​​​תכנית הלימודים – תואר ראשון

אחד המאפיינים הבולטים של תוכנית הלימודים במחלקה לארכיאולוגיה היא השילוב המרתק של לימודים בכיתה והתנסות בשטח המקנה למחקר הארכיאולוגי את אופיו הייחודי.

בשנה א' ללימודיהם מתרכזים הסטודנטים בלימוד קורסי מבוא העוסקים בארכיאולוגיה של התקופות הפרהיסטוריות וההיסטוריות השונות.

בשנה ב' ניתן דגש ללימוד מעשי של מכלולי התרבות החומרית האופייניים לתקופות השונות: כלי חרס, מטבעות ועוד.

בשנה ג' שוקדים הסטודנטים על כתיבת עבודת מחקר סמינריונית על נושא בו בחרו.

במהלך כל שנות הלימודים פתוחים לסטודנטים מגוון קורסי בחירה בנושאים ייחודיים יותר.

פעילות השטח העשירה של המחלקה כוללת סיורים מגוונים בארץ ובחו"ל, סקרים במהלך שנת הלימודים וחפירות לימודיות במהלך הקיץ.


ניתן לשלב ארכיאולוגיה עם הלימודים בתחום נוסף:

Vessel.pngתוכנית 1: מחלקה ראשית

תכנית זו מיועדת למי שרואה בארכיאולוגיה את תחום הלימודים העיקרי.​


Vessel.pngתוכנית 2: דו מחלקתית

תכנית זו מאפשרת התמחות בארכיאולוגיה וגם בתחום נוסף.

 

Vessel.pngתכנית 3: מחלקה משנית​

תכנית זו מומלצת למי שרוצה לטעום מהתחום.

toarR.jpg