​​​​​​​ספר1.jpg

מאפייני דיאלוג לימודי פורה
מתוך דיאלוג לימודי פורה: מבואות, כלים ויחידות לימוד (2020)
משקפת.jpg

קטעים מתוך: סדרת פרקטיקות חינוכיות, דיבור אחריותני: דיאלוג לימודי הבונה את החשיבה

מאמר מאת: לורן ב. רזניק, קריסטה ס.ק. אסטרחן ושריס נ. קלארק ​


משקפת.jpg

חינוך, תרבות וקוגניציה: התערבות למען צמיחה​
מאמר מאת: רובין אלכסנדר 
מצגת.png
מצגת על די​אלוג לימודי פורה ומאפייניו


                                                                                                                            <<דיונים בכיתות לימוד​