​​​פרו​​פ' לאוניד קליחמן​​
​​​​​​​​​​​ראש המחלקה ​
ד"ר אי​לן קו​רץ
ראש התואר הראשון
גב' עופרה אבן חיים
​אחראית ועדת הקבלה
גב' גליה​​​ גרינברג
מרכזת ההתנסויות הקליניות
מר אבי ברש
יו"ר ועדת שנה א'
גב' עופרה אבן חיים
יו"ר ועדת שנה ב'
גב' גליה​ גרינברג
יו"ר ועדת שנה ג'
גב' רונית סגל​​
מרכזת המחלקה
גב' נירה לוי
מתאמת הוראה