​​​​​1. הנך נכנס לקמפוס מאובטח על ידי מערך אבטחה חמוש ומיומן.

2. נשקך יישאר ברשותך אך הינך מתבקש לא לעשות בו כל שימוש.

3. שימוש בנשק בשגרה/חירום עלול לסכן את חייך או חיי אחרים מהסיבות הבאות:

- אינך מוכר לצוות האבטחה וכוחות האבטחה עלולים לפתוח נגדך באש

מאחר וחלק מכוחות האבטחה הינם בלתי מזוהים עבורך, אתה עלול לפתוח באש נגד איש אבטחה אשר בטעות תזהה כגורם עוין.

​חל איסור לביצוע שימוש כלשהוא בנשק האישי​