​​מסלול המשך ללימודי פסיכותרפיה פסיכואנליטית של ילדים ומתבגרים 2017-2018 

 

מטרות

  • לאפשר לאנשי מקצוע שסיימו לימודי פסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית להרחיב ולהעמיק את הידע התיאורטי  והקליני שרכשו לעבודה עם ילדים ומתבגרים.
  • ליצור מרחב למידה שיאפשר חשיבה משותפת, יצירתיות והתפתחות לאנשי מקוצע שעובדים עם ילדים והורים.
  • ליצור מרחב לעיבוד וחשיבה פסיכואנליטית לאנשי מקצוע שעובדים באזור שנמצא בטראומה מתמשכת בנושא עובדה עם ילדים ןוהורים במצבי טראומה.                         
                                                                        
תנאי קבלה
1. אוכלוסיית היעד: פסיכולוגים קליניים וחינוכיים, רופאים פסיכאטרים, עובדים סוציאליים קליניים ומטפלים באומנות 
    שסיימו לימודים באחת מתוכניות הפסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית ומטפלים בילדים או/ו מתבדרים לפחות שלוש
    שנים. 
2. המועמדים העומדים בקריטריוני הקבלה יוזמנו לראיון אישי.
3. פסיכותרפיה פסיכודינאמית אישית לפני תחילת הלימודים או במהלכם.
4. המלצות ממדריכים על טיופל פסיכודינמי בילדים ומתבגרים.
 
מבנה התכנית
1. תכנית חד שנתיתי (2 סמסטרים), כל סמסטר בן 14 שבועות, במקביל לשנת הלימודים האקדמית.
2. הלימודים יתקיימו אחת לשבוע בימי ה', בשעות 14:15-19:30.
    מועד פתיחת הלימודים:  26.10.2017  
3. בכל סמסטר יתקיימו שני שיעורים תיאורטים והדרכה קבוצתית.