לרישום לקורסים יש למלא את טופס הרישום.
עליכם למלא את טופס הרישום המיועד למחוז שאליו אתם שייכים ולהעבירו למזכירת המחוז (טופסי הרישום הינם לכל מחוז בנפרד).
רופא יכול להשתתף בקורסים של מחוזות אחרים על בסיס מקום פנוי ובאישור של מרכז הקורס.
 
יש להקפיד למלא את טפסי ההרשמה וכן להירשם בדפי הנוכחות שבכל מפגש.