$$News and Reports$$
07 אפר' 2022

​​

9/5/2022, בין השעות 18:50-16:00
אולם הסנאט ע"ש ו' א' מינקוף

​​​​​

אירוע ​המאורגן על־ידי המשרד להוגנות מגדרית וסגן הנשיא ודיקן למחקר ופיתוח​​


יום המדענית


תו​כנית האירוע:

16:15-16:00
התכנסות וכיבוד קל

17:00-16:15
תערוכת פוסטרים של תלמידות מחקר המתחרות על פרס הפוסטר המצטיין

17:15-17:00
ברכות:
פרופ' דניאל חיימוביץ, נשיא האוניברסיטה
פרופ' חיים היימס, רקטור האוניברסיטה
פרופ' רז ילינק, סגן נשיא ודיקן למחקר ופיתוח
פרופ' הללי פינסון, יועצת הנשיא להוגנות מגדרית

5 17:45-17:1
פאנל חוקרות אוניברסיטת בן-גוריון:
פרופ' אסנת גילאור, פרופ' נטע סל-מן, ד"ר שירה צ'פמן, פרופ' תרצה רוטנברג-שרלו

18:35-17:45
הרצאות בסגנון TED של תלמידות דוקטורט ותלמידות תיכון הזוכות בפרס הפרויקט המצטיין וחלוקת פרסים

18:45-18:35
חלוקת פרסים לזוכות בפרס ציון לשבח עבור פרויקט דוקטורט מצטיין והכרזת הזוכות בתחרות הפוסטרים

18:50-18:45
תודות


זוכות בפרס למחקר מצטיין:
1. מוריה ששונקר אלקיים – הנדסת חשמל
2. שרי טבק – ביוכימיה ופרמקולוגיה
3. נוי נחמד – כימיה
4. שני גלעוז – מדעי החיים 

זוכות בציון לשבח:
1. ליאל כהן לביא – הנדסת תעשיה וניהול
2. שני הוניג – הנדסת תעשיה וניהול
3. ג'ומאן ג'וברן – מדעי הרפואה
4. נעה פיין שמיר  - פרמקולוגיה 
5. הלנה פרידמן – כימיה
6. אסתי טולדו –  הנדסת חומרים
7. אביה אוחיון לביא – הנדסה כימית
8. דינה ברק – מתמטיקה
9. גל יוספי – הנדסה כימית  

זוכות בפרויקט מדעי לתלמידות תיכון:
1. אופיר דיבן – מקיף א', באר שבע
2. אנג'אם אבו ראפע - בי"ס עמל עהד למצוינות במדעים, חורה​
3. הדר שלומי – אולפנת צביה, אשקלוןלפרטים ניתן לפנות למשרד להוגנות מגדרית: ​women@bgu.ac.il