​להלן מקומות בקמפוס בהם שהה חולה מאומת ומתווה בדיקות ובידודים של משרד הבריאות למי שנחשף לחולה מאומת:         

 1. בתאריך 18.7.22: בין השעות 13:30-16:30 בניין 35 כיתה 211 (מבחן במיומנויות תקשורת-חלק ב')
 2. בתאריך 1.7.22: בין השעות 09:00-12:00 בניין 97 כיתה 203 (מבחן)
 3. בתאריך 27.6.22: בין השעות 12:00-14:00 בניין 72 כיתה 502
 4. בין השעות 14:00-16:00 ספריית ארן קומה 3
 5. בתאריך 26.6.22: בין השעות 12:00-15:30 בניין 72 חדר 624 (חדר סמינרים המחלקה להיסטוריה)
 6. בתאריך 22.6.22: בין השעות 13:30-14:00 בניין 98 מעבדה 203
 7. בתאריך 22.6.22: בין השעות 16:15-17:45 בניין 28 כיתה 301
 8. בתאריך 21.6.22: בין השעות 10:00-12:00 בניין 72 כיתה 211
 9. בתאריך 17.6.22: בין השעות 09:00-12:00 בניין 34 כיתה 202 (מבחן)
 10. בין השעות 09:00-12:00 בניין 35 כיתה 311 (מבחן בניהול תפעול עסקים)
 11. בתאריך 16.6.22: בין השעות 09:00-12:30 בניין 70 חדר VIP (פעילות זיקוק ערכי האוניברסיטה)
 12. בתאריך 15.6.22: בין השעות 17:00-19:30 בניין 34 כיתה 205 (הרצאה)
 13. בתאריך 14.6.22: בין השעות 14:00-16:00 בניין 15 כיתה 102- (הרצאה ניהול משאבי אנוש)
 14. בתאריך 9.6.22: בין השעות 14:00-17:00 בניין 90 כיתה 141
 15. בתאריך 8.6.22: בין השעות 09:00-12:00 בניין 90 כיתה 238
 16. בין השעות 12:00-15:00 בניין 2 כיתה 306 (קמפוס טוביהו- בית היאס)
 17. בתאריך 7.4.22: בין השעות 12:00-18:00 בניין 38 כיתה 107
 18. בתאריך 6.4.22: בין השעות 09:30-12:00 בניין 34 כיתה 016 (הרצאה יסודות המימון)
 19. בין השעות 10:00-12:00 בניין 27 כיתה 201
 20. בין השעות 11:00-12:00 בניין 90 כיתה 134
 21. בין השעות 12:00-16:00 בניין 34 כיתה 002
 22. בין השעות 13:30-16:00 בניין 35 כיתה 401 (הרצאה spss ככלי לבחינת סוגיות ניהוליות)
 23. בין השעות 14:00-16:00 בניין 72 כיתה 487
 24. בין השעות 16:30-19:00 בניין 90 כיתה 323 (הרצאה מערכות מידע במערכות הבריאות)
 25. בתאריך 5.4.22: בין השעות 08:00-09:00 בניין 34 כיתה 202 (תרגול מבוא לכימיה פיזיקלית 2)
 26. בין השעות 08:30-11:00 בניין 90 כיתה 227 (הרצאה ניהול קריירה ארגונית ואישית)
 27. בין השעות 09:00-10:00 בניין 34 כיתה 105 (תרגול פיזיולוגיה של בע"ח)
 28. בין השעות 09:30-12:00 בניין 90 כיתה 225 (הרצאה שיטות מחקר בשירותי בריאות)
 29. בין השעות 10:00-12:00 בניין 28 כיתה 304 (תרגול ביוכימיה ב)
 30. בין השעות 12:00-14:00 בניין 74 כיתה 427 (הרצאה מימזיס וריאליזם: תחנות בייצוג המציאות בספרות העברית)
 31. בין השעות 14:00-16:00 בניין 27 כיתה 101-
 32. בין השעות 14:00-17:00 בניין 90 כיתה 325 (הרצאה אתיקה לניהול)
 33. בין השעות 14:30-16:00 בניין 72 כיתה 218 (הרצאה שילוב אנשי צוות ומערכות טכנולוגיות ברפואה)
 34. בתאריך 4.4.22: בין השעות 08:30-10:00 בניין 28 כיתה 201 (הרצאה הקבלה בהגות היהודית המודרנית)
 35. בין השעות 10:00-12:00 בניין 14 כיתה -103 (הרצאה חוק ומשפט)
 36. בין השעות 11:00-14:00 בניין 90 כיתה 224 (הרצאה חדשנות ויזמות בספורט)
 37. בין השעות 14:00-15:30 בניין 34 כיתה 016 (תרגול יסודות המימון)
 38. בין השעות 16:00-18:00 בניין 35 כיתה 003 (הרצאה)
 39. בין השעות 16:00-19:00 בניין 34 כיתה 202 (הרצאה יסודות הביטוח)
 40. בין השעות 17:00-19:30 בניין 34 חדר 107 (תופעות סימטריות במדעי החיים)
 41. בתאריך 31.3.22: בין השעות 08:00-11:00 בניין 35 כיתה 401
 42. בין השעות 11:00-14:00 בניין 57 חדר 004 מעבדה לרובוטיקה ובקרה
 43. בין השעות 14:00-15:00 בניין 34 כיתה 116
 44. בתאריך 30.3.22: בין השעות 11:00-14:00 בניין 57 חדר 004 מעבדה לרובוטיקה ובקרה
 45. בין השעות 14:00-17:00 בניין 35 כיתה 116
 46. בתאריך 29.3.22: בין השעות 08:00-11:00 בניין 63 כיתה 010
 47. בין השעות 13:00-16:00 בניין 57 חדר 004 מעבדה לרובוטיקה ובקרה
 48. בין השעות 16:00-17:00 בניין 34 כיתה 210
 49. בין השעות 17:00-18:00 בניין 90 כיתה 235-
 50. בתאריך 28.3.22: בין השעות 10:00-15:00 בניין 57 חדר 004 מעבדה לרובוטיקה ובקרה
 51. בין השעות 14:00-16:00 בניין 97 כיתה 204 (הרצאה סמינר מתקדם ד')
 52. בין השעות 14:00-17:00 בניין 26 אולם 004
 53. בין השעות 17:00-20:00 בניין 26 אולם 004
 54. בתאריך 27.3.22: בין השעות 09:00-11:00 בניין 16 כיתה 110-
