יי​​עוד:

שמירה על חיי אדם, מידע, רכוש, סדר ציבורי וטוהר מידות במתקני האוניברסיטה השונים ובפעילות אוניברסיטאית מחוץ למתקני האוניברסיטה תוך התחשבות מקסימלית בייעודה האקדמי של האוניברסיטה ושמירת צביונה הפתוח והפלורליסטי ובכפוף לחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים.

 

המשי​מה:

מניעה וסיכול כל פגיעה אפשרית בביטחון אוניברסיטת בן-גוריון, יושביה, עובדיה, המבקרים והאורחים במתקנים, תוך כדי עבודה משותפת ומשולבת עם שאר היחידות והאגפים וכל זאת על מנת לאפשר לסטודנטים, לחוקרים ולעובדי האוניברסיטה לבצע את תפקידם בצורה יעילה, טובה ומאובטחת.

 

מגוון הפעילויות רחב ומת​​בטא בנושאים הבאים:

 1. ניהול, תפעול וביצוע מדיניות הביטחון של הנהלת האוניברסיטה על פי הנחיות גורמים בטחונים ומשטרת ישראל.

 2. אבטחת כלל אתרי האוניברסיטה ומתקניה

 3. אחריות לסדר הציבורי

 4. אבטחת העובדים והסטודנטים הנמצאים באתרי האוניברסיטה, ומחוצה לה במסגרת תפקידם

 5. אבטחת אירועי האוניברסיטה על כלל המחלקות והיחידות ואירועים שנערכים באוניברסיטה על כלל אתריה ומתקניה

 6. ריכוז נושא החירום והכוננות ובכלל זה הכנת האוניברסיטה ומתן מענה לצרכים השונים המתהווים בעתות חירום

 7. כתיבת, ביצוע ויישום נהלי ביטחון וחירום

 8. אכיפת נושאי משמעת, עישון וטוהר מידות, יזום וביצוע בירורים לאיתור עבירות

 9. אכיפת תקנות התנועה והחנייה באוניברסיטה

 10. הפעלת מוקד הביטחון

 11. הנחיית עובדים ומשלחות מהאוניברסיטה היוצאים לחו"ל ותאום    אבטחתם

 12. יזום השתלמויות מקצועיות, הדרכה ופעולות הסברה לעובדים בנושאי בטחון