13 ינו' 2021

ישיבת הסנאט שנערכה השבוע באוניברסיטה תיזכר כישיבה היסטורית בה התקבלו הסכמות והחלטות המבססות את האוניברסיטה בחזית קידום הוגנות מגדרית באקדמיה.


 ד"ר הילה רימר, יועצת נשיא האוניברסיטה להוגנות מגדרית
 ד"ר הילה רימר, יועצת הנשיא להוגנו​ת מגדרית

שוויון הזדמנויות וייצוג מגדרי מאוזן בכל התחומים ובכל הדרגות, זו המטרה אליה שואפת האוניברסיטה. במסגרת זו התקבלו השבוע מספר החלטות משמעותיות: 

  1. הקלה בשעות הוראה לאחר חופשת לידה.
  2. סמינרים וישיבות מחלקה יתקיימו עד השעה 15:30.
  3. ייצוג מגדרי מאוזן (50:50) בוועדות האוניברסיטה המרכזיות. 

הסעיף השלישי הוא בשורה של ממש, שכן לראשונה בקרב האוניברסיטאות בארץ חל שינוי במדיניות המוצהרת של מוסד אקדמי המעודד איזון מגדרי בוועדות אקדמיות משמעותיות. בכלל זה: ועדת מינויים עליונה, ועדת קליטה, ועדת תקנון ועוד. 

נשיא אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, פרופ' דניאל חיימוביץ: "אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מחויבת להוגנות מגדרית ולכן הדבר נקבע כיעד בתוכנית האסטרטגית שלנו. אנו פועלים ליצירת סביבת עבודה תומכת משפחה בד בבד עם מצוינות מחקרית ואקדמית. החלטות אלו הינן צעד נוסף לעבר מטרתנו". 

ד"ר הילה רימר, יועצת נשיא האוניברסיטה להוגנות מגדרית: "יוזמה זו הינה חלק מתוכנית אסטרטגית לקידום הוגנות מגדרית שמטרתה הסרת חסמים וצמצום פערים מגדריים. אנו מאמינים ומאמינות במצוינות המשולבת באחריות חברתית ואני גאה בחברי ובחברות הסגל שהתגייסו לעניין. יש לנו מסר חשוב להעביר לארגונים נוספים באקדמיה ובכלל. יחד, בסולידריות, באחווה ובחדוות עשייה, יש לנו כוח עצום להניע שינויים". 


הוועדה המרכזת - ייצ​וג מגדרי שווה בוועדות האוניברסיטה – עדכון לסעיף 3.6 בתקנון האקדמי | החלטה מיום 10/1/2021​