 55. בין השעות 11:00-14:00 בניין 72 כיתה 502 (הרצאה)
 56. בין השעות 11:00-13:00 בניין 34 כיתה 214
 57. בין השעות 13:00-14:00 בניין 57 חדר 004 מעבדה לרובוטיקה ובקרה
 58. בין השעות 14:00-16:00 בניין 32 כיתה 308
 59. בין השעות 14:00-16:00 בניין 98 כיתה 001 (הרצאה התנהגות אבנורמלית ב')
 60. בין השעות 16:00-18:00 בניין 32 כיתה 114 (תרגול סמנטיקה 2)
 61. בין השעות 18:00-19:00 בניין 34 כיתה 303 (תרגול מבוא למחשבת החינוך ב')
 62. בתאריך 24.3.22: בין השעות 08:00-10:00 בניין 98 כיתה 001
 63. בין השעות 09:00-10:00 בניין 34 כיתה 207
 64. בין השעות 09:00-11:00 בניין 28 כיתה 205 (תרגול תכנות)
 65. בין השעות 09:00-11:00 בניין 32 כיתה 308
 66. בין השעות 09:00-12:00 בניין 34 כיתה 010 (הרצאה סטטיקה)
 67. בין השעות 10:00-12:00 ספריית ארן קומה 3
 68. בין השעות 10:00-11:00 בניין 26 אולם 006 (הרצאה פיזיקה ג1)
 69. בין השעות 10:00-11:00 בניין 34 כיתה 209 (תרגול ביוסטטיסטיקה)
 70. בין השעות 10:00-12:00 בניין 32 כיתה 207
 71. בין השעות 10:00-12:00 בניין 38 אולם 010
 72. בין השעות 10:00-12:00 בניין 72 כיתה 212
 73. בין השעות 10:00-12:00 בניין 90 כיתה 135 (תרגול)
 74. בין השעות 10:00-13:00 בניין 34 כיתה 010 (הרצאה סטטיקה)
 75. בין השעות 11:00-13:00 בניין 26 אולם 006 (הרצאה משוואות דיפרנציאליות חלקיות)
 76. בין השעות 11:00-13:00 בניין 34 כיתה 102
 77. בין השעות 11:00-14:00 בניין 35 כיתה 402
 78. בין השעות 11:00-14:00 בניין 35 כיתה 404 (הרצאה גרפיקה הנדסית וממוחשבת)
 79. בין השעות 12:00-13:00 בניין 28 כיתה 102
 80. בין השעות 12:00-14:00 בניין 32 כיתה 111 (תרגול מבנים בדידים וקומבינטוריקה)
 81. בין השעות 12:00-14:00 בניין 90 כיתה 127
 82. בין השעות 12:00-16:00 בניין 90 כיתה 236
 83. בין השעות 13:00-14:00 בניין 34 כיתה 214 (תרגול משוואות דיפרנציאליות חלקיות)
 84. בין השעות 14:00-15:00 בניין 34 כיתה 116
 85. בין השעות 14:00-16:00 בניין 26 אולם 005 (הרצאה תורת הזרימה)
 86. בין השעות 14:00-17:00 בניין 90 כיתה 127
 87. בין השעות 15:00-17:00 בניין 58 כיתה 018 (הרצאה מבוא לגיאולוגיה דינאמית)
 88. בין השעות 16:00-18:00 בניין 34 כיתה 010 (הרצאה מיכשור ומדידות)
 89. בתאריך 23.3.22: בין השעות 08:00-10:00 בניין 26 אולם 006 (פיסיקה ג1)
 90. בין השעות 08:00-10:00 בניין 28 כיתה 107 (הרצאה חדו"א)
 91. בין השעות 08:00-11:00 בניין 14 כיתה 004 (הרצאה מבוא למנהיגות וניהול בארגונים)
 92. בין השעות 09:00-10:00 בניין 90 כיתה 326
 93. בין השעות 09:00-12:00 בניין 27 כיתה 202 (תרגול פיזיקה)
 94. בין השעות 09:00-12:00 בניין 34 כיתה 016
 95. בין השעות 10:00-12:00 בניין 28 כיתה 303
 96. בין השעות 10:00-12:00 בניין 32 כיתה 308 (הרצאה חדו"א)
 97. בין השעות 10:00-12:00 בניין 34 כיתה 007 (קורס צילום ככלי העצמה בחינוך)
 98. בין השעות 10:00-12:00 בניין 34 כיתה 009
 99. בין השעות 10:00-12:00 בניין 35 כיתה 002 (כימיה פיסיקלית 2)
 100. בין השעות 10:00-12:00 בניין 90 כיתה 224 (תרגול)
 101. בין השעות 10:00-14:00 בניין 27 כיתה 203
 102. בין השעות 11:00-14:00 בניין 26 אולם 005 (הרצאה מערכות ספרתיות)
 103. בין השעות 11:00-14:00 בניין 35 כיתה 403 (הרצאה גרפיקה)
 104. בין השעות 12:00-13:00 בניין 26 אולם 004
 105. בין השעות 12:00-13:00 בניין 28 כיתה 107 (תרגול)
 106. בין השעות 12:00-13:00 בניין 90 כיתה 141 (תרגול חדו"א)
 107. בין השעות 12:00-14:00 בניין 26 אולם 006 (כימיה אורגנית)
 108. בין השעות 12:00-14:00 בניין 72 כיתה 502
 109. בין השעות 12:00-15:30 בניין 35 כיתה 401
 110. בין השעות 12:00-16:00 בניין 74 כיתה 343
 111. בין השעות 13:00-14:00 בניין 90 כיתה 241 (תרגול חדו"א)
 112. בין השעות 13:00-15:00 בניין 34 כיתה 105 (תרגול אלגברה לינארית)
 113. בין השעות 14:00-15:00 בניין 34 כיתה 107 (תרגול)
 114. בין השעות 14:00-15:30 בניין 29 כיתה 304 (כימיה כללית מעבדה)
 115. בין השעות 14:00-16:00 בניין 32 כיתה 207 (קורס אתגרי הפמיניזם)
 116. בין השעות 14:00-16:00 בניין 32 כיתה 306 (הרצאה חדו"א)
 117. בין השעות 14:00-16:00 בניין 90 כיתה 240 (תרגול)
 118. בין השעות 14:00-16:00 בניין 92 כיתה 002 (הרצאה מבני נתונים)
