​משרד תווי​​ות וכרטיסים:

שעות פעילות: ימי ראשון-חמישי 08:15-13:00  

בניין 29 חדר 354

טלפון 08-64-61553 שלוחה 9 >> 1

פקס 08-64-61663

טרם הגעתכם יש להתעדכן בשעות הפתיחה

מדור אבטחה פי​זית ומבצעים:

 1. אחריות למניעת פגיעה גופנית ופגיעה ברכוש של סטודנטים, חברי סגל ומבקרי האוניברסיטה.

 2.  אחריות לאכיפת חוקי משטרת ישראל בכפוף לחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים.

 3. אחריות כוללת לפיקוח ויישום הביטחון בחניונים.

 4. אחריות אבטחה על כלל אירועי האוניברסיטה לרבות אירועים המאורגנים ע"י יחידות האוניברסיטה, אגודה וגורמי חוץ.

 5. אחריות למניעת הפרות סדר ברחבי הקמפוסים.

מיקום: בניין 34 חדר 318

רמ"ד אבטחה פיזית - נדב מזוז

טלפון: 08-6467133

רכז אבטחה פיזית- ארז ברייטשטיין

טלפון: 08-6461457

 

אבטחת מ​​ידע וחקירות:

 1. ביצוע תחקירים לאירועי סדר ציבורי, גניבה, ופח"ע המתרחשים ברחבי האוניברסיטה.

 2.  ביצוע הדרכות מקצועיות לבעלי התפקידים במחלקה ולכלל עובדי האוניברסיטה בנושאים של אבטחת מידע, מתן אישורים ופיקוח בטחוני לפרויקטים מו"פ וכד'.

 3.  איסוף, עיבוד ופרסום של לקטי מודיעין.

 4.  שירות נוסע מוקדן - סיוע בנושא הבידוק הביטחוני בנתב"ג עבור אורחי האוניברסיטה.

 5.  מוכנות לשעת חרום - כתיבת נהלים, ציוד ותרגול מערך האבטחה לשעת חרום.

ממונה חקירות ואבטחת מידע - אבי קפל

טלפון: 08-6472502

 

משרד ​מתח נמוך:

 1. ​​​​​ טיפול בחלוקת תוויות החניה.

 2.  אחריות על משרד הכרטיסים ותוויות חניה.

 3.  טיפול שוטף בבעיות כניסה בשערים ובחניונים.  

 4.  אחריות על ניהול מערכות המתח הנמוך באוניברסיטה.

מאחזק מערכות מתח נמוך - מיכאל ברסקר

טלפון: 08-6461662