alert.pngבאחריות הסטודנט להתעדכן במלוא הפרטים והתקנות המפורסמים באתר השנתוןמבנה הלימודים הנדרש, ורשימות קורסים (קורסי הבסיס, קורסי החובה וקורסי המגמות) מפורטים בשנתון המחלקה. סטודנט מחוייב לתקנות, ולמבנה הלימודים של השנתון של שנת הלימודים בה החל את לימודיו במחלקה.
הצג הכל
הסתר הכל

042-skills.pngיעוץ אקדמי

תלמידים המבקשים לקבל הכוונה בנושאים אקדמיים יכולים לפנות לראשי המגמות בדוא"ל.

ראש מגמת שיווק, ד"ר דני שפירא
ראש מגמת מימון, פרופ' רמי יוסף
ראש מגמת מימון וביטוח, פרופ' רמי יוסף 
ראש מגמת להתנהגות ארגונית,פרופ' רחל ברקן
ראש מגמת אסטרטגיה וניהול בינ"ל, פרופ' נו​רית זיידמן
ראש המגמה ליזמות חדשנות וניהול היי-טק פרופ' אילנית גביוס
ראש המגמה הרב-תחומית, פרופ' עופר עזר ​​