 119. בין השעות 14:00-17:00 בניין 14 כיתה -103 (הרצאה)
 120. בין השעות 14:00-17:00 בניין 26 אולם 005
 121. בין השעות 15:00-16:00 בניין 34 כיתה 105 (תרגול)
 122. בין השעות 16:00-17:00 בניין 90 כיתה 145
 123. בין השעות 16:00-19:00 בניין 26 אולם 004 (הרצאה פיסיקה 2)
 124. בין השעות 18:00-20:00 בניין 72 כיתה 502
 125. בתאריך 22.3.22: בין השעות 08:00-10:00 בניין 32 כיתה 306
 126. בין השעות 08:00-12:00 בניין 26 אולם 005 (קורס מערכת החינוך בישראל)
 127. בין השעות 08:00-12:00 בניין 27 כיתה 101 (קורס מיינדפולנס)
 128. בין השעות 09:00-10:30 בניין 55 חדר 117 (מעבדה מכשור ומדידות)
 129. בין השעות 09:00-12:00 בניין 90 כיתה 225
 130. בין השעות 10:00-12:00 בניין 90 כיתה 240
 131. בין השעות 11:00-12:00 בניין 90 כיתה 230 (הרצאה תכנות)
 132. בין השעות 14:00-14:30 בניין 72 כיתה 203
 133. בין השעות 14:00-16:00 בניין 26 אולם 005 (הרצאה)
 134. בין השעות 14:00-16:00 בניין 72 כיתה 221
 135. בין השעות 14:00-16:00 בניין 92 אולם 002 (הרצאה)
 136. בין השעות 14:00-17:00 בניין 34 כיתה 102 (הרצאה משוואות דיפרנציאליות)
 137. בין השעות 14:00-18:00 בניין 34 כיתה 010 (הרצאה מכשור ומדידות)
 138. בין השעות 15:00-16:00 בניין 90 כיתה 243
 139. בין השעות 16:00-18:00 בניין 26 אולם 005 (ביוסטטיסטיקה)
 140. בין השעות 16:00-18:00 בניין 72 כיתה 245
 141. בין השעות 16:00-18:00 בניין 90 כיתה 125
 142. בין השעות 16:00-18:00 בניין 92 אולם 001 (הרצאה)
 143. בין השעות 16:30-19:30 בניין 97 כיתה 203
 144. בין השעות 16:00-20:00 בניין 28 כיתה 301
 145. בין השעות 18:00-19:00 בניין 34 כיתה 102 (תרגול מערכות ליניאריות)
 146. בין השעות 18:00-20:00 בניין 92 אולם 001 (הרצאה)
 147. בתאריך 21.3.22: בין השעות 08:00-10:00 בניין 26 אולם 006 (הרצאה כימיה אורגנית)
 148. בין השעות 08:00-10:00 בניין 98 כיתה 001 (הרצאה פיזיולוגיה)
 149. בין השעות 09:00-12:00 בניין 92 אולם 001 (הרצאה חוזק חומרים)
 150. בין השעות 10:00-12:00 בניין 26 אולם 004 (הרצאה מדעי הצמח)
 151. בין השעות 10:00-12:00 בניין 28 כיתה 201 (הרצאה רוח נפש כוח)
 152. בין השעות 10:00-12:00 בניין 34 כיתה 010
 153. בין השעות 10:00-12:00 בניין 34 כיתה 102 (הרצאה)
 154. בין השעות 12:00-14:00 בניין 70 לובי בית הסטודנט
 155. בתאריך 20.3.22: בין השעות 12:00-14:00 בניין 26 אולם 004 (הרצאה)
 156. בין השעות 12:00-14:00 בניין 90 כיתה 134 (תרגול כימיה אורגנית)
 157. בין השעות 16:00-18:00 בניין 26 אולם 004 (הרצאה בביוסטטיסטיקה)
 158. בין השעות 16:00-18:00 בניין 35 אולם  002 (הרצאה)
 159. בתאריך 13.3.22: בין השעות 09:00-12:00 בניין 34 חדר 116 (מבחן בחישוב סטטיסטי ונושאים נבחרים בסטטיסטיקה למדעי המחשב)
 160. בתאריך 11.3.22: בין השעות 9:30-11:00 בניין 28 כיתה 303 (קורס ניהול התפעול)
 161. בין השעות 11:00-13:30 בניין 28 כיתה 303 (קורס שיווק)
 162. בתאריך 9.3.22: בין השעות 12:00-21:45 ספריית ארן קומה 1
 163. בתאריך 6.3.22: בין השעות 09:00-12:00 בניין 35 חדר 115 (מבחן במבוא להסתברות לתעו"נ)
 164. בתאריך 4.3.22: בין השעות 09:00-12:00 בניין 34 חדר 016 (מבחן במבוא לפסיכולוגיה א')
 165. בתאריך 3.3.22: בין השעות 09:00-12:00 בניין 35 חדר 001 (מבחן בביולוגיה מולקולרית תאית)
 166. בין השעות 09:00-12:00 בניין 72 חדר 501 (מבחן בתורת הקרינה)
 167. בתאריך 2.3.22: בין השעות 09:00-12:00 בניין 26 חדר 004 (מבחן בכימיה כללית ואנליטית)
 168. בין השעות 09:00-12:00  בניין 34 חדר 214 (מבחן בכימיה כללית ואנליטית)
 169. בתאריך 24.2.22: בין השעות 09:00-12:00 בניין 35 חדר 002 (מבחן בפיסיקה לרפואנים – א')
 170. בתאריך 22.2.22: בין השעות 09:00-12:00 בניין 34 חדר 210 (מבחן במבוא למערכות אלקטרו מכאניות זעירות)
 171. בתאריך 21.2.22: בין השעות 13:30-16:30 בניין 90 חדר 140 (מבחן יישומים של בינה מלאכותית וכריית מידע להנדסה)
 172. בתאריך 20.2.22: בין השעות 17:30-20:30 בניין 35 חדר 001 (מבחן במבוא לבלשנות למדעים הקוגניטיביים)
 173. בין השעות 17:30-20:30 בניין 35 חדר 003 (מבחן במבוא לבלשנות למדעים הקוגניטיביים)
 174. בתאריך 17.2.22: בין השעות 09:00-12:00 בניין 34 חדר 214 (מבחן בחדו"א 2 למדעי המחשב והנדסת תוכנה)
