להלן מקומות בקמפוס בהם שהה חולה מאומת ומתווה בדיקות ובידודים של משרד הבריאות למי שנחשף לחולה מאומת:

 

 1. בתאריך 7.4.22: בין השעות 12:00-18:00 בניין 38 כיתה 107
 2. בתאריך 6.4.22: בין השעות 09:30-12:00 בניין 34 כיתה 016 (הרצאה יסודות המימון)
 3. בין השעות 10:00-12:00 בניין 27 כיתה 201
 4. בין השעות 11:00-12:00 בניין 90 כיתה 134
 5. בין השעות 12:00-16:00 בניין 34 כיתה 002
 6. בין השעות 13:30-16:00 בניין 35 כיתה 401 (הרצאה spss ככלי לבחינת סוגיות ניהוליות)
 7. בין השעות 14:00-16:00 בניין 72 כיתה 487
 8. בין השעות 16:30-19:00 בניין 90 כיתה 323 (הרצאה מערכות מידע במערכות הבריאות)
 9. בתאריך 5.4.22: בין השעות 08:00-09:00 בניין 34 כיתה 202 (תרגול מבוא לכימיה פיזיקלית 2)
 10. בין השעות 08:30-11:00 בניין 90 כיתה 227 (הרצאה ניהול קריירה ארגונית ואישית)
 11. בין השעות 09:00-10:00 בניין 34 כיתה 105 (תרגול פיזיולוגיה של בע"ח)
 12. בין השעות 09:30-12:00 בניין 90 כיתה 225 (הרצאה שיטות מחקר בשירותי בריאות)
 13. בין השעות 10:00-12:00 בניין 28 כיתה 304 (תרגול ביוכימיה ב)
 14. בין השעות 12:00-14:00 בניין 74 כיתה 427 (הרצאה מימזיס וריאליזם: תחנות בייצוג המציאות בספרות העברית)
 15. בין השעות 14:00-16:00 בניין 27 כיתה 101-
 16. בין השעות 14:00-17:00 בניין 90 כיתה 325 (הרצאה אתיקה לניהול)
 17. בין השעות 14:30-16:00 בניין 72 כיתה 218 (הרצאה שילוב אנשי צוות ומערכות טכנולוגיות ברפואה)
 18. בתאריך 4.4.22: בין השעות 08:30-10:00 בניין 28 כיתה 201 (הרצאה הקבלה בהגות היהודית המודרנית)
 19. בין השעות 10:00-12:00 בניין 14 כיתה -103 (הרצאה חוק ומשפט)
 20. בין השעות 11:00-14:00 בניין 90 כיתה 224 (הרצאה חדשנות ויזמות בספורט)
 21. בין השעות 14:00-15:30 בניין 34 כיתה 016 (תרגול יסודות המימון)
 22. בין השעות 16:00-18:00 בניין 35 כיתה 003 (הרצאה)
 23. בין השעות 16:00-19:00 בניין 34 כיתה 202 (הרצאה יסודות הביטוח)
 24. בין השעות 17:00-19:30 בניין 34 חדר 107 (תופעות סימטריות במדעי החיים)
 25. בתאריך 31.3.22: בין השעות 08:00-11:00 בניין 35 כיתה 401
 26. בין השעות 11:00-14:00 בניין 57 חדר 004 מעבדה לרובוטיקה ובקרה
 27. בין השעות 14:00-15:00 בניין 34 כיתה 116
 28. בתאריך 30.3.22: בין השעות 11:00-14:00 בניין 57 חדר 004 מעבדה לרובוטיקה ובקרה
 29. בין השעות 14:00-17:00 בניין 35 כיתה 116
 30. בתאריך 29.3.22: בין השעות 08:00-11:00 בניין 63 כיתה 010
 31. בין השעות 13:00-16:00 בניין 57 חדר 004 מעבדה לרובוטיקה ובקרה
 32. בין השעות 16:00-17:00 בניין 34 כיתה 210
 33. בין השעות 17:00-18:00 בניין 90 כיתה 235-
 34. בתאריך 28.3.22: בין השעות 10:00-15:00 בניין 57 חדר 004 מעבדה לרובוטיקה ובקרה
 35. בין השעות 14:00-16:00 בניין 97 כיתה 204 (הרצאה סמינר מתקדם ד')
 36. בין השעות 14:00-17:00 בניין 26 אולם 004
 37. בין השעות 17:00-20:00 בניין 26 אולם 004
 38. בתאריך 27.3.22: בין השעות 09:00-11:00 בניין 16 כיתה 110-
 39. בין השעות 11:00-14:00 בניין 72 כיתה 502 (הרצאה)
 40. בין השעות 11:00-13:00 בניין 34 כיתה 214
 41. בין השעות 13:00-14:00 בניין 57 חדר 004 מעבדה לרובוטיקה ובקרה
 42. בין השעות 14:00-16:00 בניין 32 כיתה 308
 43. בין השעות 14:00-16:00 בניין 98 כיתה 001 (הרצאה התנהגות אבנורמלית ב')
 44. בין השעות 16:00-18:00 בניין 32 כיתה 114 (תרגול סמנטיקה 2)
 45. בין השעות 18:00-19:00 בניין 34 כיתה 303 (תרגול מבוא למחשבת החינוך ב')
 46. בתאריך 24.3.22: בין השעות 08:00-10:00 בניין 98 כיתה 001
 47. בין השעות 09:00-10:00 בניין 34 כיתה 207
 48. בין השעות 09:00-11:00 בניין 28 כיתה 205 (תרגול תכנות)
 49. בין השעות 09:00-11:00 בניין 32 כיתה 308
 50. בין השעות 09:00-12:00 בניין 34 כיתה 010 (הרצאה סטטיקה)
 51. בין השעות 10:00-12:00 ספריית ארן קומה 3
 52. בין השעות 10:00-11:00 בניין 26 אולם 006 (הרצאה פיזיקה ג1)
 53. בין השעות 10:00-11:00 בניין 34 כיתה 209 (תרגול ביוסטטיסטיקה)
 54. בין השעות 10:00-12:00 בניין 32 כיתה 207
 55. בין השעות 10:00-12:00 בניין 38 אולם 010
 56. בין השעות 10:00-12:00 בניין 72 כיתה 212
