​​​​להלן מקומות בקמפוס בהם שהה חולה מאומת ומתווה בדיקות ובידודים של משרד הבריאות למי שנחשף לחולה מאומת.

 

 1. בתאריך 16.1.22: בין השעות 9:00-11:30 בניין 72 חדר 488 (מבחן אנגלית מתקדמים א')
 2. בתאריך 13.1.22: בין השעות 13:00-18:00 בניין 35 חדר 001
 3. בין השעות 14:00-16:00 בניין 55 קומת הלובי
 4. בתאריך 11.1.22: בין השעות 13:00-18:00 בניין 64 כיתה 11
 5. בתאריך 10.1.22: בין השעות 17:00-20:30 בניין 64 כיתה 5
 6. בתאריך 9.1.22: בין השעות 08:00-10:00 בניין 90 כיתה 226
 7. בין השעות 16:15-17:30 בניין 92 חדר 001 (מבחן בקורס כלכלה, חברה ותרבות)
 8. בתאריך 7.1.22: בין השעות 09:00-13:00 בניין M8 כיתות 317+318
 9. בין השעות 10:00-20:00 בניין 16 חדר 052
 10. בתאריך 6.1.22:  בין השעות 10:00-14:00 בניין 90 כיתה 273
 11. בין השעות 10:00-20:00 בניין 16 חדר 052
 12. ***  לאורך כל שעות היום בניין M8 כיתה 317
 13. בתאריך 5.1.22: בין השעות 08:00-10:00 בניין 35 כיתה 116
 14. בין השעות 10:00-10:30 בניין 28 כיתה 102
 15. בין השעות 10:00-11:00 בניין 35 כיתה 117
 16. בין השעות 10:00-12:00 בניין 90 כיתה 312
 17. בין השעות 10:00-20:00 בניין 16 חדר 052
 18. בין השעות 16:00-18:00 בניין 92 אולם 002
 19. בין השעות 16:00-19:00 ספריית ארן קומות 3+4
 20. *** לאורך כל שעות היום בניין M8 כיתה 317
 21. בתאריך 4.1.22: בין השעות 08:00-10:00 בניין 26 אולם 6
 22. בין השעות 08:00-10:00 בניין 72 כיתה 245
 23. בין השעות 08:00-11:00 בניין 90 כיתה 244 
 24. בין השעות 08:30-12:00 ספריית ארן קומה 1-
 25. בין השעות 10:00-11:00 בניין 90 כיתה 125
 26. בין השעות 10:00-11:00 בניין 35 כיתה 117 
 27. בין השעות 10:00-13:00 בניין 90 כיתה 136
 28. בין השעות 10:00-14:00 בניין 35 חדר 003
 29. בין השעות 10:00-20:00 בניין 16 חדר 052
 30. בין השעות 12:00-14:00 בניין 72 כיתה 210
 31. בין השעות 12:00-13:00 בניין 90 כיתה 135
 32. בין השעות 12:00-15:00 בניין 35 כיתה 115
 33. בין השעות 14:00-15:00 בניין 90 כיתה 144
 34. בין השעות 14:00-16:30 בניין 34 כיתה 103
 35. בין השעות 15:00-17:00 בניין 72 כיתה 502
 36. בין השעות 13:00-14:00 בניין 62 כיתה 038
 37. בין השעות 14:30-19:00 בניין 70 חדר לימוד עצמי 218
 38. בין השעות 16:00-17:00 בניין 35 חדר 312
 39. בתאריך 3.1.22: בין השעות 08:00-9:00 בניין 90 כיתה 138
 40. בין השעות 08:00-10:00 בניין 90 כיתה 230
 41. בין השעות 08:00-11:00 בניין 14 כיתה 103
 42. בין השעות 08:30-11:30 בניין M8 כיתה 301    
 43. בין השעות 09:00-11:00 בניין 34 כיתה 016
 44. בין השעות 09:00-12:00 בניין 38 כיתה 207
 45. בין השעות 09:30-13:00 ספריית ארן קומה 2
 46. בין השעות 10:00-12:00 בניין 90 כיתה 223
 47. בין השעות 10:00-11:00 בניין 90 כיתה 139
