​​​​​מחקרים רחבי היקף בארה"ב הוכיחו כי המומחה הקליני בעל תואר שני, בניגוד לבעל התואר השני המחקרי, שוהה ליד מיטת החולה בעבודה קלינית מעשית במשך 50-75% מזמנו ומנצל טוב יותר את הכלים המחקריים הקליניים אותם למד במסגרת לימודיו לתארים גבוהים (Beecroft & Papenhausen, 1985; Malone, 1986; Baker,1987). מסלול קליני, יאפשר לבוגרים לחזור  לשדה הקליני , ולנצל כישורים שנרכשו בעשייה היומיומית. הפקולטה למדעי הבריאות רואה בתכנית כזאת צורך מיידי , ומעודדת את התכנית על ידי תמיכה ישירה ועקיפה.

 

בהוראת הפיזיותרפיה ניתן להבחין בשאיפה למידה גדלה והולכת להתמקצעות מחד גיסא ולדיוורסיפיקציה ולהגברת שיתופי הפעולה עם מקצועות בריאות אחרים מאידך גיסא.

 

במסגרת לימודי התואר השני אנו שואפים להעמיק את הנטיות הנ"ל תוך קיום דיאלוג פורה ומפרה בין הפיזיותרפיה למקצועות האחרים באוניברסיטת בן-גוריון, למשל המחלקות לסיעוד, לביוטכנולוגיה, ביו-רפואה, סוציולוגיה של הבריאות ובית הספר לרפואה. מבחינה זו מדובר באתגר יוצא דופן שיביא להכשרת סגל אקדמי ברמה גבוהה ואשר משימותיו בעתיד תהיינה הובלת מחקר בסיסי והקליני (הדיסציפלינארי והמשותף), שיפור ההוראה האוניברסיטאית והקלינית וקידומם המקצועי של התחומים. לנוכח  ההתפתחות המואצת של העולם הטכנולוגי – רפואי יש לשאיפה זו  משמעות מיוחדת.

 

בקוריקולום המוצע הושם דגש מיוחד על הרחבתו והעמקתו של הידע הנוגע לעריכה ותכנון מחקרים ובמיוחד המחקרים הקליניים.  כמו כן, ללימודי התואר השני הודגשו תכנים דיסיפלינריים, אינטר-דיספלינריים וקורסים אלקטיביים במסגרת הפקולטות לרפואה, מדעי החיים ומדעי החברה. תכנית התואר השני בפיזיותרפיה תסתמך ברובה על כוח האדם המקצועי ועל המשאבים המצויים בפקולטה למדעי הבריאות בפרט ובמחלקות השונות של האוניברסיטה בכלל ותאפשר פיתוח דגשים תזונתיים ייחודים הנובעים ממבנה הפקולטה למדעי הבריאות.

 

מטרות התכנית לתואר מוסמך:

  1. הכרה ביכולת המקצועית של המומחים בפיזיותרפיה לטפל בתחום מומחיותם כגון: שיקום אורטופדי, שיקום נוירולוגי,  שיקום חולי לב, שיקום וטיפול בילדים וכו'.
  2. הכשרת מומחים במסלולים קליניים, מועמדים לתפקידים בכירים במערכת שירותי בריאות.
  3. יצירת סטנדרטים מקצועיים בתחומי הטיפול השונים ובתחום המדיניות בפיזיותרפיה אשר ישמשו כמודלים נורמטיביים ועליהם יתבססו בחינוך, בקליניקה ובמחקר.
  4. הכשרת פיזיותרפיסטים בביצוע מחקר מדעי/קליני בנושאים הקשורים למדעים בסיסיים כגון מערכות תנועה, התחושה והתפקודים העילאיים וכן למדעים קליניים כגון שיקום הערכת נכות ותפקוד וכיו"ב.
  5. הכשרת עתודה ללימודי תואר שלישי.
  6. הכשרת פיזיותרפיסטים לתפקידי הוראה תיאורטית והדרכה קלינית.
  7. הכשרת פיזיותרפיסטים לשיטת "ההפניה הישירה".

 

 

תכנית הלימודים:

 

בשנת הלימודים הראשונה לתואר שני ידרשו כל הסטודנטים להשלים 8 נק"ז מקורסי היסוד (Core curriculum), כולל השתתפות בסמינר מחלקתי. בנוסף יירשמו הסטודנטים במסלול ללא תזה לקורסים נוספים בפיזיותרפיה. סך הכל כ- 20 נק"ז בתום שנת הלימודים הראשונה.

תכנית הלימודים למאסטר בפיזיותרפיה  א י נ נ ה  מחייבת הגשת תזה מחקרית. רק סטודנטים מצטיינים שימצאו מנחה לתזה בנושאים קליניים מובהקים מסגל המנחים המורשים להנחיה למאסטר בפיזיותרפיה, יהיו רשאים להגיש תזה ולהפחית את חובות השמיעה (הרשמה לקורסים) בהתאם.

 

·         סטודנטים במסלול עם תזה יידרשו ללמוד 28 נק"ז עד תום לימודיהם מתוך רשימת הקורסים (חובה ובחירה): קורסי היסוד, קורסי חובה לתזנטים, וקורסי בחירה מהמסלול ללא תזה, בתיאום עם המנחה לתזה. במקביל, בשנת הלימודים השניה, יהיה על הסטודנטים במסלול המחקרי להגיש הצעת מחקר ולהציגה בסמינר מקדים מחלקתי. כמו כן, חובה על הסטודנטים להגיש את התזה (12 נק"ז) עד תום לימודיהם ולהציגה בסמינר מחלקתי מסכם. בנוסף, על סטודנטים במסלול עם תזה לקחת קורס אתיקה מחקרית (GCP) לצורך ביצוע מחקר בפקולטה. קורס זה ניתן בין הסמסטרים של השנה הראשונה ללימודים (1 נק"ז).​

·         סטודנטים במסלול ללא תזה: בנוסף ל- 8 נק"ז מקורסי היסוד, יידרשו הסטודנטים במסלול ללא תזה להשלים את לימודיהם על ידי הרשמה ל-22 נק"ז  המוצעים במסלול זה.. קורס הדיקור היבש, המוצע בסמסטר ב' של שנה ב' ללימודים, הוא קורס בחירה, וניתן להמירו בקורס אחר, באישור המחלקה. עד תום שנת הלימודים השניה יהיה על הסטודנטים במסלול ללא תזה להגיש עבודת גמר ולהציגה בסמינר מחלקתי. לצורך סיום התואר עליהם לצבור 40 נק"ז. תכנית הלימודים מתוכננת ל–4 סמסטרים.


 

 רשימת מנחים לתואר שני   (על הסטודנטים לבדוק עם המנחים האם המנחה מציע מלגות לסטודנטים​)

 למידע נוסף ותנאי קבלה ניתן לפנות לשנתון.​

 לוח זמנים להגשות במהלך התואר השני בפיזיותר​פיה