​​ברוכות הבאות וברוכים הבאים למשרד להוגנות מגדרית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב,

על אף ההתקדמות שחלה בעולם בנושא מעמד הנשים, במקומות רבים עדיין יש לנשים תת-ייצוג במקומות רבים – בין השאר באקדמיה בתחומים מסוימים, במיוחד בדרגים הגבוהים. מקור הבעיה הוא תרבותי. במבט לאחור על מצב הנשים לפני עשורים לא רבים, קל לראות את שורש העניין. למרות שהתקדמנו, עדיין עלינו לעשות כברת דרך משמעותית.

קידום נשים ואיזון מגדרי הינם הכרחיים לחברה צודקת. זאת עוד, מחקרים מראים שאיזון מגדרי בצוותי עבודה מהווה בסיס חשוב למצוינות. איזון מגדרי בארגון מאפשר פרספקטיבות שונות ודפוסי חשיבה מגוונים, מגביר יצירתיות וחדשנות, ומשפר קבלת החלטות ופתרון בעיות. לגיוון מגדרי יש השפעות חיוביות על כוח האדם, וכל אלה תורמים בסופו של דבר לביצועים טובים יותר של הארגון.

בהתאם לחזון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב לחתירה בלתי מתפשרת למצוינות אקדמית ביחד עם אחריות חברתית, נשאף להוגנות ואיזון מגדרי בכל התחומים ובכל הדרגים. מטרתנו היא להיות האוניברסיטה הטובה ביותר עבור נשים, והבחירה המועדפת עבורן כמוסד ללמוד ולעבוד בו. כאוניברסיטה בעלת אופי ייחודי המשלבת מצוינות אקדמית עם אחריות חברתית, נשמש כמגדלור עבור ארגונים באקדמיה ומחוצה לה, וכסמן לרף גבוה של קידום נשים והוגנות מגדרית.

לשם כך, המשרד להוגנות מגדרית אחראי לכל הנושאים הכרוכים בקידום נשים באוניברסיטת בן-גוריון. המשרד עוסק בפיתוח ויישום תכנית אסטרטגית לאיזון מגדרי; בחינה מתמדת של מדיניות ונהלים והתאמתם; הטמעת המדיניות; ופיתוח ידע עדכני רלוונטי – כל אלה במטרה לשפר את האקלים הארגוני עבור נשים, ולקדם איזון מגדרי בקהילת אוניברסיטת בן-גוריון ומחוצה לה.

נמשיך ונפעל לגיוון ואיזון מגדרי בקרב האוכלוסיה הסטודנטיאלית בתחומים שונים, ובמיוחד באלו בהם יש תת ייצוג לנשים. נקדם איזון מגדרי בהליכי גיוס וקידום של סגל האוניברסיטה, ונשאף לשיפור המאזן המגדרי בהנהגת האוניברסיטה.

בשיתוף הדוק עם ההנהגה הבכירה של האוניברסיטה, עם הסגל, עם ארגונים סטודנטיאליים, וכן עם ארגונים מחוץ לאוניברסיטה, נמשיך לקדם את ההבנה וההערכה של איזון מגדרי במדע ובחברה.

אשמח לשמוע בכל עניין שיסייע לנו להגשים את החזון: מצוינות באמצעות גיוון ואיזון מגדרי.

 

פרופ' הללי פינסון​
יועצת הנשיא להוגנות מגדרית

  ​