 57. בין השעות 10:00-12:00 בניין 90 כיתה 135 (תרגול)
 58. בין השעות 10:00-13:00 בניין 34 כיתה 010 (הרצאה סטטיקה)
 59. בין השעות 11:00-13:00 בניין 26 אולם 006 (הרצאה משוואות דיפרנציאליות חלקיות)
 60. בין השעות 11:00-13:00 בניין 34 כיתה 102
 61. בין השעות 11:00-14:00 בניין 35 כיתה 402
 62. בין השעות 11:00-14:00 בניין 35 כיתה 404 (הרצאה גרפיקה הנדסית וממוחשבת)
 63. בין השעות 12:00-13:00 בניין 28 כיתה 102
 64. בין השעות 12:00-14:00 בניין 32 כיתה 111 (תרגול מבנים בדידים וקומבינטוריקה)
 65. בין השעות 12:00-14:00 בניין 90 כיתה 127
 66. בין השעות 12:00-16:00 בניין 90 כיתה 236
 67. בין השעות 13:00-14:00 בניין 34 כיתה 214 (תרגול משוואות דיפרנציאליות חלקיות)
 68. בין השעות 14:00-15:00 בניין 34 כיתה 116
 69. בין השעות 14:00-16:00 בניין 26 אולם 005 (הרצאה תורת הזרימה)
 70. בין השעות 14:00-17:00 בניין 90 כיתה 127
 71. בין השעות 15:00-17:00 בניין 58 כיתה 018 (הרצאה מבוא לגיאולוגיה דינאמית)
 72. בין השעות 16:00-18:00 בניין 34 כיתה 010 (הרצאה מיכשור ומדידות)
 73. בתאריך 23.3.22: בין השעות 08:00-10:00 בניין 26 אולם 006 (פיסיקה ג1)
 74. בין השעות 08:00-10:00 בניין 28 כיתה 107 (הרצאה חדו"א)
 75. בין השעות 08:00-11:00 בניין 14 כיתה 004 (הרצאה מבוא למנהיגות וניהול בארגונים)
 76. בין השעות 09:00-10:00 בניין 90 כיתה 326
 77. בין השעות 09:00-12:00 בניין 27 כיתה 202 (תרגול פיזיקה)
 78. בין השעות 09:00-12:00 בניין 34 כיתה 016
 79. בין השעות 10:00-12:00 בניין 28 כיתה 303
 80. בין השעות 10:00-12:00 בניין 32 כיתה 308 (הרצאה חדו"א)
 81. בין השעות 10:00-12:00 בניין 34 כיתה 007 (קורס צילום ככלי העצמה בחינוך)
 82. בין השעות 10:00-12:00 בניין 34 כיתה 009
 83. בין השעות 10:00-12:00 בניין 35 כיתה 002 (כימיה פיסיקלית 2)
 84. בין השעות 10:00-12:00 בניין 90 כיתה 224 (תרגול)
 85. בין השעות 10:00-14:00 בניין 27 כיתה 203
 86. בין השעות 11:00-14:00 בניין 26 אולם 005 (הרצאה מערכות ספרתיות)
 87. בין השעות 11:00-14:00 בניין 35 כיתה 403 (הרצאה גרפיקה)
 88. בין השעות 12:00-13:00 בניין 26 אולם 004
 89. בין השעות 12:00-13:00 בניין 28 כיתה 107 (תרגול)
 90. בין השעות 12:00-13:00 בניין 90 כיתה 141 (תרגול חדו"א)
 91. בין השעות 12:00-14:00 בניין 26 אולם 006 (כימיה אורגנית)
 92. בין השעות 12:00-14:00 בניין 72 כיתה 502
 93. בין השעות 12:00-15:30 בניין 35 כיתה 401
 94. בין השעות 12:00-16:00 בניין 74 כיתה 343
 95. בין השעות 13:00-14:00 בניין 90 כיתה 241 (תרגול חדו"א)
 96. בין השעות 13:00-15:00 בניין 34 כיתה 105 (תרגול אלגברה לינארית)
 97. בין השעות 14:00-15:00 בניין 34 כיתה 107 (תרגול)
 98. בין השעות 14:00-15:30 בניין 29 כיתה 304 (כימיה כללית מעבדה)
 99. בין השעות 14:00-16:00 בניין 32 כיתה 207 (קורס אתגרי הפמיניזם)
 100. בין השעות 14:00-16:00 בניין 32 כיתה 306 (הרצאה חדו"א)
 101. בין השעות 14:00-16:00 בניין 90 כיתה 240 (תרגול)
 102. בין השעות 14:00-16:00 בניין 92 כיתה 002 (הרצאה מבני נתונים)
 103. בין השעות 14:00-17:00 בניין 14 כיתה -103 (הרצאה)
 104. בין השעות 14:00-17:00 בניין 26 אולם 005
 105. בין השעות 15:00-16:00 בניין 34 כיתה 105 (תרגול)
 106. בין השעות 16:00-17:00 בניין 90 כיתה 145
 107. בין השעות 16:00-19:00 בניין 26 אולם 004 (הרצאה פיסיקה 2)
 108. בין השעות 18:00-20:00 בניין 72 כיתה 502
 109. בתאריך 22.3.22: בין השעות 08:00-10:00 בניין 32 כיתה 306
 110. בין השעות 08:00-12:00 בניין 26 אולם 005 (קורס מערכת החינוך בישראל)
 111. בין השעות 08:00-12:00 בניין 27 כיתה 101 (קורס מיינדפולנס)
 112. בין השעות 09:00-10:30 בניין 55 חדר 117 (מעבדה מכשור ומדידות)
 113. בין השעות 09:00-12:00 בניין 90 כיתה 225
 114. בין השעות 10:00-12:00 בניין 90 כיתה 240
 115. בין השעות 11:00-12:00 בניין 90 כיתה 230 (הרצאה תכנות)
 116. בין השעות 14:00-14:30 בניין 72 כיתה 203
 117. בין השעות 14:00-16:00 בניין 26 אולם 005 (הרצאה)
 118. בין השעות 14:00-16:00 בניין 72 כיתה 221
