מספרי טלפון חיוניים
 
גורמי חוץ
 
משטרה __________________ 4100
מגן דוד אדום _______________4101
מכבי אש __________________4102
מרכז ארצי לחומרים מסוכנים ___  12226911
 
תאונה או אירוע מסוכן
 
מוקד בטחון    61888/61555
אבנר מזרחי – רמ"ד פיקוח בטיחות   052-8795998
שחר גולדברג – מנהל מחלקת בטיחות.  054-6775599
 
אירוע קרינה רדיואקטיבית
 
רפי סרברו – ממונה בטיחות קרינה  61314 .   נייד 052-8795999
מיכאל דויטשמן - מ"מ אחראי בטיחות קרינה. 61314
במידה ולא ניתן לאתר את עובדי בטיחות קרינה של האוניברסיטה, יש לפנות למוקד חירום של קמ"ג -  6568222, 6568350
 
תקלות – חשמל, מים, גז וכו'
 
בשעות העבודה – אחראי מבנה.
לאחר שעות העבודה – מוקד אחזקה  61666