$$News and Reports$$

10 אוג' 2020


חמישים שנה חיכינו לרגע הזה: חמש חברות סגל נבחרו בימים אלה לוועדת המינויים העליונה של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, ומעתה קיים איזון מגדרי בוועדה החשובה הזאת, הכוללת גם חמישה חברי סגל. 


בתוקף סמכותה בוחנת הוועדה ומאשרת מועמדויות של חברות וחברי סגל אקדמי שעלו על המסלול לקבלת קידום מקצועי וקביעות. 

לקראת 50:50

"לראשונה מאז הקמת האוניברסיטה קיים שוויון מגדרי – 50:50, בוועדה כל כך חשובה", אומרת ד"ר הילה רימר, יועצת נשיא האוניברסיטה להוגנות מגדרית. "זהו מסר ברור וחד משמעי של הוגנות מגדרית, והוא משתלב עם חזון האוניברסיטה של מצוינות ביחד עם אחריות חברתית—ללא פשרות".

הנשים שנבחרו לוועדת המינויים העליונה הן פרופ' יעל אמיתי מהפקולטה למדעי הבריאות; פרופ' מיכל קרומר נבו מהפקולטה למדעי הרוח והחברה; פרופ' אורית סיון מהפקולטה למדעי הטבע; פרופ' יעל אידן ופרופ' נורית אשכנזי – שתיהן מן הפקולטה למדעי ההנדסה. חמש הנבחרות ימשיכו להשמיע את הקול הנשי, שעד כה השמיעה לבדה פרופ' ורד סלונים-נבו, האישה היחידה שכיהנה בוועדה בשנים האחרונות.

עוד אומרת יועצת נשיא האוניברסיטה להוגנות מגדרית: "עשינו צעד גדול בדרך למטרה החשובה של איזון מגדרי בכל התחומים ובכל הדרגות, ועדיין עבודה רבה לפנינו. צעד זה מתווסף לצעדים נוספים להסרת חסמים מגדריים, חיצוניים ופנימיים, וליצירת אקלים ארגוני שמקדם הוגנות מגדרית. מהלכים אלה הם חלק מפרויקט 'לקראת 50:50' עליו הכרזנו לרגל שנת החמישים לאוניברסיטה".