​​​שם:​​​​
תחום: ​​יצירת קשר (דאור אלקטרוני)

פרופ' לאוניד קלי​חמן

Myofascial pain, evaluation and treatm​ent of musculoskeletal disorders, spinal pathology


kalichman@hotmail.com‏
פרופ' איציק מלצר​שיווי משקל ונפילות​​​​​​​​

itzikm@bgu.ac.il

ד"ר סימונה בר-חיים

·         בקרה ולמידה מוטורית של הליכה באנשים עם פגיעות מוחיות מולדות ונרכשות .

·         הקשר בין התערבויות שיקומיות ופעילות גופנית יומ-יומית בסביבה הטבעית

·         תפקיד האונה הפרונטלית בהליכה בסביבות מאתגרות

·         עלויות אנרגטיות ויעילות מכנית בהליכה


adi-star@013.net
ד"ר שלי לוי-צדק​תנועה בזקנה בריאה, במחלת הפרקינסון, בשבץ, ושיקום בעזרת רובוטים

shelly@bgu.ac.il​


ד"ר דבורה אלפרוביץ'​​
ארגונומיה
debora@bgu.ac.il
ד"ר עוז צור​שיקום וסטיבולריzuro@bgu.ac.il​​​