זכאים לתו חנייה:

א. עובד אוניברסיטה – ללא תשלום (תווית ראשונה)

ב. דוקטורנט מועסק / דוקטורנט לא מועסק – ללא תשלום

ג. מסטרנט מועסק  – 160 ₪ לשנת לימודים

 

1. תשלום: בכרטיס אשראי, באתר האוניברסיטה תווית חנייה לאופנועים

2. ניתן לשלוח את כל המסמכים הבאים למייל bitahon@bgu.ac.il ולהמתין עד לקבלת הודעה המאשרת שניתן להגיע לאסוף את הכרטיס ממשרד התוויות. לחילופין, ניתן להגיע עם המסמכים ולהסדיר זאת באופן פרונטלי דרך משרד התוויות (בניין 26, חדר 113).

א. תעודה מזהה רשמית + צילום ספח עם כתובת

ב. תעודת עובד

ג. מספר טלפון נייד

ד. רישיון רכב בתוקף על שמך (או קרוב משפחה מדרגה ראשונה בלבד)

ה. תמונה של העובד (עבור הנפקת הכרטיס)

ו. אישור תשלום

ז. אישור לימודים (דוקטורנטים בלבד)

 

הערות:

* חובה על מבקש תו החנייה לעיין במפת החניות, לבדוק ולחנות רק בחניות המותרות על פי סוג התו שקיבל.

* החנייה מותרת רק במתקנים/מקומות המסומנים.

* החנייה מותרת על פי הכללים והנהלים כפי שמופיע בנוהל 13-001.

* כל מבקש רשאי לתווית חנייה אחת לכלי רכב אחד בלבד.

* למען הסר ספק- הזכאים לתו חנייה לרכב לא יוכלו לקבל תו לרכב ובמקביל תו לאופנוע.