​​​​​​​​​​​​​​​​גם השנה תמשך מסורת המיני קורסים בני ארבעה מפגשים; כאשר כל מפגש אורך כ-5 שעות אקדמיות.

במסגרת קורסים אלה, ננסה להדק את הקשרים בין הרופא המטפל לבין הרופא היועץ, תוך הכרה הדדית של הדרישות והיכולות של שני הצדדים. בנוסף, ננסה ליצור שיתוף פעולה טוב ויעיל יותר.

  • ·        המיני קורסים יתקיימו בחודשים יוני-ספטמבר 2022
  • ·        המפגשים יתקיימו במרכז ההדרכה הארצי של "שירותי בריאות כללית", פתח-תקוה (ליד ביה"ח  "בילינסון").
  • ·        המיני קורסים מיועדים לכלל הרופאים.
  • ·        ברישום, תינתן עדיפות לרופאים שלא השתתפו בקורסים בעבר.
  • ·        כל משתתף במיני קורס יקבל  10 נקודות התעדכנות מהמועצה המדעית של הר"י במידה וישתתף בכל 
  •          המפגשים או בהתאם לאחוזי הנוכחות שלו בהרצאות.

פרטים אודות מיני קורסים נוספים יפורסמו בקרוב