​​במדינת ישראל מקצוע הפיזיותרפיה הינו מקצוע מוכר ומוסדר ע"פ חוק. על כן את תעודת ההכרה המקצועית מקבלים לאחר מעבר של מבחן ממשלתי. המבחנים נערכים ע"י משרד הבריאות פעמיים בשנה בד"כ ב מאי בנובמבר (זה התאריך אליו ניגשים רוב הבוגרים לאחר שהשלימו את חובותיהם האקדמיות). מצ"ב קישור לאתר משרד הבריאות: