​​האתר הארכיאולוגי בנחל זחל הוא אתר ייחודי מהתקופה הניאוליתית הקדם קראמית ב' הקדומה.(Early PPNB) חפירות הצלה קצרות שנערכו ב-2020 חשפו מבנה מעוגל גדול ותרבות חומרית מרשימה הכוללת מכלול כלי צור אופייני לתקופה, עצמות בע"ח וכן צדפים ומינרלים המעידים על קשרים ארוכי טווח, ואפילו פריטי אמנות ופריטים סימבוליים. אלו מלמדים שהאתר היה ככל הנראה אתר יישוב עונתי ששימש קבוצות נוודיות במהלך חודשי האביב והקיץ.

הניאולית הקדם-קראמי היא תקופה הרת גורל בפרהיסטוריה האנושית, בה האוכלוסיות האנושיות בלבנט עברו מכלכלה המבוססת על ציד ולקט ומוביליות גבוהה, לכלכלה חקלאית, מבוססת על בע"ח וצמחים מבוייתים וישיבת קבע. עד גילויו של האתר בנחל זחל, מעט היה ידוע על התקופה בנגב. ההשתמרות המרשימה של חומר אורגני באתר מאפשרת לא רק תיארוך רדיומטרי ראשון של אתרי הנקק"ב הקדום בנגב, אלא גם מחקר יוצא דופן של סביבת העבר הקדומה ושל המשאבים שנוצלו ע"י יושביו.


לדו"ח ראשוני על עונת 2023, לחצו כאן​.

IMG_6966.JPEG