 48. בין השעות 10:00-12:00 בניין 26 אולם 6
 49. בין השעות 10:00-12:00 בניין 72 חדר 486
 50. בין השעות 10:00-12:00 בניין 72 חדר 501
 51. בין השעות 10:00-19:00 בניין M8 כיתה 102
 52. בין השעות 10:30-12:00 בניין 34 כיתה 018
 53. בין השעות 11:00-12:30 בניין 62 חדר 038
 54. בין השעות 11:00-14:00 ספריית ארן קומה 1-
 55. בין השעות 11:00-14:00 בניין 90 כיתה 137
 56. בין השעות 11:00-14:00 בניין M10 מרחב לימוד קומה 1- 
 57. בין השעות 12:00-14:00 בניין 90 כיתה 222
 58. בין השעות 12:00-14:00 בניין 90 כיתה 240
 59. בין השעות 12:00-14:00 בניין 35 חדר 115
 60. בין השעות 12:00-16:00 בניין 35 כיתה 212
 61. בין השעות 13:00-15:00 בניין 26 אולם 5
 62. בין השעות 13:00-15:00 בניין 90 כיתה 230
 63. בין השעות 13:00-16:00 בניין 98 אולם 001
 64. בין השעות 13:30-17:30 ספריית ארן
 65. בין השעות 14:00-16:00 בניין 28 כיתה 302
 66. בין השעות 14:00-16:00 בניין 72 כיתה 124
 67. בין השעות 14:30-17:00 בניין M6 כיתה 008
 68. בין השעות 14:00-17:00 בניין 34 כיתה 010
 69. בין השעות 15:00-16:00 בניין 74 ארומה
 70. בין השעות 15:00-19:00 בניין 33 כיתה 204
 71. בין השעות 16:00-17:00 בניין 35 חדר 312
 72. בין השעות 16:00-18:00 בניין 70 חדר לימוד עצמי חדר 218
 73. בין השעות 16:00-18:00 בניין 90 כיתה 223                         
 74. בין השעות 16:00-18:00 בניין 58 כיתה 018
 75. בין השעות 16:00-19:00 בניין 34 כיתה 123
 76. בין השעות 17:00-20:00 בניין 35 חדר 311
 77. בין השעות 17:30-21:00 בניין 34 חדר 018
 78. בין השעות 18:00-19:00 בניין 90 כיתה 138
 79.  *** לאורך כל שעות היום בניין 41 כיתה 303
 80. בתאריך 2.1.22: בין השעות 08:00-10:00 ספריית ארן קומה 1- + חדר 410
 81. בין השעות 08:30-12:00 ספריית ארן קומה 1-
 82. בין השעות 09:00-11:00 בניין 32 כיתה 306
 83. בין השעות 09:00-11:00 בניין 32 כיתה 206
 84. בין השעות 09:00-12:00 בניין 34 חדר 114
 85. בין השעות 09:00-14:00 בניין 72 כיתה 210
 86. בין השעות 10:00-12:00 בניין 34 כיתה 002
 87. בין השעות 10:00-12:00 בניין 90 כיתה 230
 88. בין השעות 10:00-12:00 בניין 72 כיתה 211
 89. בין השעות 10:00-12:00 בניין 92 אולם 001
 90. בין השעות 10:00-12:00 בניין 90 כיתה 123
 91. בין השעות 11:15-13:00 בניין 90 כיתה 140  
 92. בין השעות 12:00-14:00 בניין 98 אולם 001
 93. בין השעות 12:00-14:00 בניין 34 כיתה 201
 94. בין השעות 12:00-14:00 בניין 34 כיתה 109
 95. בין השעות 12:00-14:00 בניין 35 כיתה 403
 96. בין השעות 12:00-14:00 בניין 90 חדר 125
 97. בין השעות 12:00-14:00 בניין 35 חדר 211
 98. בין השעות 12:00-15:00 בניין 35 כיתה 212
 99. בין השעות 12:00-18:00 בניין 35 כיתה 003
 100. בין השעות 13:00-14:30 בניין 55 כיתה 018
 101. בין השעות 13:00-15:00 בניין 58 כיתה 018
