​​ד"ר אי​לן קו​רץ
ראש המחלקה וראש התואר הראשון
פרופ' יצחק מלצר​
​​ראש התואר השני
גב' עופרה אבן חיים
​אחראית ועדת הקבלה
גב' גליה​​​ גרינברג
מרכזת ההתנסויות הקליניות
מר אבי ברש
יו"ר ועדת שנה א'
ד"ר אי​לן קו​רץ
יו"ר ועדת שנה ב'
גב' גליה​ גרינברג
יו"ר ועדת שנה ג' + ד'
גב' רונית סגל​​
מרכזת המחלקה
גב' נירה לוי
ממונה על הבחינות והוראה