 175. בין השעות 09:00-12:00 בניין 90 חדר 127 (מבחן באתיקה לניהול)
 176. בין השעות 09:00-12:00 בניין 90 חדר 233 (מבחן במיקרוביולוגיה קלינית א')
 177. בין השעות 13:30-16:30 בניין 92 חדר 001 (מבחן במבוא לכימיה פיזיקלית 1)
 178. בין השעות 17:30-20:30 בניין 35 חדר 001 (מבחן במבוא למדעי התנהגות במינהל)
 179. בתאריך 15.2.22: בין השעות 13:30-16:30 בניין 35 חדר 310 (מבחן בעקרונות כימיה פיזיקאלית ב' בביוטכנולוגיה)
 180. בתאריך 14.2.22: בין השעות 09:00-12:00 בניין 34 חדר 007 (מבחן באימונולוגיה כללית)
 181. בתאריך 13.2.22: בין השעות 09:00-12:00 בניין 34 חדר 214 (מבחן במבוא למדעי המחשב)
 182. בין השעות 09:00-12:00 בניין 35 חדר 001 (מבחן במבוא למדעי המחשב)
 183. בין השעות 09:00-12:00 בניין 90 חדר 233 (מבחן במבוא לפסיכולוגיה)
 184. בתאריך 11.2.22: בין השעות 09:00-12:00 בניין 90 חדר 141 (מבחן בקורס הדירקטוריון והממשל התאגידי)
 185. בתאריך 10.2.22: בין השעות 09:00-12:00 בניין 90 חדר 235 (מבחן בביולוגיה מולקולרית תאית)
 186. בין השעות 13:30-16:30 בניין 34 חדר 107 (מבחן בדינמיקה ובקרה)
 187. בתאריך 9.2.22: בין השעות 13:30-16:30 בניין 35 חדר 117 (מבחן במבוא לכימיה אנליטית)
 188. בתאריך 8.2.22: בין השעות 09:00-12:00 בניין 35 חדר 310 (מבחן במבוא לפילוסופיה של המוסר)
 189. בין השעות 09:00-12:00 בניין 90 חדר 127 (מבחן במבוא לבקרה)
 190. בין השעות 09:00-12:00 בניין 90 חדר 235 (מבחן בביולוגיה מולקולרית תאית)
 191. בין השעות 09:00-17:00 בניין 90 חדר 227
 192. בין השעות 12:00-17:30 ספריית ארן קומה 3
 193. בתאריך 7.2.22: בין השעות 09:00-12:00 בניין 72 חדר 245 (מבחן בביוכימיה קלינית ורפואית)
 194. בין השעות 09:00-12:00 בניין 90 חדר 242 (מבחן באנ גלית הכנה לאקדמיה)
 195. בין השעות 09:00-17:00 ספריית ארן קומה 3
 196. בתאריך 6.2.22: בין השעות 13:30-16:30 בניין 35 חדר 213 (מבחן באנטומיה כללית וקלינית)
 197. בין השעות 13:30-16:30 בניין 35 חדר 312 (מבחן באנטומיה כללית וקלינית)
 198. בין השעות 13:30-16:30 בניין 90 חדר 234 (מבחן ביסודות הסיעוד א')
 199. בין השעות 13:30-16:30 בניין 90 חדר 243 (מבחן בכימיה בסיסית - הדגמות)
 200. בתאריך 4.2.22: בין השעות 09:00-12:00 בניין 34 חדר 014 (מבחן בקורס התא)
 201. בין השעות 09:00-12:00 בניין 34 חדר 110 (מבחן במימון חברות)
 202. בין השעות 09:00-12:00 בניין 35 חדר 116 (מבחן בקורס התא)
 203. בתאריך 3.2.22: בין השעות 09:00-12:00 בניין 90 חדר 125 (מבחן בפיזיקה, הכנה לאקדמיה, חלק א')
 204. בין השעות 09:00-12:00 בניין 90 חדר 222 (מבחן בתרמודינמיקה)
 205. בין השעות 09:00-12:00 בניין 97 חדר 204 (מבחן בתרמודינמיקה)
 206. בין השעות 09:00-12:00 בניין 72 חדר 488 (מבחן בעקרונות תרמודינמיקה לביוטכנולוגיה)
 207. בין השעות 09:00-12:00 בניין 72 חדר 502 (מבחן בעקרונות תרמודינמיקה לביוטכנולוגיה)
 208. בין השעות 13:30-16:30 בניין 90 חדר 127 (מבחן במבוא לביוסטטיסטיקה ואפידמיולוגיה א')
 209. בין השעות 17:30-20:30 בניין 35 חדר 211 (מבחן במבוא לעבוד אותות)
 210. בתאריך 2.2.22: בין השעות 10:00-14:00 בניין 72 חדר 211 (מרתון)
 211. בתאריך 1.2.22: בין השעות 09:00-12:00 בניין 90 חדר 125 (מבחן בתכנון אלגוריתמים)
 212. בין השעות 09:00-12:00 בניין 90 חדר 227 (מבחן בתכנון אלגוריתמים)
 213. בין השעות 09:00-12:00 בניין 90 חדר 234 (מבחן בתכנון אלגוריתמים)
 214. בין השעות 13:00-16:00 בניין M8 חדר 318 (מבחן מעשי בבדיקה וטיפול ברביע העליון)
 215. בין השעות 13:30-16:30 בניין 35 חדר 116 (מבחן באלגוריתמים)
 216. בין השעות 13:30-16:30 בניין 35 חדר 402 (מבחן בגרפיקה ממוחשבת הנדסית)
 217. בין השעות 13:30-16:30 בניין 90 חדר 134 (מבחן באנליזת פורייה ומערכות אורתונורמליות לתלמידי פיסיקה)
 218. בין השעות 13:30-16:30 בניין 90 חדר 230 (מבחן במבוא לכימיה אנליטית א')
 219. בין השעות 17:30-20:30 בניין 35 חדר 116 (מבחן במושגי יסוד בתולדות האמנות)
 220. בתאריך 31.1.22: בין השעות 09:00-12:00 בניין 34 חדר 102 (מבחן בביוכימיה כללית ורפואית של האדם ב')
 221. בין השעות 09:00-12:00 בניין 35 חדר 310 (מבחן בפתולוגיה א')
 222. בין השעות 13:30-16:30 בניין 90 חדר 137 (מבחן בביולוגיה מולקולרית)
 223. בין השעות 13:30-16:30 בניין 90 חדר 222 (מבחן בניהול התפעול והייצור)
