555032_379453135420894_1303037769_n[1].jpg

כנס האביב ה-15 של המרכז לחקר המגזר השלישי
27.03.2012
אולם הסנאט ע"ש ו' א' מינקוף

 

מחוללים שינוי - התנדבות ומעורבות חברתית ופוליטית של צעירים בעידן של מחאה חברתית

 

מצגות הכנס:

yael.pdfחברה אזרחית בתהליכי פירוק? - תקציר הרצאה מרכזית, פרופ' יעל ישי

avital.pdfמה "עושה את היזם החברתי"? - ד"ר חגי כץ, אביטל שלנגר

dorit.pdfריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל - ד"ר דורית ברפמן

ictrpresentationellimalkiandmaozbrown.pdfיעילות ויתרונות לגודל בארגונים ללא כוונת רווח המספקים שירותי רווחה - אלי מלכי, מעוז בראון

sport.pdfהספורט כגשר חברתי - עופר מוכתר

shahaf.pdfמחקר קהילות שח"ף - ד"ר חיה ג'משי, קרן דביר

rona.pdfהשתתפות ארגוני המגזר השלישי בחבירות בין-ארגוניות ובין-מגזריות לאספקת שירותי רווחה אישיים ברשויות המקומיות בישראל: מניעים ותפקידים – רונה שטיין

shlomit.pdfשנויים בסביבות ארגוניות של ארגוני המגזר השלישי בישראל והשפעותיהם על המשילות של הנהלות ציבוריות בתחומי תוכן שונים - המקרה של ארגוני רווחה ותרבות- ד"ר שלומית שולוב ברקן

 

כנס האביב השנתי ה-14 של המרכז לחקר המגזר השלישי
15.03.2011
אולם הסנאט ע"ש ו. א. מינקוף

ניהול והכשרת מנהלים בארגונים ללא כוונת רווח - בין תפישות עסקיות לתפישות חברתיות
program-14-2011.pdfתכנית הכנס המלאה

 

מצגות הכנס:

הקשר בין ניהול אחריות חברתית למעורבות בקהילה - אבו ענבל

 

מצגות מתוך המושב - דילמות אתיות ופיננסיות בניהול כספי באירגונים ללא כוונת רווח:  
 
 
המגזר השלישי - שלמה מעוז
 

 

 

 

כנס האביב השנתי ה-13 של המרכז לחקר המגזר השלישי
16.03.2010
אולם הסנאט ע"ש ו. א. מינקוף

אתגרים במחקר והכשרה במגזר השלישי - כנס לציון תרומתו של פרופ' בני גדרון עם פרישתו מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב
תכנית הכנס המלאה

 

מצגות הכנס:

פרופ' בני גדרון, המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
13gidron.pdfקידום חברה אזרחית בארגוני מגזר שלישי באמצעות דפוסי מנהיגות משתפת

ד"ר ריטה מנו, אוניברסיטת חיפה
Rita_Mano.pdfהשלכות על הכשרתם של מנהלים בשירותי אנוש

 
Prof. Helmut K Anheier ,CSI Heidelberg and UCLA
 
 
 
 

 

כנס האביב השנתי ה-12 של המרכז לחקר המגזר השלישי
18-19.03.2009
מלון קראון פלזה, ים המלח

החברה האזרחית בין המקומי לגלובלי
12ICTR.pdfתכנית הכנס המלאה

 

מצגות הכנס:

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

כנס האביב ה 11 של המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי
12.3.2008
קמפוס מרקוס, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

 program11-2008.pngתכנית הכנס המלאה | abstracts-11-2008.pdfחוברת תקצירים

 

מצגות הכנס:

ICTRNonprofitSelfRegulationinComparativePerspectiv.pdfמצגת המרצה האורח Prof. Mark Sidel

2008hila.pdfהשפעת משתנים ארגוניים והשפעה סביבתית נתפסת על דפוסים של שיתופי פעולה בארגוני מגזר שלישי בישראל - הילה יוגב

RITA-2008.pdfדו מהותיות זמנית? חקר מקרה של גוף סנגור המפעיל שירות בתקופת חירום - ד"ר ריטה סבר

kenesinbal2008.pdfתפיסות, עמדות ואופן קבלת החלטות של לקוחות בשוק הסיעוד המעורב - ענבל אבו

ESther-kenesaviv11.pdfהשפעת תהליכי הפרטה חלקית ומיסחור על יצירת הון חברתי בקרב ארגוני המגזר השלישי בהתאם לאוכלוסיות היעד בהן הם מטפלים - ד"ר אסתר זיכלינסקי

tamhil110307.pdfמצגת "תמהיל הארגונים" - יואל בלבצ'ן

presentation110307.pdfהקהילה האתיופית בישראל מזווית "קצת אחרת" - יואל בלבצ'ן

 

כנס העשור של המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי
14-15 במרץ, 2007
מלון דניאל, ים- המלח

Summary2007-10.pdfחוברת תקצירים

 

 

 

כנס האביב השנתי של המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי
22-23 במרץ, 2006 מלון הולידיי אין קראון פלאזה, ים המלח
abstracts2006.pdfחוברת תקצירים