמה - מסירה ביודעין של ידיעה כוזבת

בדיון בבית הדין המשמעתי בהרכב שלושה שופטים מיום 19.2.2015, נמצאת אשמה במעשה מרמה בהקשר ללימודים באוניברסיטה או בהקשר לזכאות כלשהי מהאוניברסיטה ע"י מסירה ביודעין של ידיעה כוזבת לפי סעיפים  8.3, 8.3.1, בתקנות האקדמיות-משמעת סטודנטים.


גזר הדין:

1. נזיפה
התראה: אם תמצא חייב בעבירה משמעתית נוספת תישפט בפני הרכב של שלושה שופטים ותהיה צפוי להרחקה מן האוניברסיטה לתקופה קצובה או לצמיתות. 


2. הרחקה מהאוניברסיטה למשך שנה החל מסמסטר א' תשע"ו.


3. 200 שעות שרות למען הציבור. עד לסיום ההתנדבות לא תוכלי לחזור ללימודים.


4. פרסום גזר הדין ללא ציון השם.


5. שלילת הזכות לפרס או הערכה או כל הטבה אחרת שהקריטריון לקבלה הוא הישגים בלימודים, למשך הלימודים לאותו תואר.

הכנסת חומר עזר אסור או החזקתו בעת בחינה

בדיון בבית הדין המשמעתי בהרכב דן יחיד שהתקיים ביום 15.10.2015 נמצאת אשמה בהפרת הוראות המתיחסות להתנהגות בעת בחינה בקורס "יסודות חקר שווקים" שהתקיימה בתאריך 12.7.2015 על ידי הכנסת חומר עזר אסור או החזקתו בעת בחינה, לפי סעיפים 8.4, 8.4.1 , 8.4.1.1 בתקנות האקדמיות-משמעת סטודנטים.​


גזר הדין:
1. נזיפה.
 התראה: אם תמצא חייב בעבירה משמעתית נוספת תישפט בפני הרכב של שלושה שופטים ותהיה צפוי להרחקה מן האוניברסיטה לתקופה קצובה או לצמיתות.
2. איסור להשתתף ולהבחן בקורסי המחלקה בסמסטר א' תשע"ו. 
3. ציון 0 (נכשל- 900 ) בקורס. 
4. פרסום גזר הדין ללא ציון השם. 
5. רישום תקציר פסק הדין בתיק האישי. 
6. שלילת הזכות לפרס או הערכה או כל הטבה אחרת שהקריטריון לקבלה הוא הישגים בלימודים, למשך הלימודים לאותו תואר.

הונאה בעבודה

בדיון בבית הדין המשמעתי בהרכב שלושה שופטים שהתקיים ביום 12.5.2015 נמצאת אשם בהונאה בעבודה בקורס, לפי סעיפים: 8.4, 8.4.1 , 8.4.1.4 בתקנות האקדמיות-משמעת סטודנטים.


גזר הדין:


1. נזיפה 
התראה: אם תמצא חייב בעבירה משמעתית נוספת תישפט בפני הרכב של שלושה שופטים ותהיה צפוי להרחקה מן האוניברסיטה לתקופה קצובה או לצמיתות.


2. ציון 0 (נכשל- 900 ) בקורס.


3. הרחקה מהאוניברסיטה למשך שנה, החל מסמסטר ב' תשע"ה.


4. פרסום גזר הדין ללא ציון השם.


5. מניעת שימוש במתקני האוניברסיטה, כולל מתקני ספורט, מעבדות, מסופי מחשב, שרותי ספריה למשך שנה.

התנהגות שאינה הולמת סטודנט

בדיון בבית הדין המשמעתי בהרכב שלושה שופטים מיום 24.2.2015 , נמצאת אשם בהתנהגות שאינה הולמת סטודנט, שפגעה או עלולה היתה לפגוע, במתכוון או ברשלנות, בכבודה של האוניברסיטה, או של מי ממוריה, ובהתנהגות שהפריעה במתכוון או ברשלנות, לסדרי הוראה באוניברסיטה, לפי סעיפים  8.1,  8.1.2, 8.1.5 בתקנות האקדמיות-משמעת סטודנטים.

גזר הדין:

1.  נזיפה 
התראה: אם תמצא חייב בעבירה משמעתית נוספת תישפט בפני הרכב של שלושה שופטים ותהיה צפוי להרחקה מן האוניברסיטה לתקופה קצובה או לצמיתות. 
2. הרחקה מהאוניברסיטה לצמיתות, החל מסמסטר ב' תשע"ה
3. פרסום גזר הדין ללא ציון השם
4. רישום תקציר פסק הדין בגיליון הציונים

שימוש במתקני האוניברסיטה

בדיון בבית הדין המשמעתי בהרכב 3 שופטים שהתקיים ביום 13.10.2031 נמצא סטודנט אשם  בהתנהגות שאינה הולמת סטודנט, בהתנהגות שיש בה אי ציות להוראות שימוש במתקני האוניברסיטה.

גזר הדין:

1. נזיפה חמורה.
התראה: אם תמצא חייב בעבירה משמעתית נוספת תישפט בפני הרכב של שלושה שופטים ותהיה צפוי להרחקה מן האוניברסיטה לתקופה קצובה או לצמיתות


2. פרסום גזר הדין ללא ציון השם.


3. החזר כספי בסך 1000 ש"ח שישולם באמצעות שובר תשלום שישלח אליך ע"י מדור חשבונות סטודנטים, או 40 שעות התנדבות בקהילה דרך דיקן הסטודנטים עד סוף שנה"ל תשע"ד. אי תשלום  או אי ביצוע ההתנדבות יעכב קבלת שירותים מהאוניברסיטה כגון יעוץ, בחינות וגיליון ציונים

בכבוד רב,
רותם קנר
מזכירת רשויות השיפוט

התנהגות שיש בה אי ציות ובמעשה מרמה

בדיון בבית הדין בהרכב שלושה שופטים מיום 13.10.2013 נמצא סטודנט אשם בתנהגות שיש בה אי ציות  ובמעשה מרמה.

גזר הדין:


1.       נזיפה חמורה.    
     
התראה: אם תמצא חייב בעבירה משמעתית נוספת תישפט בפני הרכב של שלושה שופטים ותהיה צפוי להרחקה מן האוניברסיטה לתקופה קצובה או לצמיתות.

2.       פרסום גזר הדין ללא ציון השם.         


3.       החזר כספי בסך 1300 ש"ח שישולם באמצעות שובר תשלום שישלח אליך ע"י מדור חשבונות סטודנטים או 50 שעות התנדבות בקהילה דרך דיקן הסטודנטים עד סוף שנה"ל תשע"ד. אי תשלום  או אי ביצוע ההתנדבות יעכב קבלת שירותים מהאוניברסיטה כגון יעוץ, בחינות וגיליון ציונים.


בכבוד רב,
רותם קנר
מזכירת רשויות השיפוט
​  

העתקת עבודה

בדיון בבית הדין המשמעתי בהרכב שלושה שופטים מיום 23.10.2013  נמצא סטודנט אשם  הונאה בעבודה בקורס "התערבויות בעבודה סוציאלית" 144-1-0046.


גזר הדין:


1.      נזיפה.
התראה: אם תמצא חייב בעבירה משמעתית נוספת תישפט בפני הרכב של שלושה שופטים ותהיה צפוי להרחקה מן האוניברסיטה לתקופה קצובה או לצמיתות.

2.      ציון 0 (נכשל- 900 ) בקורס.        

3.      פרסום גזר הדין ללא ציון השם.

4.      עיכוב הוצאה של כל תעודה למשך שנה.   

5.      שלילת הזכות לפרס או הערכה או כל הטבה אחרת שהקריטריון לקבלה הוא הישגים בלימודים, למשך הלימודים לאותו תואר. 

6.      הרחקה על תנאי מהאוניברסיטה  על כל עבירה משמעתית, למשך שנתיים.  

 

בכבוד רב,

רותם קנר

מזכירת רשויות השיפוט

הכנסת חומר עזר אסור

בדיון בבית הדין המשמעתי בהרכב דן יחיד שהתקיים ביום 30.9.2013 נמצא סטודנט אשם בהפרת הוראות המתיחסות להתנהגות בעת בחינה בקורס "עקרונות כימיה כללית ב' ביוטכנולוגיה" 369-1-2021,  שהתקיימה בתאריך  15.7.2013 על ידי  הכנסת חומר עזר אסור או החזקתו.


גזר הדין:

1.       נזיפה
התראה: אם תמצא חייב בעבירה משמעתית נוספת תישפט בפני הרכב של שלושה שופטים ותהיה צפוי להרחקה מן האוניברסיטה לתקופה קצובה או לצמיתות.

2.       ציון 0 (נכשל- 900 ) בקורס  

3.       פרסום גזר הדין ללא ציון השם.

4.       שלילת הזכות לפרס או הערכה או כל הטבה אחרת שהקריטריון לקבלה הוא הישגים בלימודים, למשך  הלימודים לאותו תואר.

 

בכבוד רב,

רותם קנר

מזכירת רשויות השיפוט

הונאה בעבודה

בדיון בבית הדין המשמעתי בהרכב שלושה שופטים מיום 10.11.2013 נמצא סטודנט אשם בהונאה בעבודה בקורס "פרקי אבות היסטוריה מוסר וחכמת חיים".                                                       


גזר הדין:


1.      נזיפה.

התראה: אם תמצא חייב בעבירה משמעתית נוספת תישפט בפני הרכב של שלושה שופטים ותהיה צפוי להרחקה מן האוניברסיטה לתקופה קצובה או לצמיתות.

2.      ציון 0 (נכשל- 900 ) בקורס.

3.      פרסום גזר הדין ללא ציון השם.

4.      שלילת הזכות לפרס או הערכה או כל הטבה אחרת שהקריטריון לקבלה הוא הישגים בלימודים, למשך הלימודים לאותו תואר.

