​​​​​רציונל: יש כיום הכרה בינלאומית בצורך הגובר למחקר מתקדם בתחום ניהול ויישוב סכסוכים, יחד עם הכשרת בעלי מקצוע מתקדמים אשר יוכלו להשתלב במערכות המשפט, החינוך, בסקטור הציבורי והפרטי, כאשר תפקידם יתמקד בניהול ויישוב סכסוכים במערכות אלו.
התכנית מכשירה אנשי מקצוע וחוקרים ברמה גבוהה לחקר סכסוכים ומציאת דרכים לפתרונם. התכנית מציגה בפני הסטודנטים את תחום חקר הסכסוכים והדרכים לניהולם ולצמצומם, מתוך מודעות לעובדה שסכסוכים עלולים להתפתח לשלבים הרסניים. התוכנית בנויה על גישה רב תחומית ועל למידה רחבת היקף, העוסקת בהיבטים שונים של הסכסוך. בכלל זה התוכנית תעסוק בהיבטים חברתיים, פסיכולוגיים, ניהוליים, כלכליים, חינוכיים, פוליטיים, היסטוריים, ואקולוגיים. תוכנית הלימודים שמה דגש על הניתוח הביקורתי של מבנים חברתיים ותהליכי שינוי אשר בתוכם ובמהלכם מתפתחים סכסוכים. התוכנית משלבת את הצורך בפיתוח תיאורטי ובמחקר מעמיק, יחד עם הקניית מיומנויות לצורך השתתפות פעילה בפרויקטים למניעת אלימות בקהילה ובתהליכי גישור, פישור ומשא ומתן. דגש מיוחד ניתן ללימודי מניעת אלימות וחינוך לשלום.
 
 
התעודה המוענקת למסיימי התכנית: .M.A בניהול וישוב סכסוכים.
 
​​מבנה הלימודים: ישנם שני נתיבים אפשריים לתואר שני:

נתיב מחקרי

(כולל עבודת גמר)

יש להגיש עבודת גמר

(תיזה)

8 נק"ז

28 נק"ז מתוך היצע הקורסים של התכנית:

קורסי ליבה (קורסי חובה):

·     מבוא לחקר סכסוכים

·     קונפליקט ופיוס בין קבוצות

·     עבודת מניעה בקהילה: מודלים תיאורטיים והתערבות מעשית

·     חינוך לשלום: תיאוריה ופרקטיקה

·     אלימות כתופעה חברתית: תאוריה ומעשה

·     שיטות מחקר כמותיות

·     שיטות מחקר איכותניות

·      מפגשי פורום וסיורים​

לימודי בחירה:

·     קונפליקטים משפחתיים

·     גישור

·     הטרדה ואלימות מינית

·     השלכות כלכליות של קונפליקטים

·     ועוד

סה"כ:

36 נק"ז

נתיב כללי

יש להגיש עבודת מחקר בצמוד לפרקטיקום כמבחן הגמר בתואר

36 נק"ז מתוך היצע הקורסים של התכנית:

 

תנאי ק​בלה: מתקבלים לתכנית מועמדים בעלי תואר בוגר בציון 80 ומעלה בחוגים: פסיכולוגיה, כלכלה, עבודה סוציאלית, חינוך, היסטוריה, גאוגרפיה, פוליטיקה וממשל, לימודי מזרח תיכון, משפטים ואחרים.

התוכנית מציעה אשכולות ותחומי התמחות שונים. לכן, סטודנט שיבחר קורס מתקדם, שאינו המשך ישיר של תחום הלמידה שלו בתואר הראשון, יידרש, במקרים מסוימים, להשלים את הידע הבסיסי הדרוש לקורס זה.​​

יש להירשם לתכנית דרך מדור הרישום באתר של אוניברסיטה, אתר ההרשמה. יש לשלוח למדור רישום את המסמכים הבאים:​

1. אישורים על תארים קודמים

2. מכתבי המלצה - ובמידה וסיום התואר הראשון היה בשנתיים האחרונות

3. קורות חיים - לא חובה

פלאייר התכנית בעברית- תואר שני 2018 (1).jpg


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​