 224. בין השעות 13:30-16:30 בניין 90 חדר 241 (מבחן בניהול התפעול והייצור)
 225. בין השעות 13:30-16:30 בניין 90 חדר 326 (מבחן בניהול התפעול והייצור)
 226. בתאריך 30.1.22: בין השעות 09:00-12:00 בניין M8 חדר 105 (מבחן בכימיה)
 227. בין השעות 09:00-12:00 בניין M8 חדר 204 (מבחן בכימיה)
 228. בין השעות 09:00-12:00 בניין 34 חדר 014 (מבחן בעקרונות ביוכימיה א' לביוטכנולוגיה)
 229. בין השעות 09:00-12:00 בניין 34 חדר 214 (מבחן במתמטיקה דיסקרטית להנדסת תקשורת)
 230. בין השעות 09:00-12:00 בניין 90 חדר 136 (מבחן בזואולוגיה חוליתנים)
 231. בין השעות 13:30-16:30 בניין 34 חדר 102 (מבחן במערכת המטולוגית)
 232. בין השעות 13:30-16:30 בניין 90 חדר 127 (מבחן באנטומיה)
 233. בין השעות 13:30-16:30 בניין 90 חדר 140 (מבחן בניהול התפעול בענפי המלונאות והתיירות)
 234. בין השעות 13:30-16:30 בניין 90 חדר 145 (מבחן בניהול התפעול בענפי המלונאות והתיירות)
 235. בתאריך 28.1.22: בין השעות 09:00-12:00 בניין 34 חדר 114 (מבחן בסיעוד בריאות האישה והריון בסיכון משכב לידה)
 236. בתאריך 27.1.22: בין השעות 09:00-12:00 בניין 35 חדר 001 (מבחן בחדו"א וקטורי להנדסת חשמל)
 237. בין השעות 09:00-13:00 בניין 34 חדר 210 (מבחן בחדו"א וקטורי להנדסת חשמל)
 238. בין השעות 13:30-16:30 בניין 34 חדר 110 (מבחן בקורס יסודות המימון)
 239. בין השעות 13:30-16:30 בניין 90 כיתה 242 (מבחן במבוא לפסיכולוגיה)
 240. בין השעות 17:30-20:30 בניין 34 חדר 007 (מבחן בקורס על בצלים ואנשים: תחנות בסאטירה      הישראלית)
 241. בין השעות 17:30-20:30 בניין 35 כיתה 212 (מבחן בקורס על בצלים ואנשים: תחנות בסאטירה הישראלית)
 242. בין השעות 17:30-20:30 בניין 90 כיתה 227 (מבחן במבוא לחשבונאות)
 243. בין השעות 17:30-20:30 בניין 90 חדר 230 (מבחן בביולוגיה של התא לתלמידי קוגניציה ומוח)
 244. בתאריך 26.1.22: בין השעות 09:00-12:00 בניין 35 חדר 310 (מבחן בפסיכולוגיה התפתחותית)
 245. בין השעות 13:00-20:00 בניין 70 חדר לימוד עצמי 218
 246. בין השעות 13:30-16:30 בניין 90 חדר 139 (מבחן בדינמיקה)
 247. בתאריך 25.1.22: בין השעות 9:00-12:00 בניין 35 כיתה 117 (מבחן באלגברה לינארית להנדסת חשמל 1)
 248. בין השעות 09:00-12:00 בניין 35 כיתה 211 (מבחן באלגברה לינארית להנדסת חשמל 1)
 249. בין השעות 09:00-12:00 בניין 90 כיתה 227 (מבחן בהנדסת איכות תוכנה)
 250. בין השעות 13:30-14:30 בניין 90 כיתה 227 (מבחן בבעיות נבחרות בטיפול נמרץ)
 251. בין השעות 13:30-16:30 בניין 90 כיתה 243 (מבחן באסטרטגיה וניהול של מערכות מידע)
 252. בין השעות 13:30-16:30 בניין 35 כיתה 312 (מבחן מושגי יסוד בסטטיסטיקה)
 253. בין השעות 17:30-20:30 בניין 35 כיתה 212 (מבחן בתקשורת ודמוקרטיה)
 254. בין השעות 17:30-20:30 בניין 90 כיתה 123 (מבחן בשינויי אקלים)
 255. בין השעות 17:30-20:30 בניין 92 כיתה 002 (מבחן בשינויי אקלים)
 256. בתאריך 24.1.22: בין השעות 09:00-12:00 בניין 90 כיתה 243 (מבחן באלגברה לינארית)
 257. בין השעות 13:30-16:30 בניין 72 כיתה 221 (מבחן בקורס כלכלה ניהולית)
 258. בין השעות 13:30-16:30 בניין 90 כיתה 127 (מבחן במיומנויות התערבות עם היחיד והסביבה א')
 259. בין השעות 17:30-20:30 בניין 34 כיתה 102 (מבחן מבוא לסטטיסטיקה לניהול)
 260. בין השעות 17:30-20:30 בניין M8 כיתה 204 (מבחן בתרגול מיומנויות)
 261. בין השעות 13:30-16:30 בניין 35 כיתה 002 (מבחן בפסיכולוגיה התפתחותית)
 262. בתאריך 23.1.22: בין השעות 13:30-16:30 בניין 15 כיתה 007 (מבחן ביישומי מימון במחשב)
 263. בין השעות 13:30-16:30 בניין 34 כיתה 102 (מבחן במבני בטון 1)
 264. בין השעות 17:30-20:30 בניין 35 כיתה 001 (מבחן במבוא למדעי ההתנהגות במינהל)
 265. בין השעות 17:30-20:30 בניין 35 כיתה 002 (מבחן במבוא למדעי ההתנהגות במינהל)
 266. בין השעות 17:30-20:30 בניין 35 כיתה 115 (מבחן במבוא למדיניות חברתית ולמדינת הרווחה)
 267. בתאריך 21.1.22:  בין השעות 09:00-12:00 בניין 90 כיתה 230 (מבחן בגיאולוגיה סטרוקטורלית)
 268. בין השעות 9:00-12:00 בניין 90 כיתה 231 (מבחן בגיאולוגיה סטרוקטורלית) 
 269. בין השעות 09:00-12:00 בניין 90 כיתה 127 (מבחן בסיעוד המתבגר)
 270. בין השעות 09:00-12:00 בניין 90 כיתה 137 (מבחן בסיעוד המתבגר)
