​​​​​​​​​​​החטיבה לתואר ראשון בתכנית לניהול ויישוב סכסוכים, הינה חטיבה ייחודית בינתחומית שמתמקדת בלמידת תיאוריות ומחקרים העוסקים בסכסוכים בקרב בני אנוש בהיבטים שונים. הקורסים מתייחסים לקונפליקטים ברמות אישיות, בינאישיות, סכסוכים בין קבוצות, סכסוכים פנים ארגוניים וסכסוכים בין ארגונים; סכסוכים אתניים, דתיים ובינלאומיים. במסגרת החטיבה מועברים קורסים מגוונים ומרתקים.

מבנה החטיבה – 28 נק"ז - הלימודים יתפרסו על 3 שנים ויכללו:

5 קורסי חובה – סה"כ 10 נק"ז במהלך 3 שנות לימודים:

מושגי יסוד בניהול וישוב סכסוכים

משא ומתן ככלי לישוב סכסוכים

מבנה חברתי של ישראל

קונפליקטים באירגונים ובקבוצות​​

מערך מחקר - הלכה למעשה (רצוי בשנה ב')

קורסי בחירה – 14 נק"ז (מתוך רשימה מגוונת)

מבין הקורסים המוצעים: פוליטיקה, חברה ומשפט בהודו; גישור; חברה בקונפליקט ובמעבר; נשים בצל מאבק; חשיבה ביקורתית בפתרון קונפליקטים; סוגיות בדת ובמדינה, חקר חברות שסועות ועוד. בנוסף, כקורס בחירה בהיקף של 2 נק"ז ניתן לבחור גם השתתפות במחקר מודרך. מחקר מודרך, הוא לא קורס פרונטלי אלא השתתפות כעוזר מחקר באחד המחקרים שהמרצות- בתכנית עורכות. הסטודנט/ית משמש כעוזר/ת מחקר במהלך סמסטר אחד לפעילויות השונות במחקר (לדוגמא- עריכת ראיונות, העברת שאלונים, קידוד שאלונים, ניתוח נתונים ועוד). ההשתתפות במחקר תהיה בהיקף של 2 נק"ז במהלך הסמסטר, וזאת בתיאום עם עורכת המחקר.

סמינר – 4 נק"ז (בשנה ג') - בסמינר יתנסו הסטודנטים בביצוע מחקר בהיקף מצומצם בכל שנה מוצעים שני סמינרים לבחירה.​

תנאי קבלה: סכם 500 או פסיכומטרי 500 או ממוצע 100 בבגרות​

* ניתן לבחור קורסי בחירה ממחלקות אחרות בהיקף של עד 6 נק"ז באישור ועדת הוראה.  

 הלימודים יתפרסו על 3 שנים ויכללו:​

קורסי חובה
8 נקודות זכות
רה
16 נקודות זכות
סמינר
4 נקודות זכות
מחקר מודרך
2 נקודות זכות
כקורס בחירה

·מושגי יסוד בניהול וישוב סכסוכים

·משא ומתן ככלי לישוב סכסוכים

·קונפליקטים בארגונים ​ובקבוצות

·מבנה חברתי של  ישראל

מבין הקורסים שמוצעים אצלנו:

·נשים בצל מאבק

·חשיבה יצירתית בפתרון קונפליקטים

·סוגיות בדת ומדינה

·דברים ששומעים מכאן לא רואים משם – מה בין קשב לקולות השונים לבין השלום?

·היבטים פסיכולוגים של קונפליקטים משפחתיים

 

·ניתן לבחור קורסי בחירה ממחלקות אחרות בהיקף של עד 6 נק"ז באישור ועדת הוראה.

מחקר מודרך, הוא לא קורס פרונטלי אלא השתתפות כעוזר מחקר באחד המחקרים שהמרצות- חוקרות המחלקה עורכות. הסטודנט/ית משמש כעוזר/ת מחקר במהלך סמסטר אחד לפעילויות השונות במחקר (לדג'- עריכת ראיונות, העברת שאלונים, קידוד שאלונים ועוד). העזרה במחקר תהיה בהיקף של 2 נק"ז כ-26 שעות במהלך הסמסטר, וזאת בתיאום עם עורכת המחקר.​

פלייר תואר ראשון.png