המגזר השלישי
 
המונח "המגזר השלישי" הינו מונח כולל למוסדות וולונטריים וארגונים ללא כוונות רווח. המגזר מכונה "שלישי" על-מנת להבחין בינו ובין שני המגזרים הגדולים האחרים: המגזר העסקי והמגזר הציבורי. המגזר השלישי מורכב מארגונים שונים זה מזה העוסקים במגוון נושאים, החל מבריאות וחינוך ועד לשמירה על איכות הסביבה וסיוע בינלאומי. חלק מן הארגונים מספקים שירותים, אחרים מעורבים בסנגור ובשינוי חברתי ואילו אחרים הינם ארגוני חברים העוסקים בנושאים חברתיים או מקצועיים. מאפיינים בולטים של ארגוני המגזר השלישי הינם מעורבות מתנדבים בפעילותם ושימוש בתרומות כספיות.
 
 
המגזר השלישי בישראל
 
בישראל, החל מתקופת טרום-המדינה, ארגוני המגזר השלישי מילאו תפקיד מרכזי בפיתוח התשתית המוסדית, בעיקר בתחומי הבריאות והחינוך אך גם ברווחה חברתית, תרבות, מחקר וכו'. בשני העשורים האחרונים, גדל מאוד המגזר השלישי בישראל כמו ברוב ארצות העולם. עד סוף שנת 2005 היו רשומות בישראל כמעט 41,000 עמותות, ובשנת 2002 נאמד סך כל ההוצאות השוטפות של המגזר השלישי בכ-65 מיליארד שקלים, סכום שהוא שווה ערך ללמעלה מ-13% מהתוצר המקומי הגולמי. במהלך העשורים האחרונים ממלאים ארגונים אלו יותר ויותר תפקידים. רבים מהארגונים מספקים שירותים חברתיים שונים; לעיתים השירותים הללו  מסופקים כתחליף לשירותים שהמגזר הציבורי חדל לספק לאור הצמצום במדינת הרווחה בעשורים האחרונים. יחדש עם זאת, לא פעם מהווה המגזר השלישי זירה לפיתוח יצירתי של יוזמות ושירותים חדשים והצעתם לחברה ולמדינה, ומהווה כר פורה לחידושים חברתיים שונים. בנוסף לתפקידי השירות שהם ממלאים, למגזר השלישי תפקידים חברתיים נוספים: מגזר שלישי מגוון ובעל חיוניות מהווה תנאי הכרחי בקידום הדמוקרטיה בחברה, על-ידי מתן ביטוי לצרכים ולאינטרסים של קבוצות מסוימות, לטעמיהן או לתחומי התעניינותן שלהן; הוא מהווה מסגרת שבאמצעותה מפתחים יחידם וקהילות את ההון חברתי שלהם; הוא מהווה ערוץ לביטוי הלכי רוח בחברה ואפיק להוצאת ההתנהגות הפילנתרופית של הציבור מהכוח אל הפועל.
 
 
ידע על המגזר השלישי
 
למרות העובדה שהמגזר השלישי ממלא תפקיד כה מרכזי בישראל, הידע שקיים אודות אופיו או מרכיביו של המגזר השלישי בישראל עדיין אינו רב. בשנים האחרונות אנו אוספים מידע על דרך הניהול של ארגונים אלו, על קשריהם עם המגזר הציבורי והמגזר העסקי, על דפוסי התרומה וההתנדבות של ישראלים, וכו'. אך הדרך להבנה מעמיקה של אופיו, התנהגותו ותרומתו של המגזר השלישי בישראל עודנה ארוכה. לאור העלייה בחשיבותו של המגזר השלישי בישראל ובעולם, מידע וידע על המגזר השלישי הינם כלים חיוניים לפיתוח מדיניות רלוונטית שתאפשר למגזר למצות את הפוטנציאל שלו, למען החברה בישראל.