​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​קורסי חובה​
מושגי יסוד בחקר סכסוכים - תשפג"ד
מבנה חברתי של ישראל - תשפ"ד
סוגיות בקונפליקטים קבוצתיים וארגוניים - תשפ"ד
משא ומתן - סמסטר ב' תשפ"ד


סמינר
התמודדות צעירים במצבי קונפליקט תשפ"ד

קורסי בחירה
סמסטר א'
שיר חרב שירת חרפה - תשפ"ד

סמסטר ב'
המלך הוא ערום - על שתיקה קולות מושתקים והתנגדות פנימית - תשפ"ד
ספרות פוליטית בישראל:  מערבית לעברית - תשפ"ד
החברה הבדואית - תהליכי שינוי ואתגרים כלכליים - תשפ"ד
יישוב סכסוכים סביבתיים - תשפ"ד