​


שם​ נושא​ מנחה​ שנת סיום​ תואר​

רועי אדלשטיין​

השפעה של שיתוף פעולה מאולץ על רגשות בעת קונפליקט

ד"ר יגאל רוזן

פרופ' שפרה שגיא

2011

MA

הגר בקון מזור

’פולין היא לא מה שחשבת’: מהגרי-עבודה יהודים-ישראלים בפולין הנוכחית

ד"ר הללי פינסון

2011

MA

נטע ישראלוביץ

עמדות של סטודנטים כלפי נרטיבים היסטוריים ישראלים ופלסטינים

ד"ר שושנה שטיינברג

פרופ' שפרה שגיא

2011

MA

מרב מירון גורן

השפעת פעילות חינוכית של "פורום משפחות שכולות ישראלי-פלסטיני למען שלום, פיוס וסובלנות" על עמדות בני נוער יהודים ביחס לשאלת פתרון הקונפליקט הישראלי-פלסטיני ובנוגע ליחסי יהודים ערבים

ד"ר ארנה בראון-לבינסון

2011

MA

שירלי נגר כהן

על גישור בענייני משפחה ועל הגנה על זכויות הילד בעת פירוד בין הוריו

ד"ר יאיר רונן

ד"ר אורנה בראון-לבינסון

2011

MA

גילאת גלזר-פיינגרש

בחינת הקשר שבין התקשרות לקבוצות הפנים, חרדה קולקטיבית ותפיסת קורבנות קולקטיבית לבין תפיסת תפקיד התקשורת הישראלית בזמן מלחמה ושגרה

ד"ר יגאל רוזן

2012

MA

דנה דולנדר

קונפליקט בעידן של התנגשות ציביליזציות, בין "העולם המערבי" לבין "האסלאם הפונדמנטליסטי" : המקרה של המהגרים ממוצא מוסלמי-פקיסטני בבריטניה

ד"ר קובי מיכאל

2012

MA

אפרת ילין

תחושת קהילתיות ורמת אמונה דתית כמסבירות תחושת קוהרנטיות בקרב בני נוער ישראלים : השוואה בין נוער דתי לנוער חילוני

ד"ר ארנה בראון-לבינסון

2012

MA

בועז כיתאין

השפעת פעילות חינוכית של "פורום המשפחות השכולות הישראלי-פלסטיני למען שלום, פיוס וסובלנות" על התייחסות של תלמידי תיכון יהודים לנרטיבים של הישראלים ושל הפלסטינים אודות הסכסוך ביניהם

ד"ר ארנה בראון-לבינסון

2012

MA

נירית פורטוגז

האם מסוגלות פוליטית, אמון פוליטי ומעורבות חברתית קשורים לפעילות במחאה חברתית? : בני נוער ישראלים במחאת קיץ 2011

ד"ר ארנה בראון-לבינסון

2012

MA

טל צמרת

מודעות רפלקטיבית מטה-קוגניטיבית ואמפטיה : בין האישי לקבוצתי במציאות של קונפליקט

ד"ר יגאל רוזן

2012

MA

אילנה קוורטין

הכרזת מלחמה כאמצעי לטרנספורמציה של סכסוך א-סימטרי: המקרה הישראלי במבחן הסכסוך עם החמאס בעזה​

ד"ר קובי מיכאל

2012

MA

אביגדור שיפרא

מדיניות ההתערבות החיובית האמריקנית "Engagement" כמנגנון ליישוב סכסוכים והסדרת המערכת הבינלאומית

ד"ר קובי מיכאל

2012

MA

עידית גליקו

אסטרטגיות התמודדות ותגובות רגשיות בקרב בני נוער דתיים וחילוניים שנה לאחר השריפה בכרמל

ד"ר ארנה בראון-לבינסון

2013

השלמת תיזה

ערף אבו גוידר

האינטראקציה המקוונת של בני נוער בדואים עם בני נוער יהודים

פרופ' שפרה שגיא

2013

השלמת תיזה

רונה גניאל

(קמפוס אילת)

כיצד מובילים שינוי סביבתי – חברתי בקהילה עירונית? : מבוסס על מקרה בוחן: מיזם ’הכיפה האקולוגית’ לחינוך סביבתי, חברתי באילת ; תפיסות עולם, חסמים והצלחות בדרך לקהילה עירונית בת קיימא

ד"ר ארנה לוינסון-בראון

ד"ר אפרת הוס

ד"ר חנן גינת​

2013 

MA 

דניס אוקמפה

הקשר שבין תחושת קוהרנטיות, חוסן קהילתי ותקווה לתגובות לחץ, על רקע הסלמה באלימות הפוליטית על דרום הארץ : הבדלי גילאים