 119. בין השעות 14:00-16:00 בניין 92 אולם 002 (הרצאה)
 120. בין השעות 14:00-17:00 בניין 34 כיתה 102 (הרצאה משוואות דיפרנציאליות)
 121. בין השעות 14:00-18:00 בניין 34 כיתה 010 (הרצאה מכשור ומדידות)
 122. בין השעות 15:00-16:00 בניין 90 כיתה 243
 123. בין השעות 16:00-18:00 בניין 26 אולם 005 (ביוסטטיסטיקה)
 124. בין השעות 16:00-18:00 בניין 72 כיתה 245
 125. בין השעות 16:00-18:00 בניין 90 כיתה 125
 126. בין השעות 16:00-18:00 בניין 92 אולם 001 (הרצאה)
 127. בין השעות 16:30-19:30 בניין 97 כיתה 203
 128. בין השעות 16:00-20:00 בניין 28 כיתה 301
 129. בין השעות 18:00-19:00 בניין 34 כיתה 102 (תרגול מערכות ליניאריות)
 130. בין השעות 18:00-20:00 בניין 92 אולם 001 (הרצאה)
 131. בתאריך 21.3.22: בין השעות 08:00-10:00 בניין 26 אולם 006 (הרצאה כימיה אורגנית)
 132. בין השעות 08:00-10:00 בניין 98 כיתה 001 (הרצאה פיזיולוגיה)
 133. בין השעות 09:00-12:00 בניין 92 אולם 001 (הרצאה חוזק חומרים)
 134. בין השעות 10:00-12:00 בניין 26 אולם 004 (הרצאה מדעי הצמח)
 135. בין השעות 10:00-12:00 בניין 28 כיתה 201 (הרצאה רוח נפש כוח)
 136. בין השעות 10:00-12:00 בניין 34 כיתה 010
 137. בין השעות 10:00-12:00 בניין 34 כיתה 102 (הרצאה)
 138. בין השעות 12:00-14:00 בניין 70 לובי בית הסטודנט
 139. בתאריך 20.3.22: בין השעות 12:00-14:00 בניין 26 אולם 004 (הרצאה)
 140. בין השעות 12:00-14:00 בניין 90 כיתה 134 (תרגול כימיה אורגנית)
 141. בין השעות 16:00-18:00 בניין 26 אולם 004 (הרצאה בביוסטטיסטיקה)
 142. בין השעות 16:00-18:00 בניין 35 אולם  002 (הרצאה)
 143. בתאריך 13.3.22: בין השעות 09:00-12:00 בניין 34 חדר 116 (מבחן בחישוב סטטיסטי ונושאים נבחרים בסטטיסטיקה למדעי המחשב)
 144. בתאריך 11.3.22: בין השעות 9:30-11:00 בניין 28 כיתה 303 (קורס ניהול התפעול)
 145. בין השעות 11:00-13:30 בניין 28 כיתה 303 (קורס שיווק)
 146. בתאריך 9.3.22: בין השעות 12:00-21:45 ספריית ארן קומה 1
 147. בתאריך 6.3.22: בין השעות 09:00-12:00 בניין 35 חדר 115 (מבחן במבוא להסתברות לתעו"נ)
 148. בתאריך 4.3.22: בין השעות 09:00-12:00 בניין 34 חדר 016 (מבחן במבוא לפסיכולוגיה א')
 149. בתאריך 3.3.22: בין השעות 09:00-12:00 בניין 35 חדר 001 (מבחן בביולוגיה מולקולרית תאית)
 150. בין השעות 09:00-12:00 בניין 72 חדר 501 (מבחן בתורת הקרינה)
 151. בתאריך 2.3.22: בין השעות 09:00-12:00 בניין 26 חדר 004 (מבחן בכימיה כללית ואנליטית)
 152. בין השעות 09:00-12:00  בניין 34 חדר 214 (מבחן בכימיה כללית ואנליטית)
 153. בתאריך 24.2.22: בין השעות 09:00-12:00 בניין 35 חדר 002 (מבחן בפיסיקה לרפואנים – א')
 154. בתאריך 22.2.22: בין השעות 09:00-12:00 בניין 34 חדר 210 (מבחן במבוא למערכות אלקטרו מכאניות זעירות)
 155. בתאריך 21.2.22: בין השעות 13:30-16:30 בניין 90 חדר 140 (מבחן יישומים של בינה מלאכותית וכריית מידע להנדסה)
 156. בתאריך 20.2.22: בין השעות 17:30-20:30 בניין 35 חדר 001 (מבחן במבוא לבלשנות למדעים הקוגניטיביים)
 157. בין השעות 17:30-20:30 בניין 35 חדר 003 (מבחן במבוא לבלשנות למדעים הקוגניטיביים)
 158. בתאריך 17.2.22: בין השעות 09:00-12:00 בניין 34 חדר 214 (מבחן בחדו"א 2 למדעי המחשב והנדסת תוכנה)
 159. בין השעות 09:00-12:00 בניין 90 חדר 127 (מבחן באתיקה לניהול)
 160. בין השעות 09:00-12:00 בניין 90 חדר 233 (מבחן במיקרוביולוגיה קלינית א')
 161. בין השעות 13:30-16:30 בניין 92 חדר 001 (מבחן במבוא לכימיה פיזיקלית 1)
 162. בין השעות 17:30-20:30 בניין 35 חדר 001 (מבחן במבוא למדעי התנהגות במינהל)
 163. בתאריך 15.2.22: בין השעות 13:30-16:30 בניין 35 חדר 310 (מבחן בעקרונות כימיה פיזיקאלית ב' בביוטכנולוגיה)
 164. בתאריך 14.2.22: בין השעות 09:00-12:00 בניין 34 חדר 007 (מבחן באימונולוגיה כללית)
 165. בתאריך 13.2.22: בין השעות 09:00-12:00 בניין 34 חדר 214 (מבחן במבוא למדעי המחשב)
 166. בין השעות 09:00-12:00 בניין 35 חדר 001 (מבחן במבוא למדעי המחשב)
 167. בין השעות 09:00-12:00 בניין 90 חדר 233 (מבחן במבוא לפסיכולוגיה)
