• להוות מסגרת לימודית לרופאים ראשוניים העובדים בקהילה.
  • להוות במה ומסגרת לרופאים, להחלפת דעות, דיונים ועדכון של חידושים רפואיים.
  • לפתח תכנית הוראה רלוונטית, השומרת ותומכת באיכות מקצועית, למקצועות הרפואה השונים.
  • לפתח תכנית השתלמות אישית המבוססת על הצרכים האישיים של המשתלם