גורמי חוץ

משטרה __________________ 4100

מגן דוד אדום _______________4101

מכבי אש __________________4102

מרכז ארצי לחומרים מסוכנים ___  12226911

תאונה או אירוע מסוכן

מוקד בטחון    61888/61555

אבנר מזרחי – רמ"ד פיקוח בטיחות   052-8795998

שחר גולדברג – מנהל מחלקת בטיחות.  054-6775599

אירוע קרינה רדיואקטיבית

ממונה בטיחות קרינה: מיכל ברעם,
טלפון בעבודה (61314) 6461314. פקס 72171 .
כתובת בבית: קיבוץ רוחמה
טלפון נייד- 95999 מטלפון פנימי באוניברסיטה, או : 052-8795999
הודעות שגרתיות ניתן להעביר גם בדואר אלקטרוני: baramm@bgu.ac.il

  • ממלא מקום הממונה על הקרינה: אנטולי רודניאנסקי 
    טלפון במשרד: 77790
    נייד: 054-7256824

תקלות –​ חשמל, מים, גז וכו'

בשעות העבודה – אחראי מבנה.

לאחר שעות העבודה – מוקד אחזקה  61666