 168. בתאריך 11.2.22: בין השעות 09:00-12:00 בניין 90 חדר 141 (מבחן בקורס הדירקטוריון והממשל התאגידי)
 169. בתאריך 10.2.22: בין השעות 09:00-12:00 בניין 90 חדר 235 (מבחן בביולוגיה מולקולרית תאית)
 170. בין השעות 13:30-16:30 בניין 34 חדר 107 (מבחן בדינמיקה ובקרה)
 171. בתאריך 9.2.22: בין השעות 13:30-16:30 בניין 35 חדר 117 (מבחן במבוא לכימיה אנליטית)
 172. בתאריך 8.2.22: בין השעות 09:00-12:00 בניין 35 חדר 310 (מבחן במבוא לפילוסופיה של המוסר)
 173. בין השעות 09:00-12:00 בניין 90 חדר 127 (מבחן במבוא לבקרה)
 174. בין השעות 09:00-12:00 בניין 90 חדר 235 (מבחן בביולוגיה מולקולרית תאית)
 175. בין השעות 09:00-17:00 בניין 90 חדר 227
 176. בין השעות 12:00-17:30 ספריית ארן קומה 3
 177. בתאריך 7.2.22: בין השעות 09:00-12:00 בניין 72 חדר 245 (מבחן בביוכימיה קלינית ורפואית)
 178. בין השעות 09:00-12:00 בניין 90 חדר 242 (מבחן באנ גלית הכנה לאקדמיה)
 179. בין השעות 09:00-17:00 ספריית ארן קומה 3
 180. בתאריך 6.2.22: בין השעות 13:30-16:30 בניין 35 חדר 213 (מבחן באנטומיה כללית וקלינית)
 181. בין השעות 13:30-16:30 בניין 35 חדר 312 (מבחן באנטומיה כללית וקלינית)
 182. בין השעות 13:30-16:30 בניין 90 חדר 234 (מבחן ביסודות הסיעוד א')
 183. בין השעות 13:30-16:30 בניין 90 חדר 243 (מבחן בכימיה בסיסית - הדגמות)
 184. בתאריך 4.2.22: בין השעות 09:00-12:00 בניין 34 חדר 014 (מבחן בקורס התא)
 185. בין השעות 09:00-12:00 בניין 34 חדר 110 (מבחן במימון חברות)
 186. בין השעות 09:00-12:00 בניין 35 חדר 116 (מבחן בקורס התא)
 187. בתאריך 3.2.22: בין השעות 09:00-12:00 בניין 90 חדר 125 (מבחן בפיזיקה, הכנה לאקדמיה, חלק א')
 188. בין השעות 09:00-12:00 בניין 90 חדר 222 (מבחן בתרמודינמיקה)
 189. בין השעות 09:00-12:00 בניין 97 חדר 204 (מבחן בתרמודינמיקה)
 190. בין השעות 09:00-12:00 בניין 72 חדר 488 (מבחן בעקרונות תרמודינמיקה לביוטכנולוגיה)
 191. בין השעות 09:00-12:00 בניין 72 חדר 502 (מבחן בעקרונות תרמודינמיקה לביוטכנולוגיה)
 192. בין השעות 13:30-16:30 בניין 90 חדר 127 (מבחן במבוא לביוסטטיסטיקה ואפידמיולוגיה א')
 193. בין השעות 17:30-20:30 בניין 35 חדר 211 (מבחן במבוא לעבוד אותות)
 194. בתאריך 2.2.22: בין השעות 10:00-14:00 בניין 72 חדר 211 (מרתון)
 195. בתאריך 1.2.22: בין השעות 09:00-12:00 בניין 90 חדר 125 (מבחן בתכנון אלגוריתמים)
 196. בין השעות 09:00-12:00 בניין 90 חדר 227 (מבחן בתכנון אלגוריתמים)
 197. בין השעות 09:00-12:00 בניין 90 חדר 234 (מבחן בתכנון אלגוריתמים)
 198. בין השעות 13:00-16:00 בניין M8 חדר 318 (מבחן מעשי בבדיקה וטיפול ברביע העליון)
 199. בין השעות 13:30-16:30 בניין 35 חדר 116 (מבחן באלגוריתמים)
 200. בין השעות 13:30-16:30 בניין 35 חדר 402 (מבחן בגרפיקה ממוחשבת הנדסית)
 201. בין השעות 13:30-16:30 בניין 90 חדר 134 (מבחן באנליזת פורייה ומערכות אורתונורמליות לתלמידי פיסיקה)
 202. בין השעות 13:30-16:30 בניין 90 חדר 230 (מבחן במבוא לכימיה אנליטית א')
 203. בין השעות 17:30-20:30 בניין 35 חדר 116 (מבחן במושגי יסוד בתולדות האמנות)
 204. בתאריך 31.1.22: בין השעות 09:00-12:00 בניין 34 חדר 102 (מבחן בביוכימיה כללית ורפואית של האדם ב')
 205. בין השעות 09:00-12:00 בניין 35 חדר 310 (מבחן בפתולוגיה א')
 206. בין השעות 13:30-16:30 בניין 90 חדר 137 (מבחן בביולוגיה מולקולרית)
 207. בין השעות 13:30-16:30 בניין 90 חדר 222 (מבחן בניהול התפעול והייצור)
 208. בין השעות 13:30-16:30 בניין 90 חדר 241 (מבחן בניהול התפעול והייצור)
 209. בין השעות 13:30-16:30 בניין 90 חדר 326 (מבחן בניהול התפעול והייצור)
 210. בתאריך 30.1.22: בין השעות 09:00-12:00 בניין M8 חדר 105 (מבחן בכימיה)
 211. בין השעות 09:00-12:00 בניין M8 חדר 204 (מבחן בכימיה)
 212. בין השעות 09:00-12:00 בניין 34 חדר 014 (מבחן בעקרונות ביוכימיה א' לביוטכנולוגיה)
 213. בין השעות 09:00-12:00 בניין 34 חדר 214 (מבחן במתמטיקה דיסקרטית להנדסת תקשורת)
 214. בין השעות 09:00-12:00 בניין 90 חדר 136 (מבחן בזואולוגיה חוליתנים)