 271. בין השעות 09:00-12:00 בניין 34 כיתה 105 (מבחן בפיסיקה 2 ב')
 272. בין השעות 09:00-12:00 בניין 35 כיתה 211 (מבחן בפיסיקה 2 ב')
 273. בין השעות 09:00-12:00 בניין 35 כיתה 213 (מבחן בפיסיקה 2 ב')
 274. בין השעות 09:00-12:00 בניין 35 כיתה 311 (מבחן בפיסיקה 2 ב')
 275. בין השעות 09:00-12:00 בניין 90 כיתה 222 (מבחן באוריינות אקדמית- חלק א')
 276. בין השעות 09:00-12:00 בניין 92 כיתה 002 (מבחן באוריינות אקדמית- חלק א')
 277. בין השעות 09:00-12:00 בניין 90 כיתה 231 (מבחן בגיאולוגיה סטרוקטורלית) 
 278. בתאריך 20.1.22:  בין השעות 09:00-12:00 בניין 34 כיתה 014 (מבחן בחשבון דיפרנציאלי להנדסת חשמל)
 279. בין השעות 09:00-12:00 בניין 35 כיתה 211 (מבחן בחשבון דיפרנציאלי להנדסת חשמל)
 280. בין השעות 09:00-12:00 בניין 72 כיתה 487 (מבחן בניהול צוות עובדים)
 281. בין השעות 09:00-12:00 בניין 90 כיתה 136 (מבחן בכימיה של תרופות וחומרי טבע)
 282. בין השעות 09:00-12:00 בניין 90 כיתה 326 (מבחן בפיסיקה 1 ב')
 283. בין השעות 13:30-16:30 בניין 34 כיתה 107 (מבחן בניתוח ועיצוב מע' מידע)
 284. בין השעות 13:30-16:30 בניין 34 כיתה 214 (מבחן בשיטות סטטיסטיות במדעי החברה וההתנהגות)
 285. בין השעות 13:30-16:30 בניין 35 כיתה 001 (מבחן במעבר חום)
 286. בין השעות 13:30-16:30 בניין 35 כיתה 403 (מבחן ערבית בערבית: מיומניות למידה ומחקר בערבית מדוברת וערבית ספרותית)
 287. בתאריך 19.1.22: בין השעות 08:00-11:00 בניין 35 כיתה 117 (מבחן במבוא לביוכימיה ותזונה)
 288. בין השעות 09:00-12:00 בניין 34 כיתה 214 (מבחן בחדו"א 1 להנדסה)
 289. בין השעות 09:00-12:00 בניין 90 כיתה 125 (מבחן בחדו"א 1 להנדסה)
 290. בין השעות 13:30-16:30 בניין 34 כיתה 102 (מבחן בכימיה אנליטית)
 291. בין השעות 13:30-16:30 בניין 34 כיתה 105 (מבחן בכימיה אנליטית)
 292. בין השעות 13:30-16:30 בניין 35 כיתה 115 (מבחן במבוא לביוכימיה ותזונה)
 293. בין השעות 13:30-16:30 בניין 35 כיתה 117 (מבחן במבוא לביוכימיה ותזונה)
 294. בין השעות 13:30-16:30 בניין 35 כיתה 211 (מבחן במערכת קרדיווסקולרית)
 295. בין השעות 13:30-16:30 בניין 90 כיתה 144 (מבחן בחדו"א ג' 1)
 296. בין השעות 13:30-16:30 בניין 90 כיתה 145 (מבחן בחדו"א ג' 1)
 297. בין השעות 17:30-20:30 בניין 34 כיתה 110 (מבחן במחקר חינוכי בשיטות כמותיות)
 298. בתאריך 18.1.22: בין השעות 09:00-12:00 בניין 90 כיתה 137 (מבחן במחלות עיניים)
 299. בין השעות 09:00-12:00 בניין 90 כיתה 144 (מבחן במחלות עיניים)
 300. בין השעות 13:30-16:30 בניין 90 כיתה 224 (מבחן ביסודות הנדסת תוכנה)
 301. בין השעות 13:30-16:30 בניין 35 כיתה 212 (מבחן בתורות המחירים 1)
 302. בין השעות 17:30-20:30 בניין 34 כיתה 014 (מבחן בקורס בטון דרוך)
 303. בתאריך 17.1.22: בין השעות 09:00-12:00 בניין 34 כיתה 110 (מבחן בקורס אינטראקציה של קרינה, גילוי ומדידות)
 304. בין השעות 09:00-12:00 בניין 35 כיתה 310 (מבחן בקורס היבטים חברתית על בריאות, מחלות ומערכת הבריאות)
 305. בין השעות 09:00-12:00 בניין 35 כיתה 312 (מבחן בקורס היבטים חברתית על בריאות, מחלות ומערכת הבריאות)
 306. בין השעות 13:30-16:30 בניין 34 כיתה 110 (מבחן במערכות מידע)
 307. בין השעות 13:30-16:30 בניין 72 כיתה 245 (מבחן בניהול שרשראות אספקה)
 308. בין השעות 13:30-16:30 בניין 72 כיתה 501 (מבחן בניהול שרשראות אספקה)
 309. בין השעות 13:30-16:30 בניין 90 כיתה 127 (מבחן בנושאים מתקדמים בבסיסי נתונים)
 310. בין השעות 13:30-16:30 בניין 90 כיתה 226 (מבחן באסטרטגיה עסקית)
 311. בין השעות 13:30-16:30 בניין 90 כיתה 227 (מבחן באסטרטגיה עסקית)
 312. בין השעות 13:30-16:30 בניין 90 כיתה 326 (מבחן באסטרטגיה עסקית)
 313. בין השעות 13:30-16:30 בניין 92 כיתה 002 (מבחן באסטרטגיה עסקית)
 314. בתאריך 16.1.22: בין השעות 09:00-11:30 בניין 72 חדר 488 (מבחן באנגלית מתקדמים א')
 315. בין השעות 09:00-12:00 בניין 35 אולם 003 (מבחן באנגלית מתקדמים א')
 316. בין השעות 09:00-12:00 בניין 90 כיתה 127 (מבחן באנגלית מתקדמים ב')
 317. בין השעות 13:00-15:30 בניין 34 כיתה 016
 318. בין השעות 13:30-16:30 בניין 34 כיתה 110 (מבחן באנגלית מתקדמים ב')
 319. בתאריך 14.1.22: בין השעות 08:00-12:00 בניין M8 כיתה 101 (מבחן בעזרה ראשונה)
