​​​ תלמידי תואר שלישי

לוטן אדלטין

lotaned@post.bgu.ac.il

נושא עבודת מחקר: "שינויים סינכרוניים ודיאכרוניים בתעשיות הלהביות מהתקופה הפליאוליתית העליונה בלבנט".

מנחים: פרופ' עופר מרדר, פרופ' יצחק גלעד

לוטן.jpgסמואל אטקינס

atkinss@post.bgu.ac.il

נושא עבודת מחקר:

“The Role of Negev Highland Pastoral Nomadism in Interactions between Nilotic and South-West Levantine Groups during the 4th and early 3rd millennia BC".

מנחה: דר' יובל יקותיאלי

סמואל אטקינס.jpg


 

איתי אלעד

itae@post.bgu.ac.il

נושא עבודת מחקר: "העיור בדרום הלבנט בתקופת הברונזה הקדומה 1ב' וביטויו באתר עין אסור".

מנחים: דר' יובל יקותיאלי, דר' איציק פז (רשות העתיקות)

איתי אלעד.jpgשירה בלוך

shirabl@post.bgu.ac.il

נושא עבודת מחקר:" היישוב היהודי בבקעת באר שבע בתקופת בית שני ומיקומו במערך הכפרי בדרום יהודה".

מנחה: דר' פטר פביאן

 שירה בלוך.jpg

 

 

נתן בן-ארי

benarina@post.bgu.ac.il

נושא עבודת מחקר: "התקופה הכלקוליתית בשפלה (4500 –3800 לפנה"ס): תרבות חומרית, התפתחות יישובית וארגון חברתי".

מנחים: פרופ' עופר מרדר, פרופ' יצחק גלעד

 נתן בן ארי.jpg

 

 

שחר בץ

batzs@post.bgu.ac.il

נושא עבודת מחקר: "התבססות הנצרות בדרום הר חברון, בתקופה הביזאנטית ובתקופה המוסלמית הקדומה: העדות הארכיאולוגית".

מנחים: פרופ' חיים גולדפוס, דר' פטר פביאן

 

 ​

 

סרגיו א. ברסלוס לין

barcello@post.bgu.ac.il

נושא עבודת מחקר: Scanner XRF for 2D elemental mapping imaging for Cultural Heritage"

מנחה: פרופ' יובל גורן

סרגיו ברסלוס.jpg

 

 

רויטל גולדינג-מאיר

meirrev@post.bgu.ac.il

נושא עבודת מחקר: "התרבות החומרית בצפון מערב הנגב בתקופת הברזל I ותקופת הברזל II א': מקרה מבחן באתרים תל שרע, תל אל-פארעה דרום, קובור אל  ואלידה והמקדש בנחל פטיש".

מנחה: פרופ' גונר להמן

 

 

רועי גלילי

roygalil@post.bgu.ac.il
נושא עבודת מחקר: "ארכיאולוגיה נופית, היבטים מרחביים וטיפולוגיים ותהליכי בתר הרבדה באתרי רגמים בנגב".

מנחים: פרופ' סטיב רוזן, דר' יובל יקותיאלי

 רועי גלילי.jpg

 

בנימין הר אבן

harevenb@post.bgu.ac.il

נושא עבודת מחקר: "דרום מערב השומרון בתקופת הברזל ב' אגן נחל שילה".

מנחה: פרופ' גונר להמן

 

 

יואב וינגרטן

yoavwine@post.bgu.ac.il

נושא עבודת מחקר: "מחקר משך זמן ארוך על כלי אבן מהשפלה וההר ביהודה בתקופות הברונזה והברזל".

מנחים: פרופ' עופר מרדר, פרופ' יובל גורן

 יואב וינגרטן.jpg

 

 

 

דימיטרי ייגורוב

yegorov81@gmail.com

נושא עבודת מחקר: "פירו-טכנולוגיה בדרום הלבנט: חימום צור משלהי התקופה האפי-פליאוליתית (15,500-11,500 לפני זמננו מכויל) עד תחילת התקופה הניאוליתית הקראמית (8,250 – 7,800 לפני זמנינו מכויל) והשלכותיה החברתיות".

מנחים: פרופ' סטיב רוזן, פרופ' עופר מרדר

 דימיטרי ייגורוב.jpg

 

 

 

אהובה סיון מזרחי

ahuvasiv@post.bgu.ac.il

נושא עבודת מחקר: "תקופת הברונזה הקדומה 3 באזור נחל לכיש: נקודת מבט חדשה – מן המרחב הכפרי אל העיר".