 215. בין השעות 13:30-16:30 בניין 34 חדר 102 (מבחן במערכת המטולוגית)
 216. בין השעות 13:30-16:30 בניין 90 חדר 127 (מבחן באנטומיה)
 217. בין השעות 13:30-16:30 בניין 90 חדר 140 (מבחן בניהול התפעול בענפי המלונאות והתיירות)
 218. בין השעות 13:30-16:30 בניין 90 חדר 145 (מבחן בניהול התפעול בענפי המלונאות והתיירות)
 219. בתאריך 28.1.22: בין השעות 09:00-12:00 בניין 34 חדר 114 (מבחן בסיעוד בריאות האישה והריון בסיכון משכב לידה)
 220. בתאריך 27.1.22: בין השעות 09:00-12:00 בניין 35 חדר 001 (מבחן בחדו"א וקטורי להנדסת חשמל)
 221. בין השעות 09:00-13:00 בניין 34 חדר 210 (מבחן בחדו"א וקטורי להנדסת חשמל)
 222. בין השעות 13:30-16:30 בניין 34 חדר 110 (מבחן בקורס יסודות המימון)
 223. בין השעות 13:30-16:30 בניין 90 כיתה 242 (מבחן במבוא לפסיכולוגיה)
 224. בין השעות 17:30-20:30 בניין 34 חדר 007 (מבחן בקורס על בצלים ואנשים: תחנות בסאטירה      הישראלית)
 225. בין השעות 17:30-20:30 בניין 35 כיתה 212 (מבחן בקורס על בצלים ואנשים: תחנות בסאטירה הישראלית)
 226. בין השעות 17:30-20:30 בניין 90 כיתה 227 (מבחן במבוא לחשבונאות)
 227. בין השעות 17:30-20:30 בניין 90 חדר 230 (מבחן בביולוגיה של התא לתלמידי קוגניציה ומוח)
 228. בתאריך 26.1.22: בין השעות 09:00-12:00 בניין 35 חדר 310 (מבחן בפסיכולוגיה התפתחותית)
 229. בין השעות 13:00-20:00 בניין 70 חדר לימוד עצמי 218
 230. בין השעות 13:30-16:30 בניין 90 חדר 139 (מבחן בדינמיקה)
 231. בתאריך 25.1.22: בין השעות 9:00-12:00 בניין 35 כיתה 117 (מבחן באלגברה לינארית להנדסת חשמל 1)
 232. בין השעות 09:00-12:00 בניין 35 כיתה 211 (מבחן באלגברה לינארית להנדסת חשמל 1)
 233. בין השעות 09:00-12:00 בניין 90 כיתה 227 (מבחן בהנדסת איכות תוכנה)
 234. בין השעות 13:30-14:30 בניין 90 כיתה 227 (מבחן בבעיות נבחרות בטיפול נמרץ)
 235. בין השעות 13:30-16:30 בניין 90 כיתה 243 (מבחן באסטרטגיה וניהול של מערכות מידע)
 236. בין השעות 13:30-16:30 בניין 35 כיתה 312 (מבחן מושגי יסוד בסטטיסטיקה)
 237. בין השעות 17:30-20:30 בניין 35 כיתה 212 (מבחן בתקשורת ודמוקרטיה)
 238. בין השעות 17:30-20:30 בניין 90 כיתה 123 (מבחן בשינויי אקלים)
 239. בין השעות 17:30-20:30 בניין 92 כיתה 002 (מבחן בשינויי אקלים)
 240. בתאריך 24.1.22: בין השעות 09:00-12:00 בניין 90 כיתה 243 (מבחן באלגברה לינארית)
 241. בין השעות 13:30-16:30 בניין 72 כיתה 221 (מבחן בקורס כלכלה ניהולית)
 242. בין השעות 13:30-16:30 בניין 90 כיתה 127 (מבחן במיומנויות התערבות עם היחיד והסביבה א')
 243. בין השעות 17:30-20:30 בניין 34 כיתה 102 (מבחן מבוא לסטטיסטיקה לניהול)
 244. בין השעות 17:30-20:30 בניין M8 כיתה 204 (מבחן בתרגול מיומנויות)
 245. בין השעות 13:30-16:30 בניין 35 כיתה 002 (מבחן בפסיכולוגיה התפתחותית)
 246. בתאריך 23.1.22: בין השעות 13:30-16:30 בניין 15 כיתה 007 (מבחן ביישומי מימון במחשב)
 247. בין השעות 13:30-16:30 בניין 34 כיתה 102 (מבחן במבני בטון 1)
 248. בין השעות 17:30-20:30 בניין 35 כיתה 001 (מבחן במבוא למדעי ההתנהגות במינהל)
 249. בין השעות 17:30-20:30 בניין 35 כיתה 002 (מבחן במבוא למדעי ההתנהגות במינהל)
 250. בין השעות 17:30-20:30 בניין 35 כיתה 115 (מבחן במבוא למדיניות חברתית ולמדינת הרווחה)
 251. בתאריך 21.1.22:  בין השעות 09:00-12:00 בניין 90 כיתה 230 (מבחן בגיאולוגיה סטרוקטורלית)
 252. בין השעות 9:00-12:00 בניין 90 כיתה 231 (מבחן בגיאולוגיה סטרוקטורלית) 
 253. בין השעות 09:00-12:00 בניין 90 כיתה 127 (מבחן בסיעוד המתבגר)
 254. בין השעות 09:00-12:00 בניין 90 כיתה 137 (מבחן בסיעוד המתבגר)
 255. בין השעות 09:00-12:00 בניין 34 כיתה 105 (מבחן בפיסיקה 2 ב')
 256. בין השעות 09:00-12:00 בניין 35 כיתה 211 (מבחן בפיסיקה 2 ב')
 257. בין השעות 09:00-12:00 בניין 35 כיתה 213 (מבחן בפיסיקה 2 ב')
 258. בין השעות 09:00-12:00 בניין 35 כיתה 311 (מבחן בפיסיקה 2 ב')
 259. בין השעות 09:00-12:00 בניין 90 כיתה 222 (מבחן באוריינות אקדמית- חלק א')
 260. בין השעות 09:00-12:00 בניין 92 כיתה 002 (מבחן באוריינות אקדמית- חלק א')