 320. בתאריך 13.1.22: בין השעות 09:00-11:30 בניין 97 כיתה 207 (מבחן)
 321. בין השעות 13:00-18:00 בניין 35 חדר 001
 322. בין השעות 14:00-16:00 בניין 55 קומת הלובי
 323. בתאריך 12.1.22: בין השעות 14:00-20:00 בניין 35 כיתה 001
 324. בתאריך 11.1.22 :בין השעות 13:00-18:00 בניין 64 כיתה 11
 325. בין השעות 13:30-19:30 בניין 35 כיתה 001
 326. בתאריך 10.1.22: בין השעות 17:00-20:30 בניין 64 כיתה 5
 327. בתאריך 9.1.22: בין השעות 08:00-10:00 בניין 90 כיתה 226 (מבחן במיקרוביולוגיה אימונולוגיה ווירולוגיה)
 328. בין השעות 16:15-17:30 בניין 92 חדר 001 (מבחן בקורס כלכלה, חברה ותרבות)
 329. בתאריך 7.1.22: בשעה 9:00 בניין 34 כיתה 214 (מבחן בשיטות מחקר כמותיות ואיכותניות)
 330. בין השעות 09:00-13:00 בניין M8 כיתות 317+318
 331. בין השעות 10:00-20:00 בניין 16 חדר 052
 332. בתאריך 6.1.22: בין השעות 10:00-14:00 בניין 90 כיתה 273
 333. בין השעות 10:00-20:00 בניין 16 חדר 052
 334. ***  לאורך כל שעות היום בניין M8 כיתה 317
 335. בתאריך 5.1.22:  בין השעות 08:00-10:00 בניין 35 כיתה 116
 336. בין השעות 10:00-10:30 בניין 28 כיתה 102
 337. בין השעות 10:00-11:00 בניין 35 כיתה 117
 338. בין השעות 10:00-12:00 בניין 90 כיתה 312
 339. בין השעות 10:00-20:00 בניין 16 חדר 052
 340. בין השעות 16:00-18:00 בניין 92 אולם 002
 341. בין השעות 16:00-19:00 ספריית ארן קומות 3+4
 342. *** לאורך כל שעות היום בניין M8 כיתה 317
 343. בתאריך 4.1.22: בין השעות 08:00-10:00 בניין 26 אולם 6
 344. בין השעות 08:00-10:00 בניין 72 כיתה 245
 345. בין השעות 08:00-11:00 בניין 90 כיתה 244
 346. בין השעות 08:30-12:00 ספריית ארן קומה 1-
 347. בין השעות 10:00-11:00 בניין 90 כיתה 125
 348. בין השעות 10:00-11:00 בניין 35 כיתה 117
 349. בין השעות 10:00-13:00 בניין 90 כיתה 136
 350. בין השעות 10:00-14:00 בניין 35 חדר 003
 351. בין השעות 10:00-20:00 בניין 16 חדר 052
 352. בין השעות 12:00-14:00 בניין 72 כיתה 210
 353. בין השעות 12:00-13:00 בניין 90 כיתה 135
 354. בין השעות 12:00-15:00 בניין 35 כיתה 115
 355. בין השעות 14:00-15:00 בניין 90 כיתה 144
 356. בין השעות 14:00-16:30 בניין 34 כיתה 103
 357. בין השעות 15:00-17:00 בניין 72 כיתה 502
 358. בין השעות 13:00-14:00 בניין 62 כיתה 038
 359. בין השעות 14:30-19:00 בניין 70 חדר לימוד עצמי 218
 360. בין השעות 16:00-17:00 בניין 35 חדר 312
 361. בתאריך 3.1.22: בין השעות 08:00-9:00 בניין 90 כיתה 138
 362. בין השעות 08:00-10:00 בניין 90 כיתה 230
 363. בין השעות 08:00-11:00 בניין 14 כיתה 103
 364. בין השעות 08:30-11:30 בניין M8 כיתה 301
 365. בין השעות 09:00-11:00 בניין 34 כיתה 016
 366. בין השעות 09:00-12:00 בניין 38 כיתה 207
 367. בין השעות 09:30-13:00 ספריית ארן קומה 2
 368. בין השעות 10:00-12:00 בניין 90 כיתה 223
 369. בין השעות 10:00-11:00 בניין 90 כיתה 139
 370. בין השעות 10:00-12:00 בניין 26 אולם 6
 371. בין השעות 10:00-12:00 בניין 72 חדר 486
 372. בין השעות 10:00-12:00 בניין 72 חדר 501
 373. בין השעות 10:00-19:00 בניין M8 כיתה 102
 374. בין השעות 10:30-12:00 בניין 34 כיתה 018
 375. בין השעות 11:00-12:30 בניין 62 חדר 038
 376. בין השעות 11:00-14:00 ספריית ארן קומה 1-
 377. בין השעות 11:00-14:00 בניין 90 כיתה 137
 378. בין השעות 11:00-14:00 בניין M10 מרחב לימוד קומה 1-
 379. בין השעות 12:00-14:00 בניין 90 כיתה 222
 380. בין השעות 12:00-14:00 בניין 90 כיתה 240
 381. בין השעות 12:00-14:00 בניין 35 חדר 115
 382. בין השעות 12:00-16:00 בניין 35 כיתה 212
 383. בין השעות 13:00-15:00 בניין 26 אולם 5
 384. בין השעות 13:00-15:00 בניין 90 כיתה 230
 385. בין השעות 13:00-16:00 בניין 98 אולם 001
 386. בין השעות 13:30-17:30 ספריית ארן
 387. בין השעות 14:00-16:00 בניין 28 כיתה 302
 388. בין השעות 14:00-16:00 בניין 72 כיתה 124
 389. בין השעות 14:30-17:00 בניין M6 כיתה 008
 390. בין השעות 14:00-17:00 בניין 34 כיתה 010
 391. בין השעות 15:00-16:00 בניין 74 ארומה
 392. בין השעות 15:00-19:00 בניין 33 כיתה 204
 393. בין השעות 16:00-17:00 בניין 35 חדר 312