מנחים: דר' יובל יקותיאלי, דר' איציק פז (רשות העתיקות)

 אהובה סיון מזרחי.jpg

 

 

נואה דוד מיכאל

michaeln@post.bgu.ac.il

נושא עבודת מחקר:

“Long Term Settlement Patterns of the Northern Negev from the Hellenistic to the Early Islamic Period (4th Cent. BCE – 9th Cent. CE)".

מנחים: פרופ' סטיב רוזן, פרופ' גדעון אבני (רשות העתיקות)

 

 נואה דוד מיכאל.jpg

 

מילן מרקוביץ'

milan@post.bgu.ac.il

נושא עבודת מחקר:

 “Advanced Chemical analysis of organic materials from animal mummies in Ancient Egypt".

מנחה: פרופ' יובל גורן

 מילן מרקוביץ.jpg

 

 

 

 

עמי נדיר

nadiram@post.bgu.ac.il

 

 

בת עמי נוימאיר

batami@post.bgu.ac.il

נושא עבודת מחקר: "אופיה של הנוכחות המצרית בנחל הבשור ובדרום מישור החוף בתקופת הברונזה המאוחרת".

מנחה: פרופ' גונר להמן

 בת עמי נוימאיר.jpg

 

 

בניימין סטורצ'ן

storchab@post.bgu.ac.il

נושא עבודת מחקר:

“The Metamorphosis of Byzantine Pilgrim Centers to Early Islamic Local Cult Places in Southern Palaestina".

מנחים: דר' יאנה צ'חנובץ, פרופ' סטיב רוזן

 בנימין סטורצ'ן.jpg

 

 

 

ססיל פוסה

fosse@post.bgu.ac.il

נושא עבודת מחקר:

“Technology and Provenance of Inscribed and Stamped Documents on Clay".

מנחים: פרופ' יובל גורן, פרופ' ניק סקייבון (אוניברסיטת אבורה).

 ססיל פוסה.jpg

 

ירדן פגלסון

yardenpa@post.bgu.ac.il

נושא עבודת מחקר: "תעשיית הברזל הלגיונרית מסוף המאה הא' – ראשית המאה הב' לספירה בפרובינקיה הרומית יהודה".

מנחים: פרופ' יובל גורן, פרופ' יובל גולן

 

 ירדן פגלסון.jpg

מרטין דוד פסטרנק

pasterna@post.bgu.ac.il

נושא עבודת מחקר: "הנוף החברתי-תרבותי של דרום-מערב כנען בתקופת הברונזה הקדומה 1ב1 – מבט מתל ערני".

מנחים: דר' יובל יקותיאלי, דר' יניר מילבסקי (רשות העתיקות)

 מרטין דןד פסטרנק.jpg

 

 

תומס רוז

roseth@post.bgu.ac.il

נושא עבודת מחקר:

"The emergence of copper pyrotechnology in Western Asia"

מנחים: פרופ' יובל גורן, דר' פטר פביאן, פרופ' פרנצ'סקה בלוסי רסטלי (לה ספיאנצה – אוניברסיטת רומא)

 תומס רוז.jpg

 

 

 

 

ענת רסיוק

govarya@post.bgu.ac.il

נושא עבודת מחקר:  "המצודה הרומית ביוטבתה – מבט מחודש".

מנחים: פרופ' סטיב רוזן, דר' יאנה צ'חנובץ

 

 ענת רסיוק.jpg

 

ליאור שווימר

schwimer@post.bgu.ac.il

נושא עבודת מחקר: "היבטים כרונולוגיים ומרחביים של אמנות הסלע בהר הנגב".

מנחים: דר' יובל יקותיאלי, פרופ' סטיב רוזן

 ליאור שווימר.jpg

 

 

מעיין שמר

shemerma@post.bgu.ac.il

נושא עבודת מחקר: "קשרים תרבותיים בלבנט בפרק הזמן שבין 40 ו-30 אלפי שנים לפני זמננו: שונות בין האוריניאקית הלבנטינית ו 'תרבויות הנתזים' של התקופה הפליאוליתית העליונה בהתבסס על מערת מנות שבגליל המערבי ומחסה הסלע נחל רחף 2 שבמדבר יהודה ".

מנחים: פרופ' עופר מרדר, דר' עומרי ברזילי (רשות העתיקות)

 מעיין שמר.jpg

 

 

 

)