 261. בין השעות 09:00-12:00 בניין 90 כיתה 231 (מבחן בגיאולוגיה סטרוקטורלית) 
 262. בתאריך 20.1.22:  בין השעות 09:00-12:00 בניין 34 כיתה 014 (מבחן בחשבון דיפרנציאלי להנדסת חשמל)
 263. בין השעות 09:00-12:00 בניין 35 כיתה 211 (מבחן בחשבון דיפרנציאלי להנדסת חשמל)
 264. בין השעות 09:00-12:00 בניין 72 כיתה 487 (מבחן בניהול צוות עובדים)
 265. בין השעות 09:00-12:00 בניין 90 כיתה 136 (מבחן בכימיה של תרופות וחומרי טבע)
 266. בין השעות 09:00-12:00 בניין 90 כיתה 326 (מבחן בפיסיקה 1 ב')
 267. בין השעות 13:30-16:30 בניין 34 כיתה 107 (מבחן בניתוח ועיצוב מע' מידע)
 268. בין השעות 13:30-16:30 בניין 34 כיתה 214 (מבחן בשיטות סטטיסטיות במדעי החברה וההתנהגות)
 269. בין השעות 13:30-16:30 בניין 35 כיתה 001 (מבחן במעבר חום)
 270. בין השעות 13:30-16:30 בניין 35 כיתה 403 (מבחן ערבית בערבית: מיומניות למידה ומחקר בערבית מדוברת וערבית ספרותית)
 271. בתאריך 19.1.22: בין השעות 08:00-11:00 בניין 35 כיתה 117 (מבחן במבוא לביוכימיה ותזונה)
 272. בין השעות 09:00-12:00 בניין 34 כיתה 214 (מבחן בחדו"א 1 להנדסה)
 273. בין השעות 09:00-12:00 בניין 90 כיתה 125 (מבחן בחדו"א 1 להנדסה)
 274. בין השעות 13:30-16:30 בניין 34 כיתה 102 (מבחן בכימיה אנליטית)
 275. בין השעות 13:30-16:30 בניין 34 כיתה 105 (מבחן בכימיה אנליטית)
 276. בין השעות 13:30-16:30 בניין 35 כיתה 115 (מבחן במבוא לביוכימיה ותזונה)
 277. בין השעות 13:30-16:30 בניין 35 כיתה 117 (מבחן במבוא לביוכימיה ותזונה)
 278. בין השעות 13:30-16:30 בניין 35 כיתה 211 (מבחן במערכת קרדיווסקולרית)
 279. בין השעות 13:30-16:30 בניין 90 כיתה 144 (מבחן בחדו"א ג' 1)
 280. בין השעות 13:30-16:30 בניין 90 כיתה 145 (מבחן בחדו"א ג' 1)
 281. בין השעות 17:30-20:30 בניין 34 כיתה 110 (מבחן במחקר חינוכי בשיטות כמותיות)
 282. בתאריך 18.1.22: בין השעות 09:00-12:00 בניין 90 כיתה 137 (מבחן במחלות עיניים)
 283. בין השעות 09:00-12:00 בניין 90 כיתה 144 (מבחן במחלות עיניים)
 284. בין השעות 13:30-16:30 בניין 90 כיתה 224 (מבחן ביסודות הנדסת תוכנה)
 285. בין השעות 13:30-16:30 בניין 35 כיתה 212 (מבחן בתורות המחירים 1)
 286. בין השעות 17:30-20:30 בניין 34 כיתה 014 (מבחן בקורס בטון דרוך)
 287. בתאריך 17.1.22 :בין השעות 09:00-12:00 בניין 34 כיתה 110 (מבחן בקורס אינטראקציה של קרינה, גילוי ומדידות)
 288. בין השעות 09:00-12:00 בניין 35 כיתה 310 (מבחן בקורס היבטים חברתית על בריאות, מחלות ומערכת הבריאות)
 289. בין השעות 09:00-12:00 בניין 35 כיתה 312 (מבחן בקורס היבטים חברתית על בריאות, מחלות ומערכת הבריאות)
 290. בין השעות 13:30-16:30 בניין 34 כיתה 110 (מבחן במערכות מידע)
 291. בין השעות 13:30-16:30 בניין 72 כיתה 245 (מבחן בניהול שרשראות אספקה)
 292. בין השעות 13:30-16:30 בניין 72 כיתה 501 (מבחן בניהול שרשראות אספקה)
 293. בין השעות 13:30-16:30 בניין 90 כיתה 127 (מבחן בנושאים מתקדמים בבסיסי נתונים)
 294. בין השעות 13:30-16:30 בניין 90 כיתה 226 (מבחן באסטרטגיה עסקית)
 295. בין השעות 13:30-16:30 בניין 90 כיתה 227 (מבחן באסטרטגיה עסקית)
 296. בין השעות 13:30-16:30 בניין 90 כיתה 326 (מבחן באסטרטגיה עסקית)
 297. בין השעות 13:30-16:30 בניין 92 כיתה 002 (מבחן באסטרטגיה עסקית)
 298. בתאריך 16.1.22: בין השעות 09:00-11:30 בניין 72 חדר 488 (מבחן באנגלית מתקדמים א')
 299. בין השעות 09:00-12:00 בניין 35 אולם 003 (מבחן באנגלית מתקדמים א')
 300. בין השעות 09:00-12:00 בניין 90 כיתה 127 (מבחן באנגלית מתקדמים ב')
 301. בין השעות 13:00-15:30 בניין 34 כיתה 016
 302. בין השעות 13:30-16:30 בניין 34 כיתה 110 (מבחן באנגלית מתקדמים ב')
 303. בתאריך1 14.1.22: בין השעות 08:00-12:00 בניין M8 כיתה 101 (מבחן בעזרה ראשונה)
 304. בתאריך 13.1.22: בין השעות 09:00-11:30 בניין 97 כיתה 207 (מבחן)
 305. בין השעות 13:00-18:00 בניין 35 חדר 001
 306. בין השעות 14:00-16:00 בניין 55 קומת הלובי
 307. בתאריך 12.1.22: בין השעות 14:00-20:00 בניין 35 כיתה 001
