נפתלי פרייסלר
מנהל מחלקת הבטחון
08-64-61554
 
 
אבי קפל
ממונה חקירות ואבטחת מידע
08-64-72502
 

מלי להב
רכזת מנהלית
08-64-79260
malahav@bgu.ac.il
 

נדב מזוז
רמ"ד אבטחה ומבצעים
08-6461733

 
מיכאל ברסקר
מאחזק מערכות מתח נמוך
08-6461662
 
שרה חרוני
רכז משאבי אנוש
08-6477213
haroni@bgu.ac.il

ארז ברייטשטיין​
רכז אבטחה פיזית ומבצעים
08-6461457