5.      הרחקה מהאוניברסיטה על תנאי, למשך שנה, על כל עבירה משמעתית, לכל תקופת לימודיך.

בכבוד רב,
רותם קנר
מזכירת רשויות השיפוט

 

הכנסת חומר עזר אסור

בדיון בבית הדין המשמעתי בהרכב שלושה שופטים שהתקיים ביום 10.11.2013 נמצא סטודנט אשם  בהפרת הוראות המתייחסות להתנהגות בעת בחינה בקורס "העידן הקבלי החדש: פרקים בקבלה" שהתקיימה בתאריך 6.8.2013  על ידי הכנסת חומר עזר אסור או החזקתו בעת בחינה.


גזר הדין:


1.      נזיפה.
התראה: אם תמצא חייב בעבירה משמעתית נוספת תישפט בפני הרכב של שלושה שופטים ותהיה צפוי להרחקה מן האוניברסיטה לתקופה קצובה או לצמיתות.

2.      ציון 0 (נכשל- 900 ) בקורס

3.      פרסום גזר הדין ללא ציון השם

4.      שלילת הזכות לפרס או הערכה או כל הטבה אחרת שהקריטריון לקבלה הוא הישגים בלימודים, למשך הלימודים לאותו תואר.

5.      הרחקה מהאוניברסיטה למשך שנה החל מסמטר א' תשע"ד.       

בכבוד רב,
רותם קנר
מזכירת רשויות השיפוט

 


הונאה בעבודה

בדיון בבית הדין המשמעתי בהרכב דן יחיד מיום 10.11.2013 נמצא סטודנט אשם בהונאה בעבודה בקורס "מיומנויות למידה היסטוריות'".


גזר הדין:


1.      נזיפה.
התראה: אם תמצא חייב בעבירה משמעתית נוספת תישפט בפני הרכב של שלושה שופטים ותהיה צפוי להרחקה מן האוניברסיטה לתקופה קצובה או לצמיתות.

2.      ציון 0 (נכשל- 900 ) בקורס

3.      פרסום גזר הדין ללא ציון השם

4.      שלילת הזכות לפרס או הערכה או כל הטבה אחרת שהקריטריון לקבלה הוא הישגים בלימודים, למשך הלימודים לאותו תואר.

בכבוד רב,
רותם קנר
מזכירת רשויות השיפוט

 

התנהגות שאינה הולמת סטודנט

בדיון בבית הדין המשמעתי בהרכב דן יחיד שהתקיים ביום 10.11.2013 נמצא סטודנט אשם בהתנהגות שאינה הולמת סטודנט ובהתנהגות שפגעה או עלולה היתה לפגוע, במתכוון או ברשלנות, בכבודה  של האוניברסיטה או בכבודם של מי ממוריה, עובדיה, תלמידיה או אורחיה.


גזר הדין:


1.       כתיבת מכתב התנצלות.


בכבוד רב,
רותם קנר
מזכירת רשויות השיפוט 

הכנסת חומר עזר

בדיון בבית הדין המשמעתי בהרכב דן יחיד שהתקיים ביום  4.11.2013 נמצא סטודנט אשם בהפרת הוראות המתייחסות להתנהגות בעת בחינה בקורס "עקרונות בהנדסה כימית 3" 363-1-3011 שהתקיימה בתאריך 9.8.2013  על ידי הכנסת חומר עזר אסור או החזקתו בעת בחינה.


גזר הדין:

1.      נזיפה
הראה: אם תמצא חייב בעבירה משמעתית נוספת תישפט בפני הרכב של שלושה שופטים ותהיה צפוי להרחקה מן האוניברסיטה לתקופה קצובה או לצמיתות.

2.      ציון 0 (נכשל- 900 ) בקורס.

3.      פרסום גזר הדין ללא ציון השם.   

4.      שלילת הזכות לפרס או הערכה או כל הטבה אחרת שהקריטריון לקבלה הוא הישגים בלימודים, למשך הלימודים לאותו תואר.

 

בכבוד רב,
רותם קנר
מזכירת רשויות השיפוט

הונאה בעבודה

בדיון בבית הדין המשמעתי בהרכב דן יחיד מיום 4.11.2013 נמצא סטודנט אשם בהונאה בעבודה בקורס "בית המדרש לרוח האדם-נועם'".


גזר הדין:
1. נזיפה.
2. התראה: אם תמצא חייב בעבירה משמעתית נוספת תישפט בפני הרכב של שלושה שופטים ותהיה צפוי להרחקה מן האוניברסיטה לתקופה קצובה או לצמיתות.
3. ציון 0 (נכשל- 900 ) בקורס.
4. פרסום גזר הדין ללא ציון השם.
5. שלילת הזכות לפרס או הערכה או כל הטבה אחרת שהקריטריון לקבלה הוא הישגים בלימודים, למשך הלימודים לאותו תואר.


בכבוד רב,
רותם קנר
מזכירת רשויות השיפוט