​​​​​​​​​

  
שאלות נפוצות
להעמיק להתחדש להשפיע לחנך
מועדי רישום למגמות לשנת הלימודים תשפב
מכתב הסבר לשיבוץ תשפב
מידע להרשמה יעוץ מנהל וחינוך, למידה והתחדשות
פסיכולוגיה במערכת החינוך לוח זמנים לרישום תשפב
מידע למועמדים ללימודים במסלול לפסיכולוגיה תשפב
מועדי סיום ההרשמה למגמות לשנת הלימודים תשפב
​לפרטים נוספים ניתן לפנות במייל ל:
או בטלפון : 08-6461865/4​