 394. בין השעות 16:00-18:00 בניין 70 חדר לימוד עצמי חדר 218
 395. בין השעות 16:00-18:00 בניין 90 כיתה 223
 396. בין השעות 16:00-18:00 בניין 58 כיתה 018
 397. בין השעות 16:00-19:00 בניין 34 כיתה 123
 398. בין השעות 17:00-20:00 בניין 35 חדר 311
 399. בין השעות 17:30-21:00 בניין 34 חדר 018
 400. בין השעות 18:00-19:00 בניין 90 כיתה 138
 401. *** לאורך כל שעות היום בניין 41 כיתה 303
 402. בתאריך 2.1.22: בין השעות 08:00-10:00 ספריית ארן קומה 1- + חדר 410
 403. בין השעות 08:30-12:00 ספריית ארן קומה 1-
 404. בין השעות 09:00-11:00 בניין 32 כיתה 306
 405. בין השעות 09:00-11:00 בניין 32 כיתה 206
 406. בין השעות 09:00-12:00 בניין 34 חדר 114
 407. בין השעות 09:00-14:00 בניין 72 כיתה 210
 408. בין השעות 10:00-12:00 בניין 34 כיתה 002
 409. בין השעות 10:00-12:00 בניין 90 כיתה 230
 410. בין השעות 10:00-12:00 בניין 72 כיתה 211
 411. בין השעות 10:00-12:00 בניין 92 אולם 001
 412. בין השעות 10:00-12:00 בניין 90 כיתה 123
 413. בין השעות 11:15-13:00 בניין 90 כיתה 140
 414. בין השעות 12:00-14:00 בניין 98 אולם 001
 415. בין השעות 12:00-14:00 בניין 34 כיתה 201
 416. בין השעות 12:00-14:00 בניין 34 כיתה 109
 417. בין השעות 12:00-14:00 בניין 35 כיתה 403
 418. בין השעות 12:00-14:00 בניין 90 חדר 125
 419. בין השעות 12:00-14:00 בניין 35 חדר 211
 420. בין השעות 12:00-15:00 בניין 35 כיתה 212
 421. בין השעות 12:00-18:00 בניין 35 כיתה 003
 422. בין השעות 13:00-14:30 בניין 55 כיתה 018
 423. בין השעות 13:00-15:00 בניין 58 כיתה 018
 424. בין השעות 14:00-16:00 בניין 28 מרכז למידה
 425. בין השעות 14:00-16:00 בניין 35 כיתה 404
 426. בין השעות 14:00-16:00 בניין 35 כיתה 001
 427. בין השעות 14:00-16:00 ספריית ארן קומה 3
 428. בין השעות 14:00-16:00 ספריית ארן קומה 4
 429. בין השעות 14:30-16:00 בניין 34 כיתה 214
 430. בין השעות 14:00-17:00 בניין 33 כיתה 204
 431. בין השעות 15:00-19:00 ספריית ארן קומה 1-
 432. בין השעות 15:00-21:00 בניין 34 כיתה 314
 433. בין השעות 16:00-17:00 בניין 41 כיתה 303
 434. בין השעות 16:00-18:00 בניין 32 כיתה 210
 435. בין השעות 16:00-18:00 בניין 90 כיתה 223
 436. בין השעות 16:00-18:00 בניין 72 כיתה 218
 437. בין השעות 16:00-18:00 בניין 90 כיתה 002
 438. בין השעות 16:00-19:00 בניין 90 כיתה 224
 439. בין השעות 16:00-19:00 בניין 32 כיתה 307
 440. בין השעות 17:00-18:00 בניין 38 כיתה 010
 441. בין השעות 18:00-18:30 בניין פתולוגיה חדר דיסקציות
 442. בין השעות 18:00-20:00 בניין 90 כיתה 226
 443. בין השעות 19:00-21:00 ספריית ארן קומה 1-
 444. בין השעות 21:00-22:00 בניין 72 סטודיו פוזיטיב
 445. בתאריך 31.12.21: בין השעות 09:00-10:00 בניין 34 כיתה 202
 446. בין השעות 09:00-09:30 בניין 98 כיתה 118
 447. בתאריך 30.12.21: בין השעות 08:00-10:00 בניין 26 אולם 5
 448. בין השעות 10:00-12:00 ספריית ארן קומה 1-
 449. בין השעות 12:00-13:30 בניין 72 כיתה 210
 450. בין השעות 12:00-13:00 בניין 72 כיתה 119
 451. בין השעות 12:00-14:00 בניין 98 אולם 001
 452. בין השעות 13:00-14:00 בניין 72 כיתה 211
 453. בין השעות 14:00-17:00 בניין 70 מרכז יזמות
 454. בין השעות 14:00-18:00 ספריית ארן קומה 1-
 455. בתאריך 29.12.21: בין השעות 12:00-13:00 ספריית ארן קומת כניסה
 456. בין השעות 12:00-14:00 בניין 35 כיתה 312
 457. בין השעות 13:00-14:00 בניין 90 כיתה 223
 458. בין השעות 14:00-16:00 בניין 28 כיתה 301
 459. בין השעות 14:00-17:00 בניין 34 כיתה 002
 460. בין השעות 15:00-16:00 בניין 72 כיתה 122
 461. בין השעות 16:00-20:00 בניין 90 כיתה 137
 462. בין השעות 16:00-17:00 בניין 90 כיתה 229
 463. בין השעות 17:00-18:00 בניין 90 כיתה 135
 464. בין השעות 14:00-15:00 בניין 34 כיתה 105
 465. בין השעות 15:00-16:00 בניין 34 כיתה 107
 466. בין השעות 16:00-17:00 בניין 28 כיתה 302
 467. בתאריך 28.12.21: בין השעות 08:00-11:00 בניין 90 כיתה 224
 468. בין השעות 15:00-17:00 בניין 72 כיתה 502
 469. בתאריך 27.12.21: בין השעות 09:00-12:00 בניין 35 כיתה 311
 470. בין השעות 11:00-14:00 בניין 90 כיתה 137

 

מחוסנים 19.1.png 

לא מחוסנים 19.1.png