 308. בתאריך 11.1.22 :בין השעות 13:00-18:00 בניין 64 כיתה 11
 309. בין השעות 13:30-19:30 בניין 35 כיתה 001
 310. בתאריך 10.1.22: בין השעות 17:00-20:30 בניין 64 כיתה 5
 311. בתאריך 9.1.22: בין השעות 08:00-10:00 בניין 90 כיתה 226 (מבחן במיקרוביולוגיה אימונולוגיה ווירולוגיה)
 312. בין השעות 16:15-17:30 בניין 92 חדר 001 (מבחן בקורס כלכלה, חברה ותרבות)
 313. בתאריך 7.1.22: בשעה 9:00 בניין 34 כיתה 214 (מבחן בשיטות מחקר כמותיות ואיכותניות)
 314. בין השעות 09:00-13:00 בניין M8 כיתות 317+318
 315. בין השעות 10:00-20:00 בניין 16 חדר 052
 316. בתאריך 6.1.22: בין השעות 10:00-14:00 בניין 90 כיתה 273
 317. בין השעות 10:00-20:00 בניין 16 חדר 052
 318. ***  לאורך כל שעות היום בניין M8 כיתה 317
 319. בתאריך 5.1.22:  בין השעות 08:00-10:00 בניין 35 כיתה 116
 320. בין השעות 10:00-10:30 בניין 28 כיתה 102
 321. בין השעות 10:00-11:00 בניין 35 כיתה 117
 322. בין השעות 10:00-12:00 בניין 90 כיתה 312
 323. בין השעות 10:00-20:00 בניין 16 חדר 052
 324. בין השעות 16:00-18:00 בניין 92 אולם 002
 325. בין השעות 16:00-19:00 ספריית ארן קומות 3+4
 326. *** לאורך כל שעות היום בניין M8 כיתה 317
 327. בתאריך 4.1.22: בין השעות 08:00-10:00 בניין 26 אולם 6
 328. בין השעות 08:00-10:00 בניין 72 כיתה 245
 329. בין השעות 08:00-11:00 בניין 90 כיתה 244
 330. בין השעות 08:30-12:00 ספריית ארן קומה 1-
 331. בין השעות 10:00-11:00 בניין 90 כיתה 125
 332. בין השעות 10:00-11:00 בניין 35 כיתה 117
 333. בין השעות 10:00-13:00 בניין 90 כיתה 136
 334. בין השעות 10:00-14:00 בניין 35 חדר 003
 335. בין השעות 10:00-20:00 בניין 16 חדר 052
 336. בין השעות 12:00-14:00 בניין 72 כיתה 210
 337. בין השעות 12:00-13:00 בניין 90 כיתה 135
 338. בין השעות 12:00-15:00 בניין 35 כיתה 115
 339. בין השעות 14:00-15:00 בניין 90 כיתה 144
 340. בין השעות 14:00-16:30 בניין 34 כיתה 103
 341. בין השעות 15:00-17:00 בניין 72 כיתה 502
 342. בין השעות 13:00-14:00 בניין 62 כיתה 038
 343. בין השעות 14:30-19:00 בניין 70 חדר לימוד עצמי 218
 344. בין השעות 16:00-17:00 בניין 35 חדר 312
 345. בתאריך 3.1.22: בין השעות 08:00-9:00 בניין 90 כיתה 138
 346. בין השעות 08:00-10:00 בניין 90 כיתה 230
 347. בין השעות 08:00-11:00 בניין 14 כיתה 103
 348. בין השעות 08:30-11:30 בניין M8 כיתה 301
 349. בין השעות 09:00-11:00 בניין 34 כיתה 016
 350. בין השעות 09:00-12:00 בניין 38 כיתה 207
 351. בין השעות 09:30-13:00 ספריית ארן קומה 2
 352. בין השעות 10:00-12:00 בניין 90 כיתה 223
 353. בין השעות 10:00-11:00 בניין 90 כיתה 139
 354. בין השעות 10:00-12:00 בניין 26 אולם 6
 355. בין השעות 10:00-12:00 בניין 72 חדר 486
 356. בין השעות 10:00-12:00 בניין 72 חדר 501
 357. בין השעות 10:00-19:00 בניין M8 כיתה 102
 358. בין השעות 10:30-12:00 בניין 34 כיתה 018
 359. בין השעות 11:00-12:30 בניין 62 חדר 038
 360. בין השעות 11:00-14:00 ספריית ארן קומה 1-
 361. בין השעות 11:00-14:00 בניין 90 כיתה 137
 362. בין השעות 11:00-14:00 בניין M10 מרחב לימוד קומה 1-
 363. בין השעות 12:00-14:00 בניין 90 כיתה 222
 364. בין השעות 12:00-14:00 בניין 90 כיתה 240
 365. בין השעות 12:00-14:00 בניין 35 חדר 115
 366. בין השעות 12:00-16:00 בניין 35 כיתה 212
 367. בין השעות 13:00-15:00 בניין 26 אולם 5
 368. בין השעות 13:00-15:00 בניין 90 כיתה 230
 369. בין השעות 13:00-16:00 בניין 98 אולם 001
 370. בין השעות 13:30-17:30 ספריית ארן
 371. בין השעות 14:00-16:00 בניין 28 כיתה 302
 372. בין השעות 14:00-16:00 בניין 72 כיתה 124
 373. בין השעות 14:30-17:00 בניין M6 כיתה 008
 374. בין השעות 14:00-17:00 בניין 34 כיתה 010
 375. בין השעות 15:00-16:00 בניין 74 ארומה
 376. בין השעות 15:00-19:00 בניין 33 כיתה 204
 377. בין השעות 16:00-17:00 בניין 35 חדר 312
 378. בין השעות 16:00-18:00 בניין 70 חדר לימוד עצמי חדר 218
 379. בין השעות 16:00-18:00 בניין 90 כיתה 223
 380. בין השעות 16:00-18:00 בניין 58 כיתה 018
