​​ ארגון הרופאים – שירותי בריאות כללית
תל-אביב 64334 רח' תל-חי 6, טל:  ,03-6290010 פקס: 03-5286115
כתובת דוא"ל: irgun-r2@barak.net.il 
 
  
 ​