תכנית הלימודים לסטודנטים בחטיבה תש"​פ

תכנית הלימודים בחטיבה לניהול וישוב סכסוכים – למתחילים את לימודיהם בשנת הלימודים תשפ"ב

סה"כ 28 נק"ז (קוד חטיבה 198)

מטרת הלימודים

החטיבה לתואר ראשון בניהול ויישוב סכסוכים, היא חטיבה ייחודית בינתחומית שתעסוק ותתמקד בלמידת תאוריות ומחקר העוסקים בסכסוכים בקרב בני אנוש. הקורסים יתייחסו לקונפליקטים ברמות שונות – אישיות, בינאישיות, קונפליקטים בין קבוצות בתוך או בין ארגונים וקהילות כמו גם קונפליקטים אתניים פוליטיים ובינלאומיים. המיקוד הרב תחומי של החטיבה יאפשר התייחסות לקונפליקטים מהיבטים ומדיסציפלינות שונות – פסיכולוגיה, סוציולוגיה, מדע המדינה, יחסים בינלאומיים, פוליטיקה וממשל, ספרות, חינוך ועוד. הקורסים ישלבו למידה תיאורטית וסדנאות תוך למידה של שימוש בכלים לניהול וישוב סכסוכים. החטיבה מהווה תשתית להכנת הסטודנטים לקראת פיתוח קריירה בתחום של חקר וניהול סכסוכים כמו גם לימודים גבוהים ומחקר בתחום וכוללת קורסים מעשיים.

 

קורסי החובה בחטיבה (סה"כ 14 נק"ז במהלך התואר):

קורסי חובה שניתן ניתן ללמוד בכל אחת משנות התואר:

נלמד בסמסטרמספר נקודות (נק"ז)שם הקורסמס' הקורס
א'2מושגי יסוד בחקר סכסוכים198-1-0036
א'2מבנה חברתי של ישראל198-1-0046
א'2סוגיות בקונפליקטים קבוצתיים וארגוניים198-1-0155
ב'2משא ומתן ככלי לניהול וישוב סכסוכים198-1-0065

 

קורס חובה שניתן ללמוד בשנה השניה ללימודים בלבד:

ב'2איך עורכים מחקר? כלים מעשיים לכתיבת עבודת מחקר במדעי החברה198-1-0039

       

שנה ג' – קורסי סמינר ( יש לבחור בסמינר אחד)

נושא הסמינר יכול להשתנות משנה לשנה בהתאם למרצה המלמד את הסמינר.

סמסטר

מספר נקודות

(נק"ז)

שם הקורסמס' הקורס
קורס שנתי. נלמד בסמסטר א' וממשיך בסמסטר ב'4סמינר – התמודדות מתבגרים במצבי קונפליקט

סמסטר א': 198-1-0016

סמסטר ב' : 198-1-0026

קורס שנתי. נלמד בסמסטר א' וממשיך בסמסטר ב'4סמינר -  קונפליקטים במרחב המשפחתי

סמסטר א':198-1-0015

סמסטר ב':198-1-0017

 

קורסי הבחירה בחטיבה (סה"כ 14 נק"ז):

במסגרת החטיבה יש להשלים עוד 14  נק"ז קורסי בחירה, פרט לקורסי החובה. קורסי הבחירה ניתנים כחלק מהקורסים בחטיבה. ניתן לבחור עד 6 נק"ז קורסים הרלוונטיים לתחום, ממחלקות אחרות בפקולטה ומפקולטות אחרות, באישור ועדת הוראה.

תנאי מעבר - תנאי מעבר משנה לשנה -  ציון ממוצע בכל הקורסים 65.

חובה לקרוא את פרק תקנון הפקולטה לתואר ראשון​