​​​​​​​ראש המחלקה ​
ראש התואר הראשון
מר אלישע ​ורד
ראש התואר השני
ד"ר שלי​ לוי צדק
אחראית ועדת הקבלה
מרכזת ההתנסויות הקליניות גב' גלית גרינברג
יו"ר ועדת שנה א'
מר אבי ברש​
יו"ר ועדת שנה ב'
גב' עופרה אבן חיים
יו"ר ועדת שנה ג'
מרכזת המחלקה
מתאמת הוראה