​​​​​

​​ספר1.jpg
​​​כיצד בנויות יחידות הלימוד בדיאלוג לימודי פורה?
הסבר ​​על מבנה יחידות הלימוד
ספר1.jpg
דיון מקדים
הסבר על דיון מקדים הנעשה בצוות על הטקסט הנלמד
ספר1.jpg
​הצבת שאלת עוגן
הסבר על שאלות עוגן וניסוחן
ספר1.jpg
מחזורי למידה לעבודה בצוותים על יחידות הלימוד​
מהלכי הנחיה לעבודה בצוותים

                                                                                                                                 <<דיונים בכיתות לימוד​