​  


במגזר הציבורי, הניהול הציבורי החדש (NPM) היווה שינוי פרדיגמה בולט המיישם שינוי במיומנויות וטכניקות ניהול שנהגו במקור עבור הנהלות של חברות למטרות רווח. השאלה כיצד ליישם את טכניקות הניהול הללו למגזר השלישי נבחנת מזה מספר שנים. אולם, בחינה זו משתקפת בכמה צורות. אם לפני ה-NPM המגזר הציבורי והפרטי התבצרו ב"בבידודם המזהיר" ונפגשו רק בהקשר של חובותיהם היחסיים בלבד, המגזר השלישי נאלץ, במהותו, לעבוד עם שני המגזרים האחרים, אשר יוזמים וממנים את פעילותו.

ועם זאת, מתכונות הפעולה של ההנהלה במגזר השלישי היו נושא מרכזי במספר מצומצם מאד של מחקרים, וזו הסיבה מדוע המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי (ICTR) מתמקד בתחום זה. במיוחד, במוקדו של מחקר זה עומדת שאלת הלגיטימיות של תכניי ההוראה להנהלות עבור מנהלים מתלמדים ומנהלים במלכ"רים (מה שנלמד ומה שיש ללמד). זאת ועוד , ה-ICTR הוא מרכז מחקרי הממוקם בפאתי העיר באר שבע בישראל. מכאן ששאלת הספציפיות של השפעת המלכ"רים באזורים פרבריים מהווה אף היא מוקד מרכזי של המחקר.

 

פרופ' פייר קלץ

מנהל המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי (ICTR)

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב​