$$Events$$

08 מרץ 2021
12:30
-14:30

​​​

אירוע משותף, מיוחד וראשון מסוגו, בו חברו יחדיו תשע האוניברסיטאות בישראל, לציון יום האישה הבין-לאומי לשנת 2021.  באירוע המקוון חשיפה למגוון האנושי והמחקרי של נשים-חוקרות באוניברסיטאות בישראל - בהשתתפות חוקרות מאוניברסיטת תל אביב, מהאוניברסיטה העברית, מאוניברסיטת חיפה, מאוניברסיטת בר-אילן, מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב, מהטכניון, מאוניברסיטת אריאל, ממכון ויצמן למדע ומהאוניברסיטה הפתוחה.

​במושב המרכזי הרצאות קצרות בסגנון TED של חוקרות מובילות באקדמיה הישראלית ולאחר מכן התקיימו חדרי דיון במגוון תחומים.


מחוברות באקדמיה - מליאה מרכזית עם ​​​הרצאות​​:​


לפלייליסט הרצאות הכנס ביוטיוב »​