שם

נושא תזה

מנחה

שנת סיום

תואר

אלון אדלמן

תחושת קוהרנטיות ותקווה כמסבירות תגובות לחץ בקרב מתבגרים החשופים לירי טילים :מצב לחץ כרוני לעומת מצב לחץ כרוני אקוטי​​

פרופ' שפרה שגיא

ד"ר ארנה בראון-לבינסון

2013

PhD

ענאן סרור​​ תחושת קוהרנטיות קהילתית, תפיסות הנרטיב הקולקטיבי ופתיחות לקבוצה "האחרת": המקרה של יחסי מוסלמים-נוצרים בישראל​ ​פרופ' שפרה שגיא 2014​ PhD
סירין מג'לי-כנאנה​

Socioeconomic status, intergroup contact, sense of coherence, identity strategies, and acculturation: The case of Palestinian Muslim and Christian citizens of Israel Serene

פרופ' שפרה שגיא וד"ר גיא רוט

​​2015 PhD
חאלד אלסייד תגובות רגשיות ללחץ, משאבי התמודדות וזהות קולקטיבית בקרב מתבגרים בדואים בנגב בעקבות הריסת בתים: השוואה בין יישובי קבע לעומת כפרים בלתי מוכרים ​ד"ר ארנה בראון-לבינסון
פרופ' שפרה שגיא
​2015 ​PhD
​שרה הלר נשים חרדיות הלומדות במסגרת אקדמית: הקשר בין משתנים אישיים ומוסדיים להישגים בלימודים ולעמדות ערכיות​​ ​פרופ' שפרה שגיא 2015​ ​PhD

​​​​