​​

 הנציגות הפקולטיות בוועדה להוגנות מגדרית

» פרופ' סיגל ברמן​​ – הפקולטה למדעי ההנדסה 
» פרופ' אסתי יגר-לוטם – הפקולטה מדעי הבריאות
» פרופ' יפעת מילר – הפקולטה למדעי הטבע
» ד"ר פאולה פדר בוביס ​– הפקולטה לניהול
» ​פרופ' אילת הראל-שלו – הפקולטה למדעי הרוח והחברה
» פרופ' נעמי תל-צור – המכונים לחקר המדבר
» פרופ' מיכל בר-אשר סיגל –​ האקדמיה הצעירה למדעים​ממלאות תפקידים​​


ד"ר הילה רימר  

יועצת הנשיא להוגנות מגדרית 
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
hriemer@bgu.ac.il​
 
נועה שוסברגר ואתי וקס
רכזות המשרד להוגנות מגדרית
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
women@bgu.ac.il 

טלפון: 08-6472077​