​1.  נה​לי הכניסה:

א. בידוק והזדהות - כלל הנכנסים בשערי הקמפוסים נדרשים להזדהות בפני המאבטחים ולעבור תהליך בידוק ביטחוני. אדם אשר יסרב להזדהות או להציג את חפציו לבדיקה תיאסר כניסתו.

ב. כניסה עם רכב/אופנוע - הכניסה עם רכב מותרת אך ורק למורשים בעלי תו חניה בתוקף.

ג. כניסה עם נשק - כניסה עם נשק (אקדח) תותר לבעלי רישיון בתוקף לאחר בדיקה וזיהוי.

ד. הכניסה עם בעלי חיים אסורה למעט כלבי נחייה לעיוורים.

ה. אופניים – הכניסה עם אופניים מותרת. יש לרכב על אופנים אך ורק על כבישים, החניה תיעשה במקומות המיועדים לכך בלבד.
 

2.  כללי​ התנהגו​ת​​ בקמפוס:

א. לוחות מודעות - אין לתלות מודעות אישיות או מודעות פרסומיות כגון מכירת רכב וכו'.  לגביי מודעות בלוחות המודעות של אגודת הסטודנטים יש לפנות לאגודה לאישור .

ב. פרסום - חל איסור על חלוקת חומר פרסומי ברחבי הקמפוס ללא קבלת אישור מדיקן הסטודנטים.

ג. עישון - חל איסור מוחלט על  עישון בבניינים השונים. העישון מותר אך ורק בשטחים הפתוחים מחוץ לבנינים. 
מפת אזורי עישון

ד. רוכלות - חל איסור מוחלט על רוכלות ברחבי הקמפוס ללא קבלת אישור מראש מדיקן הסטודנטים.

ה. משחקי כדור ופעילות ספורטיבית  אסורים ברחבי הקמפוס.

ו. ביגוד - אין להלך בקמפוס ללא חולצה או יחפים.

אין להכניס אופנים, גלגליות, סקייטבורד, קורקינט וכו' לתוך המבנים. אין לרכב על אופנים או על כל אחד מכלי התחבורה האחרים על המדשאות והמדרכות.

 
3. כללי התנ​​הגות ​​​ביטחוני​ת:

א. שמירה על ציוד אישי - הינכם מתבקשים לשמור על ציודכם האישי ולא להשאירו ללא פיקוח ברחבי הקמפוס. יש לנעול את דלת משרדכם כאשר אתם עוזבים את המקום, גם אם מדובר למספר דקות.

ב. מקרה חרום- אם התבקשתם לעזוב את המשרד/כיתה בגלל בעיית ביטחון/בטיחות, הינכם מתבקשים לעשות זאת במהירות (לא בריצה) ולצאת בדרך המהירה ביותר לשטח פתוח/מגרש חניה.יש להישמע להוראות המאבטחים.


4. כללי כניסה ותנו​עה עם רכב:  (נוהל 13001)

א. הכניסה מותרת אך ורק לבעלי אישור קבוע או זמני אשר הונפק על ידי מחלקת הביטחון.

ב. כללים להנפקת אישורים לזכאים ועלויות ניתן לראות באתר מחלקת הביטחון.

ג. האישור הינו אישי ואינו ניתן להעברה. חל איסור מוחלט על העברת האישור מאדם לאדם או מרכב לרכב.

ד. חנייה - יש לחנות אך ורק בחניות המסומנות ועל פי התמרורים.

ה. נהיגה בתחומי הקמפוס תעשה אך ורק על פי התמרורים והסימונים ועל פי הוראות המאבטחים.

ו. תנועה וחניה בניגוד להנחיות מהווים עבירה משמעתית על הוראות האוניברסיטה, על המבצע עבירה יוגש דו"ח.
 

5. נסיעות לחו"​ל:  (נוהל 13002)

עובדים אשר יוצאים לחו"ל במסגרת עבודתם נדר​​​​​שים לדווח למחלקת הביטחון מבעוד מועד לצורך קבלת תדריך ביטחוני.


6. דיוו​​ח ע​ל ​חר​יגים:

א. הינכם מתבקשים לדווח למחלקת הביטחון על כל חפץ או אדם  חשוד או חריג (לצורך העניין כל חפץ ללא בעלים נחשב לחפץ חשוד).

ב. במידה ויש חשד כלשהו על פריצה או גניבת ציוד השייך לכם או משמש אתכם לצורך עבודתכם, הנכם מתבקשים לדווח מיד למוקד הביטחון.

ג. אירוע שריפה - במקרה ונתקלתם באירוע של שריפה ברחבי הקמפוס הנכם מתבקשים לדווח למוקד האבטחה.

ד. במקרה של אירוע רפואי או פציעה הנכם מתבקשים לדווח במוקד הביטחון (לידיעתכם, יש חובש בכל שעות היממה בקמפוס מרקוס).

ה. דואר חשוד - במידה וקבלתם דבר דואר אשר זהות השלח אינה ידועה לכם ותכולתו חשודה, אין לפתוח את המעטפה ויש לדווח למוקד האבטחה באופן מיידי.
 

דרכי תק​​שורת:

א. מוקד מחלקת הביטחון -  6461555 או 6461888

ב. שמירת חפצים – 6472503

ג. משרד הנפקת אישורי חניה וכרטיסי עובד – 6461553/4 שלוחה 2 > 1

ד. משרדי מחלקת הביטחון – 6461553/4.