​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​קורסי חובה​
מושגי יסוד בחקר סכסוכים​

סמינר
התמודדות צעירים במצבי קונפליקט (שנתי)
קונפליקטים במרחב המשפחתי (שנתי) 

קורסי בחירה
ספרות פוליטית בישר​אל - מערבית לעברית