תלמידי תואר שלישי 
המסלול למקרא:
      מר יהונתן יוגב
נושא תיזה: השירה והשורה בלוחות אוגרית
מנחה: פרופ' שמיר יונה
 
      גב' שירי סולומון
נושא התיזה: המהדורה הראשונה של ספר מלכים
מנחה: פרופ' שמיר יונה, ד"ר עודד תמוז
 
      מר אריאל – רם פסטרנק
נושא תיזה: דגמים רטוריים מן המקרא המשמשים בספרות חז"ל
מנחה: פרופ' שמיר יונה
 
      מר יחיאל פרץ
נושא תיזה: יוסף ואשת פוטיפר גלגולו של סיפור מקראי
מנחה: פרופ' ציפי טלשיר, פרופ' אילנה רוזן
 
      מר אנתוני מארק צ'פמן
נושא תיזה: האינקלוזיו ותרומתו לחקר המקרא
מנחה: פרופ' שמיר יונה
 
מר רפאל פורמן
נושא תיזה: טרם אושר
מנחה: פרופ' שמיר יונה
 
 
גב' ליאורה לוי
נושא תיזה: טרם אושר
מנחה: פרופ' שמיר יונה
 
פרופ' משה בר ניב
נושא תיזה: טרם אושר
מנחה: פרופ' שמיר יונה
 
 
 
המסלול לארכיאולוגיה:
      מר דני איטקין
נושא התיזה:
השפעות אנתרופגניות ואנתרופוקלסטיות על תצורת הנארי
מנחה: ד"ר חיים גולדפוס, פרופ' קרטיס מונגר
 
      מר גולדינג מאיר ניסים
נושא התיזה:
קשרי מסחר בין אתרי דרום ישראל בתקופת הברזל Iב' ו - IIא' על בסיס ניתוח מוצא כלי החרס מאזור זה
מנחה: פרופ' גונר להמן, פרופ' סטיב רוזן
 
      מר דימה ייגורוב
נושא התיזה: 
פירו - טכנולוגיה בדרום הלבנט: חימום צור משלהי התקופה האפי-פליאוליתית (15,500-11,500 לפני זמננו מכויל) עד תחילת התקופה הניאוליתית הקרמית (8,250-7,800 לפני זמנינו מכויל) והשלכותיה החברתיות.
מנחה: פרופ' סטיב רוזן, ד"ר עופר מרדר, פרופ' סטיב וינר (מכון וייצמן)
 
      מר אלי כהן-ששון
נושא התיזה:
מבט מחודש על מפעל הכרייה המצרי בבקעת תמנע: היבטים חברתיים של מערכת הפקת הנחושת בתקופת הממלכה החדשה
מנחה: ד"ר יובל יקותיאלי
 
      גב' מנקלוסי פרנצ'סקה
נושא התיזה:
מתקופת האבן לתקופת המתכת: הדינמיקה של אבולוציה טכנולוגית ותרבותית בלבנט הדרומי
מנחה:פרופ' סטיב רוזן
 
      מר מתאני עבד אל ראזק
מנחה: ד"ר יובל יקותיאלי
 
      גב' נחשוני פרחיה
נושא התיזה: 
נוהגי פולחן וחגיגות טקסיות במקדשי תקופת הברונזה התיכונה II - III בכנען לאור הממצאים מן המתחם המקודש בתל הרור
מנחה: פרופ' גונר להמן, פרופ' אליעזר אורן
 
      גב' ג'נט לוי
נושא התיזה:
טכנולוגיות ומוצרי סיבים ואריגים וחשיבותם בהתפתחות החברות הכפריות הראשונות במזרח הקדום
מנחה: פרופ' יצחק גלעד
 
      מר דורון בונס
נושא התיזה: היבטים של חיי יומיום ומוות באתר הכפרי המינואי בקומאסה, כרתים: מחקר מיקרו-ארכיאולוגי
מנחה:  פרופ' יובל גורן
 
  גב' רויטל גולדינג-מאיר
  
תלמידי תואר שני – מסלול מחקרי
 
המסלול למקרא
      מר איגור אודינצוב
 
      גב' נפך כהן
           מר סיטון הלל
          
                גב' שיף תמר
 
               גב' תניא זכריה
        נושא התיזה: מקום הנשים בסיפורי ירושה ונחלה במקרא
        מנחה: ד"ר טובה פורטי
 
המסלול לארכיאולוגיה
      גב' טליה אבולפיא
מנחה:
ד"ר מרדר עופר
 
      מר רועי גלילי
נושא התיזה: סוגיות בארכיאולוגיה.
מנחה:
פרופ' סטיב רוזן, ד"ר יובל יקותיאלי
 
 
       גב' לורן ונדי דייויס
 
      גב' אלכסנדרה דמיטרייב
נושא התיזה: 
דמותה של הנוכחות המצרית בכנען בתקופת ברונזה קדומה
מנחה:  ד"ר יובל יקותיאלי, ד"ר יצחק פז (רשות העתיקות)
  
      מר עידן הורן
מנחה:  פרופ' יובל גורן
 
      גב' לימור סיילאס
 
      מר אמיר פלדשטיין
  
      גב' יפעת שפירא