​בהתאם לקו שמובילה הנהגת האוניברסיטה - מצוינות אקדמית לצד אחריות חברתית, ללא פשרות – חזון המשרד להוגנות מגדרית: מצוינות באמצעות איזון מגדרי.

מחקרים מעידים כי איזון מגדרי מגביר ביצועים בארגונים שונים. גיוון מגדרי בארגונים מאפשר דרכי חשיבה מגוונות, מגביר חשיבה יצירתית וחדשנית, מסייע בפתרון בעיות ובקבלת החלטות, ומאפשר מיצוי טוב יותר של פוטנציאל הכישרונות. הוגנות מגדרית הינה גם הכרח אנושי מטעמי צדק חברתי. השילוב של שתי ההשלכות החשובות של הוגנות מגדרית: מצוינות ביחד עם אחריות חברתית, וההתאמה להוויה של אוניברסיטת בן-גוריון, מהווה בסיס איתן לטענה שאיזון מגדרי יכול להוות נכס אסטרטגי חשוב עבור אוניברסיטת בן-גוריון.

לפיכך, המשרד פועל להגברת ההוגנות המגדרית והאיזון המגדרי באוניברסיטה ובמדע. מטרתנו היא להיות האוניברסיטה הטובה ביותר עבור נשים והבחירה הראשונה שלהן כמוסד ללמוד ולעבוד בו. על בסיס המהלכים שהחלו אצלנו בשנים האחרונות, נוכל להתפתח ולהקדם לעבר השגת המטרה אצלנו, ואף לשמש גם כסמן של הוגנות מגדרית עבור מוסדות אחרים באקדמיה ומחוצה לה.

המשרד להוגנות מגדרית אחראי על הובלה וניהול של כל המהלכים והפעולות הקשורים להוגנות מגדרית: תכנון אסטרטגי של מהלכים לאיזון מגדרי ויישומם, תוך בחינה והתאמה של מדיניות, תכנון והפעלתן של תוכניות, פרויקטים ופרקטיקות. המשרד פועל בשיתוף עם הנהגת האוניברסיטה, עם הסגל האקדמי והמנהלי וכן עם ארגונים מחוץ לאוניברסיטה.

האתגרים העיקריים הם:

(1) תת-ייצוג בולט של נשים בכלל, ובמיוחד במקצועות ההנדסה ומדעי הטבע;

(2) ירידה בשיעור הנשים עם התקדמות בסולם הדרגות האקדמיות (עקומת המספריים);

(3) תת-ייצוג של נשים בהנהגה האקדמית הבכירה;

למרות שלאורך השנים ניכר שיפור במעמד הנשים, עדיין יש דרך ארוכה עד לתיקון העיוותים הקיימים. המקור לבעיה הוא תרבותי וכדי לייצר שינוי תרבותי נכונה לנו עוד עבודה רבה. יש להשקיע בהסרת חסמים פנימיים וחיצוניים, מודעים ולא-מודעים. עלינו להמשיך להשקיע במשאבים ולעבוד במלוא המרץ בכל הרמות: ברמה חברתית-תרבותית, ארגונית ואישית, ובכל ההיבטים – כולל העצמה, חינוך, שינוי מדיניות ותהליכים ארגוניים. על מנת להביא להתקדמות משמעותית יש לפעול בו זמנית בעוצמה ובאינטנסיביות בכל החזיתות.