שעות ​קבלה משרד תוויות וכרטיסי עובד:

     ימי א' - ה' 13:00 - 08:15

     בניין 26 חדר 113A

     טל': 08-64-61553/4

     דוא"ל: bitahon@bgu.ac.il