 381. בין השעות 16:00-19:00 בניין 34 כיתה 123
 382. בין השעות 17:00-20:00 בניין 35 חדר 311
 383. בין השעות 17:30-21:00 בניין 34 חדר 018
 384. בין השעות 18:00-19:00 בניין 90 כיתה 138
 385. *** לאורך כל שעות היום בניין 41 כיתה 303
 386. בתאריך 2.1.22: בין השעות 08:00-10:00 ספריית ארן קומה 1- + חדר 410
 387. בין השעות 08:30-12:00 ספריית ארן קומה 1-
 388. בין השעות 09:00-11:00 בניין 32 כיתה 306
 389. בין השעות 09:00-11:00 בניין 32 כיתה 206
 390. בין השעות 09:00-12:00 בניין 34 חדר 114
 391. בין השעות 09:00-14:00 בניין 72 כיתה 210
 392. בין השעות 10:00-12:00 בניין 34 כיתה 002
 393. בין השעות 10:00-12:00 בניין 90 כיתה 230
 394. בין השעות 10:00-12:00 בניין 72 כיתה 211
 395. בין השעות 10:00-12:00 בניין 92 אולם 001
 396. בין השעות 10:00-12:00 בניין 90 כיתה 123
 397. בין השעות 11:15-13:00 בניין 90 כיתה 140
 398. בין השעות 12:00-14:00 בניין 98 אולם 001
 399. בין השעות 12:00-14:00 בניין 34 כיתה 201
 400. בין השעות 12:00-14:00 בניין 34 כיתה 109
 401. בין השעות 12:00-14:00 בניין 35 כיתה 403
 402. בין השעות 12:00-14:00 בניין 90 חדר 125
 403. בין השעות 12:00-14:00 בניין 35 חדר 211
 404. בין השעות 12:00-15:00 בניין 35 כיתה 212
 405. בין השעות 12:00-18:00 בניין 35 כיתה 003
 406. בין השעות 13:00-14:30 בניין 55 כיתה 018
 407. בין השעות 13:00-15:00 בניין 58 כיתה 018
 408. בין השעות 14:00-16:00 בניין 28 מרכז למידה
 409. בין השעות 14:00-16:00 בניין 35 כיתה 404
 410. בין השעות 14:00-16:00 בניין 35 כיתה 001
 411. בין השעות 14:00-16:00 ספריית ארן קומה 3
 412. בין השעות 14:00-16:00 ספריית ארן קומה 4
 413. בין השעות 14:30-16:00 בניין 34 כיתה 214
 414. בין השעות 14:00-17:00 בניין 33 כיתה 204
 415. בין השעות 15:00-19:00 ספריית ארן קומה 1-
 416. בין השעות 15:00-21:00 בניין 34 כיתה 314
 417. בין השעות 16:00-17:00 בניין 41 כיתה 303
 418. בין השעות 16:00-18:00 בניין 32 כיתה 210
 419. בין השעות 16:00-18:00 בניין 90 כיתה 223
 420. בין השעות 16:00-18:00 בניין 72 כיתה 218
 421. בין השעות 16:00-18:00 בניין 90 כיתה 002
 422. בין השעות 16:00-19:00 בניין 90 כיתה 224
 423. בין השעות 16:00-19:00 בניין 32 כיתה 307
 424. בין השעות 17:00-18:00 בניין 38 כיתה 010
 425. בין השעות 18:00-18:30 בניין פתולוגיה חדר דיסקציות
 426. בין השעות 18:00-20:00 בניין 90 כיתה 226
 427. בין השעות 19:00-21:00 ספריית ארן קומה 1-
 428. בין השעות 21:00-22:00 בניין 72 סטודיו פוזיטיב
 429. בתאריך 31.12.21: בין השעות 09:00-10:00 בניין 34 כיתה 202
 430. בין השעות 09:00-09:30 בניין 98 כיתה 118
 431. בתאריך 30.12.21: בין השעות 08:00-10:00 בניין 26 אולם 5
 432. בין השעות 10:00-12:00 ספריית ארן קומה 1-
 433. בין השעות 12:00-13:30 בניין 72 כיתה 210
 434. בין השעות 12:00-13:00 בניין 72 כיתה 119
 435. בין השעות 12:00-14:00 בניין 98 אולם 001
 436. בין השעות 13:00-14:00 בניין 72 כיתה 211
 437. בין השעות 14:00-17:00 בניין 70 מרכז יזמות
 438. בין השעות 14:00-18:00 ספריית ארן קומה 1-
 439. בתאריך 29.12.21: בין השעות 12:00-13:00 ספריית ארן קומת כניסה
 440. בין השעות 12:00-14:00 בניין 35 כיתה 312
 441. בין השעות 13:00-14:00 בניין 90 כיתה 223
 442. בין השעות 14:00-16:00 בניין 28 כיתה 301
 443. בין השעות 14:00-17:00 בניין 34 כיתה 002
 444. בין השעות 15:00-16:00 בניין 72 כיתה 122
 445. בין השעות 16:00-20:00 בניין 90 כיתה 137
 446. בין השעות 16:00-17:00 בניין 90 כיתה 229
 447. בין השעות 17:00-18:00 בניין 90 כיתה 135
 448. בין השעות 14:00-15:00 בניין 34 כיתה 105
 449. בין השעות 15:00-16:00 בניין 34 כיתה 107
 450. בין השעות 16:00-17:00 בניין 28 כיתה 302
 451. בתאריך 28.12.21: בין השעות 08:00-11:00 בניין 90 כיתה 224
 452. בין השעות 15:00-17:00 בניין 72 כיתה 502
 453. בתאריך 27.12.21: בין השעות 09:00-12:00 בניין 35 כיתה 311
 454. בין השעות 11:00-14:00 בניין 90 כיתה 137

 

מחוסנים 19.1.png 

לא מחוסנים 19.1.png