ד"ר ארנה בראון-לבינסון

2014

MA

סלימן אלזיאדנה

פעילות בחינוך הבלתי פורמלי כדרך - להפחתת אלימות יישובית ובית ספרית של בני נוער בחברה הבדווית​

ד"ר ארנה בראון-לבינסון

2014

MA

חגית אישה

פעילות בחינוך הבלתי פורמאלי כאמצעי להפחתת האלימות היישובית והבית ספרית

ד"ר ארנה בראון-לבינסון

2014

MA

שרה הלר

 תחושת קוהרנטיות ועמדות של נשים חרדיות הלומדות במסגרת אקדמית

פרופ' שפרה שגיא

2014

השלמת תזה

​קמאל הבו אדובה האם וכיצד מחנכים לסובלנות ולשלום: תפיסות עולם, עמדות, אתגרים ודרכי התמודדות של מחנכים בדואים בישראל ד"ר טל ליטבק הירש ​2014 ​MA

יאיר יאסן

(קמפוס אילת)

אלימות מתנחלים כלפי כוחות הביטחון

פרופ' יונתן אנסון

ד"ר טל ליטבק-הירש

2015

MA

​מיכאל שטרנברג Nobody Ever Told Us: Action research on an encounter of Israeli students with Palestinian conflict narratives ד"ר טל ליטבק-הירש ​20​15 ​השלמת תיזה
​שגיא קפלן ​תפיסותיהם של מתבגרים ישראלים ופלסטינים את הנרטיבים ההיסטוריים, הדרכים לפתרון הסכסוך, רגשות ופתיחות לצד ה"אחר" ד"ר ארנה בראון-לבינסון ​2015 ​MA
​אדוה מהרבני האם וכיצד מחנכים לשלום: תפיסות עולם, עמדות, אתגרים ודרכי התמודדות של מחנכים בישראל ד"ר טל ליטבק-הירש ​2015 ​MA
​שרון בן חיים תפיסות של נרטיבים קולקטיביים, ערכים וישוב סכסוך: גישות​​ בקרב נוער ישראלי יהודי ד"ר ארנה בראון-לבינסון
ד"ר טל ליטבק-הירש
​2015 ​השלמת תיזה
​אינס אבו כלף Acculturation stress and adjustmentamong Arab students in Israel: the mediating role of coping resources andcoping strategies​
​ד"ר סארה אבו-כף 2015​ MA​
אבו חמאד וופה רמות לחץ והתסגלות אקדמית בקרב סטודנטים ערבים-בדואים -בחינת מודלים ישירים וחוצצים של תמיכה חברתית ממשית ומקוונת ד"ר סארה אבו כף 2016​ MA​​
אלעוברה מוחמד בחינת הקשר בין מאפייני אישיות (תלותיות וביקורת עצמית), דפוס שימוש בפייסבוק, סגנון ניהול קונפליקטים בין אישיים ומצוקה דיכאונית בקרב מבוגרים-צעירים בחברה הערבית-בדואית ד"ר סארה אבו כף 2016 MA​
בן מאיר שקד כיצד תופסים בני משפחה מצבי מלחמה וכיצד מתמודדים עמם בראי התאוריה הסלוטוגנית ד"ר טל ליטבק הירש 2016​ MA​
בר רעות תחושת קוהרנטיות, חוסן קהילתי ותגובות רגשיות ללחץ בקרב שבני זוגן השתתפו במבצע צוק איתן כחיילים פרופ' ארנה בראון לבינסון 2016​​ MA​​
כהן יעל זהות, הבניית זהות ומנגנוני התמודדות בקרב בני דור שני להורים 'חוזרים בתשובה' ד"ר טל ליטבק הירש 2016​ MA​
כץ דנה קולות ונרטיבים של חיילות משוחררות בעקבות השירות הצבאי שלהן - תפיסות גוף ואתגרים ד"ר אילת הראל שלו 2016​​ MA​​
נוטקוביץ נעמי הקשר בין מאפייני אישיות, דפוסי שימוש ברשת החברתית (פייסבוק), סגנון ניהול קונפליקטים בין-אישיים ומצוקה דיכאונית בקרב צעירים יהודים-ישראלים ד"ר סארה אבו כף 2016​​ MA​​
נפתלי יונתן תרומת סוגי השיח - דו קיום, עימות, סיפור ופרוייקטים להידברות בין קבוצות פרופ' ארנה בראון לבינסון וד"ר טל ליטבק הירש 2016​ MA​​
קליין מור תחושת קוהרנטיות בקרב משפחות של ניצולי שואה במהלך מבצע 'צוק איתן' ד"ר טל ליטבק הירש 2016​​ MA

20162016
​​​​​​​​