​​​​​אודות

התוכנית לניהול ויישוב סכסוכים, הינה תוכנית ייחודית בין תחומית שמתמקדת בתיאוריות ומחקרים העוסקים בסכסוכים בקרב בני אנוש.

הקורסים מתייחסים לקונפליקטים ברמות אישיות, בינאישיות, סכסוכים בין קבוצות ובתוך ארגונים, סכסוכים פנים ארגוניים וסכסוכים בין ארגונים וסכסוכים בינלאומיים. הלימודים בתואר כוללים היבטים עיוניים ומעש​יים כאחד. ​


ייעוד וחזון

​​

התכנית מכשירה אנשי מקצוע וחוקרים ברמה גבוהה לחקר סכסוכים ומציאת דרכים לפתרונם. התכנית מציגה בפני הסטודנטים והסטודנטיות את תחום חקר הסכסוכים והדרכים לניהולם ולצמצומם, מתוך מודעות לעובדה שסכסוכים עלולים להתפתח לשלבים הרסניים. התוכנית בנויה על גישה רב-תחומית ועל למידה רחבת היק​ף, העוסקת בהיבטים שונים של הסכסוך. חברות התכנית מחויבות לקדם מחקר רב-תחומי מעמיק ולהקנות לסטודנטים ולסטודנטיות בסיס אינטלקטואלי, תיאורטי ומחקרי רחב לחקר סכסוכים, תוך התנסות בפרקטיקה. תכנית הלימודים שמה דגש על הניתוח הביקורתי של מבנים חברתיים ותהליכי שינוי אשר בתוכם ובמהלכם מתפתחים סכסוכים. התוכנית משלבת את הצורך בפיתוח תיאורטי ובמחקר מעמיק, יחד עם הקניית מיומנויות לצורך השתתפות פעילה בפרויקטים למניעת אלימות בקהילה ובתהליכי גישור, פישור ומשא ומתן. 


מידע מפורט על תכנית הלימודים ורשימת הקורסים מופיע באתר זה ב​לשוניות: "לסטודנטים" ו"מועמדים".
​​