 102. בין השעות 14:00-16:00 בניין 28 מרכז למידה
 103. בין השעות 14:00-16:00 בניין 35 כיתה 404
 104. בין השעות 14:00-16:00 בניין 35 כיתה 001
 105. בין השעות 14:00-16:00 ספריית ארן קומה 3
 106. בין השעות 14:00-16:00 ספריית ארן קומה 4
 107. בין השעות 14:30-16:00 בניין 34 כיתה 214
 108. בין השעות 14:00-17:00 בניין 33 כיתה 204
 109. בין השעות 15:00-19:00 ספריית ארן קומה 1-
 110. בין השעות 15:00-21:00 בניין 34 כיתה 314
 111. בין השעות 16:00-17:00 בניין 41 כיתה 303
 112. בין השעות 16:00-18:00 בניין 32 כיתה 210
 113. בין השעות 16:00-18:00 בניין 90 כיתה 223
 114. בין השעות 16:00-18:00 בניין 72 כיתה 218
 115. בין השעות 16:00-18:00 בניין 90 כיתה 002
 116. בין השעות 16:00-19:00 בניין 90 כיתה 224
 117. בין השעות 16:00-19:00 בניין 32 כיתה 307
 118. בין השעות 17:00-18:00 בניין 38 כיתה 010
 119. בין השעות 18:00-18:30 בניין פתולוגיה חדר דיסקציות
 120. בין השעות 18:00-20:00 בניין 90 כיתה 226
 121. בין השעות 19:00-21:00 ספריית ארן קומה 1-
 122. בין השעות 21:00-22:00 בניין 72 סטודיו פוזיטיב
 123. בתאריך 31.12.21: בין השעות 09:00-10:00 בניין 34 כיתה 202
 124. בין השעות 09:00-09:30 בניין 98 כיתה 118
 125. בתאריך 30.12.21: בין השעות 08:00-10:00 בניין 26 אולם 5
 126. בין השעות 10:00-12:00 ספריית ארן קומה 1-
 127. בין השעות 12:00-13:30 בניין 72 כיתה 210
 128. בין השעות 12:00-13:00 בניין 72 כיתה 119
 129. בין השעות 12:00-14:00 בניין 98 אולם 001
 130. בין השעות 13:00-14:00 בניין 72 כיתה 211
 131. בין השעות 14:00-17:00 בניין 70 מרכז יזמות
 132. בין השעות 14:00-18:00 ספריית ארן קומה 1-
 133. בתאריך 29.12.21: בין השעות 12:00-13:00 ספריית ארן קומת כניסה
 134. בין השעות 12:00-14:00 בניין 35 כיתה 312
 135. בין השעות 13:00-14:00 בניין 90 כיתה 223
 136. בין השעות 14:00-16:00 בניין 28 כיתה 301
 137. בין השעות 14:00-17:00 בניין 34 כיתה 002 
 138. בין השעות 15:00-16:00 בניין 72 כיתה 122
 139. בין השעות 16:00-20:00 בניין 90 כיתה 137
 140. בין השעות 16:00-17:00 בניין 90 כיתה 229
 141. בין השעות 17:00-18:00 בניין 90 כיתה 135
 142. בין השעות 14:00-15:00 בניין 34 כיתה 105
 143. בין השעות 15:00-16:00 בניין 34 כיתה 107
 144. בין השעות 16:00-17:00 בניין 28 כיתה 302
 145. בתאריך 28.12.21: בין השעות 08:00-11:00 בניין 90 כיתה 224
 146. בין השעות 15:00-17:00 בניין 72 כיתה 502
 147. בתאריך 27.12.21: בין השעות 09:00-12:00 בניין 35 כיתה 311 
 148. בין השעות 11:00-14:00 בניין 90 כיתה 137

 
תקציר ההנחיות למחוסנים / מחלימים (לפי הגדרות משרד הבריאות)

הנחיות למחוסנים.jpeg
 

תקציר ההנחיות ללא מחוסנים / לא מחלימים (לפי הגדרות משרד הבריאות)
 הנחיות לא מחוסנים.jpeg