נקודות התעדכנות  -  כללי
  • נקודות התעדכנות הן נקודות שרופא יכול לצבור על-ידי השתתפות בהשתלמויות מקצועיות, כגון: פגישות קליניות, כנסים, ימי עיון, פרסומים מדעיים, ועוד.
  • נקודות אלו יכולות להינתן רק להשתלמויות הנערכות במסגרות, או במוסדות, המוכרים על-ידי ועדת החינוך של הר"י.
  • רופא שחבר בהסתדרות הרפואית אשר צבר 200 נקודות לפחות במשך תקופה של שנתיים, זכאי לקבלת תעודת התעדכנות.
 
נקודות התעדכנות במסגרת השתלמויות לרופאי הקהילה
  • כל משתתף בקורסי רפואת משפחה/רפואת ילדים יקבל 50 נקודות התעדכנות מהמועצה המדעית של הר"י במידה וישתתף בכל המפגשים או בהתאם לאחוזי הנוכחות שלו בהרצאות שבקורסים.
  • כל משתתף במיני קורס יקבל  10 נקודות התעדכנות מהמועצה המדעית של הר"י במידה וישתתף בכל המפגשים או בהתאם לאחוזי הנוכחות שלו  בהרצאות.
  • דיווח למועצה המדעית ואישורים לרופאים על נקודות התעדכנות נשלחים ע"י ביה"ס ללימודי המשך ברפואה בכל שנה"ל עם סיום הקורסים.